Het net rond Jos van Rey en zijn vastgoedrelaties sluit zich

5 Connecties

Relaties

Roermond Jos van rey RSP taxaties

Werkvelden

Vastgoed
11 Bijdragen

Jos van Rey schijnt, zo blijkt uit berichtgeving in de Limburger, in zijn rol als koper te hebben een hogere taxatie te hebben geëist bij de ontwikkelings van de Roermondse cultuurfabriek ECI. Een vreemde gang van zaken. Ruud de Wit analyseert.

Ik heb al enige tijd niet meer geschreven over Limburgse vastgoedperikelen – en dat zijn er nogal wat: grote retailleegstand, vastgoedprojecten ‘met een slecht verhaal’ als het Maankwartier, de Plu en ‘t Loon in Heerlen en het Centrumplan Kerkrade – maar zo vlak voor de zomer moet het maar weer eens van komen. Aanleiding is een bericht in het Limburgs Dagblad/Limburger van vanochtend dat zich opnieuw concentreert rond een verdachte vastgoeddeal in Roermond met als hoofdpersonen Jos van Rey, Piet van Pol en de vastgoedontwikkelaar VolkerWessels. Ook worden er in het artikel indirect weer vragen gesteld bij de waarde en kwaliteit van vastgoedtaxaties, toch al een onderwerp waarover de vastgoedsector en de toezichthouders zich terecht zorgen over maken.

Het ECI-project

In het artikel van vanochtend in het Ld/Limburger (‘ECI-deal in vizier justitie’) wordt gesteld dat de rijksrecherche nu ook de ‘gang van zaken rond de aankoop door de gemeente Roermond van het Roermondse ECI-complex onder de loep neemt’. Daarbij gaat het om twee taxaties waarvan de tweede bijna een kwart hoger is uitgevallen dan de eerste en waarbij de gemeente toch de tweede taxatie als uitgangspunt nam voor de aankoop.

Over dit ECI-project – uitgevoerd door Van Rey’s vriend Piet van Pol in een samenwerkingsverband met VolkersWessls – heb ik al ruim een jaar geleden geschreven. Hierin schreef ik al het volgende:

‘De ECI Cultuurfabriek is een project van 17 miljoen euro dat in 2009 zonder openbare aanbesteding aan Roerdelta BV werd gegund. Dit bedrijf bracht vervolgens het project onder bij ECI BV, een vennootschap waarvan de helft van de aandelen in bezit is van Van Pol. De andere helft van de aandelen is eigendom van SDK, onderdeel van opnieuw VolkerWessels.

Het project betrof een vervallen fabriekscomplex van ECI (Electro Chemische Industrie) grenzend aan het centrum van de stad en bijna 100 jaar oud. Toen in 2009 de gemeente Roermond besloot de vervallen ECI-fabriek (7000 m2) te herontwikkelen tot een gebouw met een brede culturele bestemming, was Jos van Rey – u raadt het – wethouder van ‘volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en economische ontwikkelingen, monumenten, toerisme en regionale samenwerking’. Het was dus onder zijn verantwoordelijkheid dat de verbouwing werd gegund aan VolkerWessels en Van Pol, ook al wezen zijn ambtenaren hem erop dat daarvoor een Europese aanbesteding waarschijnlijk noodzakelijk was. Ze waren ook van mening dat de aanbesteding goedkoper had gekund als er meer partijen de kans hadden gekregen mee te doen. Maar Van Rey stelde zich op het standpunt dat het succes van ECI doorslaggevend zou zijn om ook de nieuwe woonwijk Roerdelta te laten slagen. En de woningen van die woonwijk (in totaal 750 stuks in twee fasen) worden weer neergezet door VolkerWessels en Van Pol, terwijl Jack Frenken Makelaars en Hypotheekadviseurs (waar de zoon van Van Rey weer in dienst is) ervoor als exclusieve makelaar optreedt. Frenken is ook weer een goede vriend van Van Rey en Van Pol.

