CBS sjoemelt met inflatie-cijfers

Open brief van econoom en FTM-columnist Edin Mujagic aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zijn verwijt: het CBS manipuleert de inflatiecijfers.

Het is vandaag een bijzondere dag: 20-10-2010. Behalve voor veel stelletjes die op die dag elkaar het jawoord zullen geven, is het ook voor het Centraal Bureau voor de Statistiek een bijzondere dag. Vandaag is het namelijk ook de World Statistics Day.

 
De bedoeling van de World Statistics Day is, zo valt te lezen op de site van het CBS, om ‘stil te staan bij de betekenis en de verdiensten van het stelsel van statistieken op nationaal en internationaal niveau.’ Wereldwijd hopen statistici met die dag de maatschappij meer bewust te maken van statistieken en het algemene vertrouwen daarin te versterken, vervolgt het CBS.
 
Ik kan er helaas niet bij zijn. Daarom zou ik via deze weg enkele vragen willen richten tot het CBS en de Nederlandse overheidsstatistici zo de kans geven het vertrouwen van heel veel Nederlanders in de statistieken te versterken.
 
Creatief rekenen 
Op het deel van de site van het CBS dat over de prijzen gaat valt te lezen dat ‘de consumentenprijsindex het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.’ Dat is helder.
 
Echter, élk Nederlands huishouden betaalt honderden euro's per maand voor premies zorgverzekeringen (basis en aanvullend). Die kosten tellen niet mee voor de inflatieberekening. Het eigen risico in de zorg stijgt ook flink, wat vanuit het oogpunt van de consument gewoon een extra uitgave is. Dat eigen risico en de stijging ervan tellen ook al niet mee voor de inflatieberekening.
 
De energierekening van elk Nederlands huishouden gaat in 2011 met 20 euro omhoog en dat zal onder Rutte-I de komende jaren oplopen naar 100 euro per jaar, is onlangs bekend geworden. Ook die heffingen bestaan niet als het op inflatieberekening aankomt.
 
Sociale premies en verschillende accijnzen, zoals op tabak, suiker en brandstof worden elk jaar hoger, niet lager (om nog maar te zwijgen van de inkomstenbelasting, die vanuit het oogpunt van de consument gewoon de prijs is die hij betaalt voor overheidsdiensten zoals veiligheid en onderwijs). De consument ervaart dat als inflatie om de simpele reden dat dat inflatie is. Behalve voor het CBS, want al die dingen tellen ook niet mee voor de inflatieberekening.
 
Ook de motorrijtuigenbelasting en waterschapsbelasting bestaan niet voor de het CBS. Toegegeven, iemand die niet rookt en geen auto heeft, heeft niets te maken met de accijnzen op tabak en brandstof en met de motorrijtuigenbelasting. Maar hoe zit het dan met al die eerder genoemde kostenposten, zoals eigen risico, premies zorgverzekeringen, energieheffingen etc? Daar heeft namelijk iedereen mee te maken.
 
En als we toch bezig zijn, waarom worden de kosten van huisvesting op een hele bijzondere en vage manier meegenomen, en dan ook nog onvolledig, als u de hoogte van de inflatie berekent? Die Nederlandse huishoudens waarvoor u dat cijfer berekent wonen namelijk in echte huizen en niet in kartonnen dozen, dus die kosten zijn echt van belang voor ze en de koopkracht van hun salaris.
 
Niet meetellen
Als de consumentenprijsindex, zoals u stelt, ‘het prijsverloop van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens weergeeft’ dan is het toch niet te veel gevraagd dat u helder en geloofwaardig uitlegt waarom de officiële inflatiecijfers deugen terwijl al die zaken waar élk Nederlands huishouden veel, en elk jaar weer meer, geld aan uitgeeft, niet eens meetellen bij de berekening van het inflatiecijfer? En dan heb ik het nog niet eens  gehad over uitgaven die onvolledig meetellen en door toepassing van verschillende statistische methodes zodanig bewerkt worden dan geen mens, behalve het CBS, dat nog snapt.
 
Als het om een triviaal cijfers zou gaan, dan was er niets aan de hand. Maar  de officiële cijfers die het CBS berekent, hebben een grote invloed op onze lonen, uitkeringen, pensioenen, huurstijgingen en stijgingen van allerlei administratieve prijzen, kortweg op onze koopkracht.
 
Daarom zijn ze niet triviaal maar cruciaal.
 
 
 

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Edin Mujagic

Gevolgd door 932 leden

Een onafhankelijke macro-econoom, spreker en publicist. Zijn nieuwste boek gaat over de Nederlandse monetaire geschiedenis.