Het is wachten op een slachting in mei

4 Connecties

Relaties

Crisis

Personen

Mark Rutte

Organisaties

Europese Unie (EU)

Werkvelden

Economie
23 Bijdragen

Nooit is de kloof tussen politiek en kiezer groter geweest. Politici prediken dat de crisis voorbij is, terwijl de burger in 2014 alleen maar meer last van de crisis krijgt.

De campagne voor #EP2014 is begonnen. Met een interview op 29 december voor de Vlaamse VTM gaf de gnoom uit Brussel de aftrap. Volgens Van Rompuy is de eurocrisis voorbij. 2013 is het jaar dat de crisis is overwonnen en 2014 wordt het jaar dat alle economieën zullen groeien. Tussen neus en lippen door kondigde meneer de president een boek aan. Werktitel: Europa na de storm. En nee, de verschijningsdatum was niet 2017, zoals je zou verwachten met zo'n titel, maar voorjaar 2014. Hier te lande is het niet anders. Bewindslieden buitelen over elkaar heen om krediet op te eisen voor de schamele 0,5 procent groei die voor dit jaar in de boeken staat en de verwaarloosbare koopkrachtstijging die sommigen van u tegemoet mogen zien. Daarbij geholpen door journo's die uit commerciële motieven maar wat graag bereid zijn groene waas uit te vergroten tot nieuwe regenwouden. Zo bestond NRC Handelsblad het om Rutte II uit te roepen tot het meest hervormingsgezinde kabinet van de 21ste eeuw.
Om veertien pagina's verder een overzicht van kabinetsmaatregelen te presenteren dat grotendeels uit lastenverzwaringen bestond
En opende deze krant het nieuwe jaar met de mededeling dat de Nederlander in 2014 eindelijk weer optimistisch is over de toekomst: 'Goede moed is niet langer taboe'. Om veertien pagina's verder een overzicht van kabinetsmaatregelen te presenteren dat grotendeels uit lastenverzwaringen bestond: 'drinken is duurder geworden', 'prijzen energie en drinkwater omhoog', 'wonen kost meer, vooral voor huurders', 'koopkracht zal minimaal toenemen', 'ziek zijn kost meer geld', 'werknemer bouwt minder pensioen op', 'gouden handdruk zwaarder belast', 'automobilisten zijn soms stuk duurder uit'. Welkom in Ruttes Nederland. Het gaat namelijk helemaal niet beter en er staat nog veel aderlaten op het programma: 12 miljard in 2014, 7 miljard in 2015, 6 miljard in 2016. De begrotingstekorten in de eurozone zijn ondanks majeure inspanningen nauwelijks verminderd: in Nederland staat voor 2014 een tekort van 3,3 procent in de boeken, omhoog van 3,1 in 2013. De staatsschulden stijgen: in Nederland van 74,6 procent in 2013 naar 75,6 in 2014.
'De crisis is over en dat heeft u aan ons te danken.'
De werkloosheid neemt onverminderd toe: van 600.000 eind 2013 naar 665.000 eind 2014 in Nederland. Om maar te zwijgen over bedrijfsfaillissementen - een record in 2013 - en consumentenbestedingen: de laagste autoverkopen in 2013 in veertig jaar. Waarheid is tijdens een oorlog het eerste slachtoffer. In de aanloop naar verkiezingen is het niet anders. Bereid u voor op een massief publiciteitsoffensief van Europese makelij het komende halfjaar: 'De crisis is over en dat heeft u aan ons te danken.' Nimmer is de kloof tussen politiek en kiezer groter geweest: parallelle universa. Ik voorspel een slachting in mei.