Van Rey wimpelde in 2009 de bezwaren van zijn ambtenaren weg en de door de VVD gecontroleerde en uiterst zwakke gemeenteraad legde het voor een kleine stad als Roermond toch megalomane project verder niets in de weg. Uiteindelijk is het project – waarbij ook BOEi was betrokken als projectmanager voor de planvorming, restauratie en herbestemming – met rijksmiddelen, provinciemiddelen, regiofondsmiddelen en gemeentegeld vorig jaar afgerond. Wat VolkersWessels en Van Pol eraan hebben verdiend, is nooit naar buiten gebracht.

De opening van ECI Cultuurfabriek vond plaats op 9 december vorig jaar, maar het eerste financiële probleem – zoals in 2009 voorspeld door de ambtenaren van de stad – ligt er al. Het college van B & W – waaruit de VVD is verdwenen als grootste partij – maakte namelijk vorige maand bekend dat de begroting van de ECI Cultuurfabriek van 2013 – dus nog geen half jaar na opening – een tekort heeft van een half miljoen euro. Met andere woorden, als de gemeente niet snel met een aanvullende financiering over de brug komt, is de ECI al binnen een jaar na de opening failliet. Een van de redenen voor het niet halen van het budget is, dat de energielasten van het gebouw vier keer zo hoog blijken uit te vallen als vooraf beraamd. Dat is in deze tijden van duurzaamheid nu eens een fraai voorbeeld van herontwikkelen en projectmanagement anno 2013!’

eci_cultuurfabriek_roermond_01

Het ECI-project

Vreemde taxaties

RSP Makelaars taxeerde het project op 4,3 miljoen euro, maar Jos van Rey ging daar als koper niet mee akkoord en gaf RSP opdracht het opnieuw en hoger te taxeren naar 5,3 miljoen euro

Uit het vandaag gepubliceerd artikel in het LD/Limburger blijkt dat RSP Makelaars in Eindhoven het project aanvankelijk taxeerde op 4,3 miljoen euro, maar dat de gemeente Roermond – lees Jos van Rey – daar als koper (!) niet mee akkoord ging en RSP Makelaars opdracht heeft gegeven het opnieuw – en hoger – te taxeren naar 5,3 miljoen euro, dus bijna een kwart duurder. Vervolgens, zo blijkt nu uit het artikel, heeft de gemeente Roermond het ECI-complex – met Van Rey als wethouder, samen met zijn vriend, de toenmalige wethouder van Financiën Tilman Schreurs – gekocht voor nog iets meer, namelijk 5,6 miljoen euro.

Dit is nu de derde keer dat de Piet van Pol in verband wordt gebracht met aankopen, waarbij de taxaties van te verkopen vastgoed in eerste instantie lager uitvielen dan blijkbaar door hem gewenst werd. De eerste keer was dat bij de aankoop door de gemeente Roermond van een kantoorgebouw op het Kazerne Voorterrein (ook al eigendom van Piet van Pol en VolkerWessels) en de derde keer in Kerkrade, waar Van Pol de lead heeft in de pogingen van de gemeente om het Stadscentrum te herontwikkelen. Over het door de gemeente Roermond veel te duur gekochte kantoor op het Kazernevoorterrein heb ik ook al enige malen geschreven in dit blog en daarvan is de ware toedracht van de taxaties nooit onthuld. Wel is zeker dat er tot minstens drie keer is getaxeerd, voordat er een taxatie uit de bus kwam die voor Van Pol/VolkerWessels wel interessant was – met andere woorden hoger uitviel – waardoor de gemeente Roermond (lees Jos van Rey) feitelijk teveel betaalde.

Hetzelfde speelde bij de verkoop door Metroprop als eigenaar van panden in het centrum van Kerkrade. Toen de combinatie Van Pol/gemeente Kerkrade deze panden nodig had voor de plannen om het centrumplan van de grond te krijgen, werd daar door de gemeente – op aanraden van ‘adviseur’ Van Pol – ook aanzienlijk meer betaald dan de taxaties aangaven.

