Het einde van Dagblad De Pers

Krantenconcern Wegener koopt het zwaar verliesgevende contract met Dagblad De Pers bij eigenaar Marcel Boekhoorn af. De krant De Pers stopt er per 30 maart mee.

Krantenconcern Wegener heeft het zwaar verlieslatende contract met Dagbad De Pers af weten te kopen. Dit bevestigen bronnen dicht bij de partijen. Wegener betaalt Mountain Media, de vennootschap van Boekhoorn, 45 miljoen euro.

 

Vorig jaar reserveerde Wegener -– tot verbijstering van het Wegenerpersoneel – een bedrag van 48 miljoen voor de toekomstige verliezen op het contract met De Pers (hier de link naar het persbericht). Daarnaast boekte het krantenconcern de uitgavenrechten - 14,7 miljoen euro - voor de gratis krant af naar nul. In totaal boekte Wegener in 2010 62,7 miljoen euro af op de deal met De Pers. Een afkoopsom van 45 miljoen zou er bij benadering voor zorgen dat Marcel Boekhoorn het avontuur met Dagblad De Pers kostenneutraal kan afsluiten. Wegener is dan uiteindelijk de partij die het grootste deel van het vijf jaar durende journalistieke feest op het tochtige Amsterdamse bedrijventerrein Schinkel in zijn boeken mag opnemen. Hoeveel dat precies is, zal waarschijnlijk aankomende woensdag bekend worden, als Wegener zijn jaarcijfers bekend maakt.

Houdini-act
In het voorjaar van 2009 zette de toenmalige bestuursvoorzitter Joop Munsterman zijn handtekening onder een contract waarbij druk, distributie en advertentie-acquisitie bij Wegener kwamen te liggen. Boekhoorns Mountain Media betaalde de druk- en advertentiekosten en  de kosten van de ongeveer 35-hoofdige redactie van De Pers. De kern van de deal was een vaste jaarlijkse betaling van bijna 16 miljoen euro voor de rechten van de commerciële exploitatie van de gratis kwaliteitskrant. Duur van het contract: 13 jaar. Boekhoorn leverde daarmee een Houdini-act  waarmee hij de vroegtijdige ondergang van zijn krant wist te voorkomen.

De deal – waarbij De Pers als tegenprestatie de witte vlekken in landelijke dekking van de Wegener dagbladen opvulde -– pakte voor Wegener echter desastreus uit. Wegener was ervan overtuigd dat het met het eigen verkoopapparaat veel meer dan €16 miljoen kon verdienen aan de verkoop van advertenties. Dat bleek in de praktijk niet het geval: naar verluidt wist het niet meer dan een schamele 3 á 4 miljoen euro omzet te genereren.


Per saldo kost De Pers Wegener rond de tien miljoen euro per jaar. De reservering die het bedrijf vorig jaar nam, was dan ook bij lange na niet voldoende om de waarschijnlijke toekomstige verliezen af te dekken.

Het einde van Dagblad De Pers
De onderhandelingen tussen Wegener en Mountain Media BV van Marcel Boekhoorn lopen al enkele maanden. Wegener zou hebben geweigerd nog langer de €16 miljoen te betalen en wilde het op een rechtszaak laten aankomen. Het vooruitzicht van een jarenlange juridische strijd vormde voor Boekhoorn geen wenkend perspectief en hij bleek uiteindelijk bereid om tot een schikking te komen.

De krant, waar sinds de oprichting tussen de 90 en 100 miljoen euro in is gepompt, is nog steeds structureel verlieslatend en zal als gevolg van de deal ophouden te bestaan. Op 30 maart zal de laatste editie van de gratis kwaliteitskrant  – waarin altijd ruimte was voor een knipoog en een gulle lach –verschijnen.

