Hoe doen migranten het op de Europese arbeidsmarkt [GRAPHICS]

3 Connecties

Relaties

Werkloosheid migranten

Werkvelden

Economie

Migranten krijgen de grootste klappen op de arbeidsmarkt. En hoe noordelijker in Europa je gaat, hoe groter de verschillen.

Migranten hebben het zwaar op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit verse gegevens van Eurostat. Ruim 21 procent van alle migranten in Europa was werkloos eind 2013, meer dan twee keer zoveel als autochtonen. Opvallend genoeg is deze verhouding nog schever in landen met de grootste verzorgingsstaten. In Noorwegen loopt iemand die in het buitenland is geboren bijna 2,8 keer zoveel kans werkloos te zijn als iemand die als Noor is geboren. Hoe verder men naar het Zuiden en Oosten trekt, hoe eerlijker de werkloosheid is verdeeld tussen migranten en autochtonen. Werkloosheid alleen geeft echter niet de volle omvang van de verschillen aan. De verschillen in de arbeidsparticipatie, het aandeel van de bevolking dat werkt of op zoek is naar werk, zijn namelijk ook groot. Onder EU ingezetenen had 68,9 procent werk, onder migranten die niet uit de EU kwamen was dat slechts 56,1 procent. Het gros van dit verschil is toe te schrijven aan verschillen in arbeidsparticipatie van migrantenvrouwen en autochtone vrouwen. Onder Nederlandse autochtone vrouwen heeft bijvoorbeeld 53,4 procent werk, onder migrantenvrouwen was dat maar 39 procent. Bovendien hebben migranten vaak een -onzekerdere- tijdelijke baan. Migranten hadden bijna twee keer zo vaak tijdelijk werk als autochtonen.