Het net sluit zich

Afgelopen week werd al duidelijk dat het OM het net rond Van Rey en Van Pol verder aan het aantrekken is. Want ook een goede vriend van het duo, de Roermondse oud-wethouder Schreurs (VVD) wordt nu formeel verdacht van corruptie. Schreurs zou zich net als Van Rey door Piet van Pol hebben laten fêteren op internationale voetbalreisjes naar wedstrijden van Oranje. Schreurs is inmiddels door het OM verhoord over zijn bezoek aan twee voetbalwedstrijden in het buitenland. Hij behoort – net al een aantal andere, eerder vooraanstaande VVD-ers in Roermond – inclusief de machtige zakenman Dré Peters – tot het clubje zakenlieden die de afgelopen decennia hun zakelijke belangen hebben gecombineerd met politieke ambities. Al deze heren zijn nu – nadat de VVD hen eigenlijk heeft geschrapt van zijn ledenlijst – weer terug te vinden in de nieuwe lokale partij rond Van Rey, De Liberale Volkspartij Roermond. Schreurs is onder supervisie van Van Rey trouwens meerdere periodes VVD-wethouder Financiën in Roermond geweest en werd daarna directeur van de Midden-Limburgse grondbank OML, die bedrijventerreinen beheert en ontwikkelt.

Jos van Rey heeft zich de afgelopen twee jaar steeds op het standpunt gesteld niets verkeerds te hebben gedaan en heeft het OM er herhaaldelijk van beschuldigd een hetze tegen hem te voeren om hem en zijn vriend Piet van Pol politiek en zakelijk onderuit te halen. De gemeente Kerkrade heeft zich, in het verlengde van de beschuldigingen tegen Van Rey en Van Pol, eveneens bij monde van burgemeester Jos Som ook nooit gedistantieerd van Van Pol en diens bemoeienis bij de ontwikkeling van het Centrumplan Kerkrade. Dit terwijl er toch duidelijke aanwijzingen zijn – getuige het langjarige OM-onderzoek – dat de beide heren zich schuldig hebben gemaakt aan minstens verdachte praktijken die in strijd zijn met de politieke, zakelijke en juridische integriteit.

Met het ECI-project gaat het trouwens sinds mijn laatste blog hierover van een jaar geleden helemaal niet goed. Het project lijdt nog steeds zwaar verlies en begint steeds meer als een zware verliespost op de gemeentebegroting van de komende jaren te drukken. De vraag is of de bevolking van Roermond die tot nu toe de Van Rey en diens entourage in Roermond breed is blijven steunen – de LVR kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart tien van de 31 zetels, terwijl Van Rey met voorkeurstemmen werd gekozen, hoewel hij op plek 34 van de kieslijst stond – zich nu niet toch enigszins achter de oren zal krabben.

Voor de vastgoedsector is deze nieuwe informatie ook geen goed nieuws. De gang van zaken rond de taxatie van het ECI-gebouw laat zien dat het taxeren van vastgoed nog steeds te manipuleren is, net zoals dat bij het Kazernevoorterrein-kantoor is gebeurd. Eerder deze week werd bekend dat er uiterlijk op 1 januari 2015 één centraal register beschikbaar is dat kwaliteitseisen en beroeps- en gedragsregels voor geregistreerde taxateurs vaststelt en waarborgt. Dit centrale register van taxateurs moet ook voorzien in de controle op de naleving van die regels. Voor Roermond en Kerkrade komt dit register te laat. Nu maar hopen dat het OM haar verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat er snel duidelijkheid komt over de gang van zaken in Roermond zodat de onafhankelijke rechter een oordeel kan geven of alle verdenkingen tegen Van Rey en diens voormalige VVD-entourage daadwerkelijk strafrechtelijke implicaties heeft.