Dante’s inferno in Venezuela

2 Connecties

Relaties

Venezuela Brand
6 Bijdragen

Columnist Jacob Gelt Dekker volgt nauwgezet de brand in ’s werelds grootste olieraffinaderijen-complex in Venezuela. Hij betoogt hoe het inferno van een week geleden illustratief is voor Venezuela op dit moment.

Zaterdag 26 augustus brak er een enorme brand uit in de Paraguana olieraffinaderij van Petroleos de Venezuela SA (Pdvsa) in Amuay, Punto Fijo, Venezuela. Punto Fijo ligt pal zuidelijk op ongeveer 50 kilometer van Aruba en 150 kilometer zuid- zuidwest van Curaçao.


Plotsklaps kleurde het uitspansel boven de stinkende industriestad zich als Dante’s inferno: de diepste hel van vuurzeeën. Alleen de 15de-eeuwse schilder Jeronimus Bosch – bekend vanwege de krankzinnigste fantasieën over de zwaarste duivelste martelingen, die enkel overtroffen werden door een marteling met eindeloze herhalingen - zou zich misschien een groter vagevuur kunnen voorstellen. Tijdens de brand bliezen de zwarte gaswolken van horizon tot horizon met als achtergrond een dieprode, gloeiend hete, alles verzengende vuurhemel. Het leek de Dag des Oordeel.

 

De media meldden dat er 28 doden waren gevallen, maar dat werden er al snel 39, toen 41 en daarna 45. Verder waren er nog minstens 80 mensen met brandwonden die 75% van hun lichaamsoppervlakte besloegen. De vlammenzee en hitte verwoestten ook de 209 aangrenzende woningen en 11 bedrijven. Het vuur brandde uiteindelijk nog dagen na.

 

LiveLeak foto van het inferno bij de olieraffinaderij Pdvsa


Geen zorgen, niks aan de hand

Maar ene Rafael Ramirez, de Venezolaanse Minister van Olie en tevens president van raffinaderij Pdvsa, beschikte blijkbaar over andere informatie. Voor een woud van microfoons verklaarde hij dat er slechts acht doden waren gevallen. En hij vertelde dat het helaas allemaal bewakingspersoneel was. Er waren geen medewerkers van de raffinaderij getroffen en de productie was op geen enkele wijze aangetast. Als er al enige vertraging zou optreden vanwege veiligheidsredenen, dan zou dat hooguit in twee dagen zijn opgelost. Er was bovendien geen sprake van achterstallig of slecht onderhoud, maar van sabotage die zou komen uit de hoek van de oppositie die een verlengstuk zijn van de CIA, aldus de minister.


President Chavez, die middenin zijn zoveelste verkiezingscampagne zit, had wel zin in wat fraaie tranenplaatjes en klemde troostend rouwende weduwen aan zijn bolle borst.
Chavez’ Bolivariaanse revolutie bracht het land een krachtig staatspropaganda-apparaat, grondige censuur, sluiting van dissonante media en talloze verdwijningen van persmedewerkers die het voorgeschreven refrein niet wensten mee te zingen in koor. Maar de inwoners van Amuay trokken zich even niets aan van geüniformeerde Chavez knokploegen, want op internet werden honderdduizenden foto’s geplaatst van de lokale situatie. De wereld kon het onheil van seconde tot seconde volgen.

'Genocide om olie'
De Venezolaanse Staat laat al maanden weten dat het dagelijks drie miljoen vaten per dag, bpd, produceert en exporteert. Amuay zou daarvan 645.000 bpd voor haar rekening nemen en het gehele Paraguana complex ruim 950.000. De leningen van China van US $30 miljard moeten worden terugbetaald in olie, en de klant eist levering stipt op tijd.
Onofficieel wordt de olieproductie van Pdvsa geschat op 60% van de officiële cijfers, dus 1,8 miljoen bpd. Een terugval in productie zou de schatkist kunnen schaden met tientallen procenten. Ook de productie van de Pdvsa op Curaçao, normaal 330.000 bpd, ligt op nog geen 20% wegens gebrek aan elektriciteitsvoorziening van de niet functionerende energiecentrale BOO. Het lijkt er dus sterk op dat Chavez en de zijnen zich in zwaar economisch weer bevinden. Staatsleugens zijn niet voldoende om de wereld een rad voor de ogen te draaien.


De propaganda in de vorm van de Wereld Vrede-conferentie van Chavez-broeders werd vorige maand niet de grote klapper, die men hoopte. Chavez had met veel furore zijn aanhangers laten weten dat de USA, de grote satan - met aan het hoofd “de Negrito in het Witte Huis” – al vergevorderd was met de voorbereidingen om het gebied te “ Vietnamiseren” vanuit militaire basis op Curaçao. De Forward Operation Location (FOL), een joint drug task force van een tiental landen, zou de basis voor de invasie vormen. Chavez vertelde dat er in Afghanistan al ruim 1 miljoen mensen door de “Negrito” zijn afgeslacht en dat in Irak de teller op 600.000 stond. Venezuela en het hele gebied eromheen zou kortom ook een genocide te wachten staan om olie. En nergens anders om.

Vlam in de pan
Helmin Wiels, de Chavez-trawant in het Curaçaose parlement, kwam het hele verhaal nog eens aan de Nederlandse pers vertellen, die er echter volstrekt geen oren naar had. Amuay kan nu makkelijk de vlam worden die in de Bolivariaanse Staatspan slaat. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar: of Chavez en de zijnen worden zo wanhopig dat ze overgaan tot een drastische symbool-aanval op het eiland Curaçao of de oppositie voed zich met de crisis en weet de krankzinnige dictator uit zijn zadel te wippen.

 

Hoe dan ook, er staan ons hete tijden te wachten. En of dat nu Dante’s hel of Bosch vagevuur wordt, is om het even.