Follow the Money toont al jaren belangstelling voor de schimmige handel en wandel van Peter Paul de Vries. De Vries verkreeg zijn bekendheid en reputatie ooit als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Toen streed hij onder andere voor transparantie en deugdelijk bestuur. Als oprichter, ceo en grootaandeelhouder van het beursfonds Value8 doet hij echter alles wat hij vroeger te vuur en te zwaard zou hebben bestreden.
Sinds 3 mei is er commotie ontstaan rondom het beursfonds Value8. Vanaf dat moment besteedt de onafhankelijke analist Roel Gooskens voor Follow the Money aandacht aan alle beursgenoteerde belangen van Value8. Wat hij aantreft oogt niet best.
Een beursdrama in wording.

32 artikelen

© ANP/JEROEN JUMELET

Het lot van Value8 is in handen van Rabobank

2 Connecties

Organisaties

Value8 Rabobank
29 Bijdragen

Value8 presenteert zijn langverwachte jaarverslag. Er lijken weinig verschillen met de eerdere versie uit mei. Maar schijn bedriegt, ontdekt Roel Gooskens. Het definitieve jaarverslag schildert een stuk minder rooskleurige situatie.

Meer dan zes maanden na de uiterste wettelijke publicatiedatum van 30 april was het dan eindelijk zover: Value8 publiceerde zijn jaarverslag 2016. Volgens Value8 was de vertraging met name het gevolg van een onderzoek bij trustbedrijf BK Corporate International BV: dit onderzoek was gestart naar aanleiding van signalen dat er sprake was van overtredingen van wet- en regelgeving. Nu een onafhankelijk extern onderzoek – betaald door Value8 – geen grote risico’s boven water heeft gekregen bij BK, was voor het bedrijf van Peter Paul de Vries dan eindelijk de weg vrij om het jaarverslag te publiceren.

Naast enkele relatief kleine (non-cash) herwaarderingen van 2,46 miljoen euro zijn er op het eerste gezicht geen verschillen met het voorlopige jaarverslag dat op 17 mei werd vrijgegeven. Maar schijn bedriegt. Er zijn wel degelijk belangrijke nieuwe feiten bekend geworden. De vertraging in de publicatie van het jaarverslag was veel meer het gevolg van problemen met de huisbankier. Niets minder dan de continuïteit van Value8 staat op het spel.

Rabobank wil zijn geld terug

Op pagina 24 en 25 is een hoofdstuk toegevoegd aan het jaarverslag met de titel: Ontwikkeling Balansverhoudingen. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij de continuïteit en de financieringsbehoeften van Value8. Uit dit hoofdstuk blijkt dat Value8 zijn kredietvoorwaarden bij de Rabobank in 2016/17 niet is nagekomen. Na lang onderhandelen heeft de Rabo Value8 hoogstwaarschijnlijk nog twaalf maanden gegeven om 9,6 miljoen euro aan bankkrediet af te lossen. Value8 is blijkbaar met een plan van aanpak gekomen dat de Rabo tijdelijk heeft gerustgesteld. 

Ondertussen heeft de Rabo 90 procent van alle beursgenoteerde activa in onderpand voor deze lening. In het voorlopige jaarverslag was dit zeer hoge percentage nog niet gemeld. In het op 30 september gepubliceerde halfjaarbericht van Value8 wordt evenmin melding gemaakt van deze precaire situatie, en ook de aandeelhoudersbrief die gelijk met het definitieve jaarverslag werd gepubliceerd maakt er geen woord aan vuil. Het verzwijgen van dit soort belangrijke informatie is zeer kwalijk. 

Ondanks het verlies over 2016 vindt de raad van commissarissen het gepast om de maximale bonus toe te kennen aan de raad van bestuur

Het contante dividend wordt gepasseerd

In het voorlopige jaarverslag wordt een dividend voorgesteld van 0,15 euro per aandeel in contanten of in aandelen. In het nieuwe jaarverslag is de contant-optie verdwenen en krijgt elke aandeelhouder naast 3 procent in nieuwe aandelen, ook nog 5 procent in bonusaandelen. Dit heet een sigaar uit eigen doos. Het dividend op de preferente aandelen wordt wellicht gepasseerd omdat er geen winst wordt gemaakt. Het feit dat er eventueel geen preferent dividend wordt betaald, wordt nergens door Value8 toegelicht. Het niet betalen van een gewoon dividend in cash (1,35 miljoen) en het passeren van het preferent dividend (0,35 miljoen) bespaart de onderneming 1,7 miljoen euro. Het passeren van de contante dividenden zal wel onderdeel zijn geweest van de overeenkomst met de Rabo.      

Nedsense wordt een sterfhuis van zieltogende activiteiten

De Rabo zal ook wel hebben geëist dat zeven zieltogende kleinere activiteiten worden ondergebracht bij investeringsmaatschappij NedSense, zodat zij geen cash meer uit de holding kunnen krijgen. Nedsense financiert deze deal met leningen (13,3 miljoen), de uitgifte van warrants (met een geschatte waarde van 1 miljoen euro) en door 0,7 miljoen kwijt te schelden die Value8 eerder van Nedsense heeft geleend. Zo kom je op de door Peter Paul de Vries in het persbericht van Nedsense gememoreerde waarde van ongeveer 15 miljoen euro. Peter Paul de Vries is CEO van Value8 en Nedsense. Oftewel: een typisch geval van vestzak-broekzak. Cash zal deze deal niet opleveren. Misschien leidt de deal wel tot een niet-gerealiseerde herwaardering. Dat hangt af van de boekwaarde van de over te dragen activiteiten.  

Uitgifte converteerbare lening

Op pagina 25 van het jaarverslag worden tien mogelijke financieringsbronnen genoemd om de Rabo af te lossen. Omdat een (converteerbare) obligatielening ook in de accountantsverklaring specifiek wordt genoemd als oplossing om de continuïteit te garanderen, voorzie ik dat Value8 in de nabije toekomst zo’n emissie zal aankondigen. Wie zo’n lening zou willen kopen, is mij volstrekt onduidelijk. 

Als je poep verpakt in een mooi nieuw papiertje, dan blijft het poep 

Een nieuwe accountant

Met Accon avm heeft Value8 een nieuwe accountant gevonden om het jaarverslag 2017 goed te keuren. Deze relatief onbekende accountant is met name actief in de mkb-markt. Voor zover ik weet, heeft dit kantoor geen ervaring met beursgenoteerde bedrijven. Vanaf 2017 gaat Value8 over naar een nieuwe manier van boekhouden. Ik zal jullie hier niet vermoeien met alle details van deze verandering, maar wil er wel op wijzen dat de manier waarop een onderneming de resultaten boekhoudkundig weergeeft geen invloed heeft op de waarde van de onderneming. Als je poep verpakt in een mooi nieuw papiertje, dan blijft het poep. 

Bestuur krijgt maximale bonus

Ondanks het verlies over 2016, een schandalige gang van zaken rond de publicatie van het jaarverslag, een koersdaling van 37 procent van de gewone aandelen en het passeren van het contante dividend, vindt de raad van commissarissen het gepast om de maximale bonus toe te kennen aan de raad van bestuur. Volgens mijn berekeningen is slechts een van de vier bonuscriteria (de groei van het absolute vermogen over 2014-2016 met meer dan 5 procent per jaar) gehaald. Om in aanmerking te komen voor de maximale bonus moeten ten minste twee van de vier bonuscriteria worden behaald. Ik weet dat het om relatief kleine bedragen gaat (40.000 euro voor de CEO en respectievelijk 25.000 en 20.000 euro voor de twee andere bestuursleden), maar ik vind het absurd.