 

Marcel Boekhoorn: 'Ik dacht dat het mogelijk zou zijn om een winstgevende, gratis kwaliteitskrant voor de Nederlandse markt te maken en heb daarom veel geld in het project geïnvesteerd. Maar helaas werkte de advertentiemarkt niet mee en is het ook Wegener niet gelukt om betere resultaten te behalen. Het is een grote teleurstelling voor alle betrokkenen dat we daarom hebben moeten besluiten om de krant op te heffen. Ik blijf ontzettend trots op het in de afgelopen vijf jaar bereikte resultaat: een prachtige krant gemaakt door een getalenteerde redactie en met veel trouwe en enthousiaste lezers.'

Afgelopen januari - op de 23e - vierde de krant nog zijn vijfde verjaardag. Bij die gelegenheid werd een kloeke jubileumuitgave gepresenteerd - Hup Ons! - waarin de beste verhalen van de afgelopen vijf jaar werden opgenomen.


'Tegen alle verwachtingen in hebben we ons vijfjarig bestaan gehaald', schreef uitgever Ben Rogmans in het voorwoord van het jubileumboek. 'Hoe dat allemaal mogelijk is en wie dat allemaal heeft betaald: u googelt het maar bij mekaar. Voor ons staat voorop dat een ding heel erg goed is gelukt: de operationalisering van het woord kwaliteitskrant, met een kleine redactie, bestaande uit een paar originele geesten, een paar jonge honden en een paar toegewijde ambachtslieden.'

 

De voorpagina De Pers op 23 januari, de dag dat de gratis kwaliteitskrant voor het eerst uit kwam.

 

 

Aanvulling 16: 02

In het persbericht van Wegener meer details over het 13-jarig contract  (2009-2022) tussen Wegener en Mountain Media. Vanaf 2011 betaalde Wegener €16 miljoen voor het recht van advertentie-exploitatie. Dat bleek een enorme blunder. 'Als gevolg van de snel verslechterende omstandigheden in de advertentiemarkt voor gratis dagbladen is Wegener nooit in staat geweest een advertentieomzet voor De Pers te genereren die ook maar in de buurt kwam van de jaarlijks aan Mountain Media te betalen vergoeding. Daarbovenop bleek de operationele synergie achter te blijven bij de verwachting.'


Het is altijd gemakkellijk om achteraf te oordelen. Maar het blijft opmerkelijk dat voormalig Wegener-bestuursvoorzitter Joop Munsterman, toch een oude rot in het krantenvak, dit niet heeft voorzien. Het verschil tussen de verwachtingen en de daadwerkelijk resultaten is zo groot dat het niet door wat management-aanpassingen rechtgestreken had kunnen worden. Ook in 2009 was de advertentiemarkt al slecht en signalen die op verbetering zouden kunnen duiden waren er simpelweg niet. In 2009/2010 verloor Wegener €19,7 miljoen en in 2011 kwam daar nog eens €14,5 miljoen bij.  

Kortom: hier is sprake geweest van ernstig mismanagement, waarvoor Munstermans nooit verantwoording heeft kunnen afleggen. Eind 2010 werd Wegener door het ontslag van Munsterman 'onthoofd'. 

 

Afwikkeling

Wegener betaalt Mountain Media per 1 april 2012 €35 miljoen en op 1 januari 2013 €10 miljoen (plus rente). De krantenuitgever kiest daarmee eieren voor zijn geld: 

'Hoewel het moeilijk is om met enige zekerheid in te schatten of in de resterende 10 jaren van het contract de advertentieomzet van De Pers de aan Mountain Media te betalen jaarlijkse vergoeding zou compenseren, is het Wegener Directieteam van oordeel dat de keuze van het betalen van de overeengekomen beëindigingsvergoeding van EUR 45 miljoen in positieve zin opweegt tegen het continueren van het verwachte langdurige verlies op deze activiteit.' 

 

Hierop besloot Boekhoorn publicatie van De Pers per 1 april  - herstel 30 maart - te beëindigen.