Hoe goed kende Kalbfleisch superslager De Kroes?

Getuigenverklaring NMa-bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleisch roept vragen op. Wat wist hij van de Vleeschmeesters-affaire?

Sinds eind 2003 is het een onopgelost mysterie welke krachten binnen de Haagse magistratuur de veroordeelde vleesfraudeur Eddy de Kroes uit de gevangenis hielden. Het was daarom een opmerkelijke en onverwachte verklaring die NMa-bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleish twee weken geleden voor de Utrechtse rechtbank deed. Kalbfleish moest getuigen in de al vele jaren spelende Chipshol-affaire. De familie Poot van het gebiedsontwikkelingsbedrijf Chipshol wilden via de getuigenverhoren duidelijkheid verkrijgen over de banden van Kalbfleisch met de 'liegende rechter' Hans Westenberg, die een essentiële rol speelt in de Chipshol-affaire. Kalbfleisch verklaarde dat hij ook zelf met de ontwikkelingen rond de gebieden rond Schiphol te maken had gehad. Hij had als commissaris van supermarktconcern Vomar een bemiddelende rol gehad om Vomar-eigenaar Cees Zwanenburg een belang te laten verwerven in de twee bedrijven die destijds bezig waren met de gebieden rond Schiphol. Kalbfleisch was destijds rechter en vice-president bij de Haagse rechtbank. De huidige bestuursvoorzitter van de NMa was tot 1980 advocaat van Vomar. Nadat hij in dat jaar rechter werd, nam hij plaats in de Raad van Commissarissen van de supermarktketen. Niet zo maar als toezichthouder, maar dus ook, opmerkelijk genoeg, als wegbereider van zakelijke overeenkomsten. Zo blijkt uit de verklaringen van de NMa-bestuursvoorzitter. Een daarvan was dus het verwerven van belangen in de bedrijven Landinvest en Chipshol. Over die deal had Kalbfleisch twee weken geleden tijdens zijn verhoor iets bijzonders te vertellen. De voormalige rechter verklaarde dat de gesprekken over die investeringen in 1992 in de Wassenaarse woning van superslager De Kroes hadden plaatsgevonden. Opmerkelijk, want precies in datzelfde jaar ontving de wegens grootschalige vleesfraude tot twee jaar gevangenisstraf veroordeelde Eddy de Kroes op mysterieuze wijze een ‘vrijbrief’ waardoor hij zijn gevangenisstraf zou ontlopen. Met dank aan een onbekende Haagse magistraat.

Vleesfraude

Ondergetekende publiceerde in september 2003 een geruchtmakend verhaal in het zakenblad Quote over de achtergronden van de zogenoemde ‘Vleeschmeestersaffaire’. Slagerijconcern de Vleeschmeesters was eind jaren zeventig betrokken bij grootschalige fraude rond importheffingen. Dat leidde destijds tot grote consternatie mede vanwege het bijzondere driemanschap dat de Raad van Commissarissen van de Vleeschmeesters bevolkte: voormalig minister-president Barend Biesheuvel, voormalig vakbondsvoorzitter Jan Lanser (CNV) en topondernemer Anton Dreesmann van Vendex. Eddy de Kroes werd door justitie als het brein achter de fraude gezien en uiteindelijk in 1985 in hoger beroep tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Die uitspraak werd twee jaar later door de Hoge Raad bekrachtigd. Quote onthulde dat De Kroes, ondanks zijn veroordeling, nooit een dag in de cel had hoeven zitten. De Wassenaarse slagerszoon had zijn gevangenisstraf weten te ontlopen door het ingrijpen van zijn vroegere rechterhand en huisvriend Aad Dingjan. Deze had volgens eigen zeggen zijn netwerk binnen justitie gebruikt om iets te regelen. Uiteindelijk was het officier van justitie Hans Vos die in maart 1992 de vrijbrief voor De Kroes van een handtekening voorzag. Die brief hield De Kroes jarenlang in zijn zak om ijverige wetsdienaren op afstand te kunnen houden. Totdat Quote met zijn publicatie kwam en Eddy werd gearresteerd. Hoe zijn handtekening op de brief was gekomen, was Vos  eind 2003 vergeten. Vos meende zich nog wel te kunnen herinneren dat hij in opdracht handelde van een Haagse advocaat-generaal. Wie dat precies was? Nee, dat wist hij ook niet meer.

Klassenjustitie

Was het corruptie, was het een vriendendienst? Zeker was dat hier een klassiek geval van klassenjustitie geopenbaard was. De zaak leidde binnen justitie in elk geval tot grote commotie en tot een uitgebreid onderzoek van de rijksrecherche en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De onderste steen kwam nooit boven. Het onderzoek bleef steken op de Alzheimer-achtige symptomen die voormalig officier van justitie Hans Vos etaleerde. Althans, zo werd het destijds door justitie naar buiten gebracht. Het rechercherapport werd wegens interne gevoeligheden nooit geopenbaard. Eddy de Kroes werd in april 2004 definitief vrijgesproken. Hoewel het overduidelijk was dat de handtekening op zijn vrijbrief geen enkele rechtsgrond had, mocht hij er wel rechten aan ontlenen.

Overleden

De vraag wie binnen justitiële kringen nu precies achter de redding van De Kroes zat bleef onbeantwoord. Huisvriend Dingjan zweeg evenals Vos. Twee weken geleden bleek dus dat de familie De Kroes in het bewuste jaar 1992 een voorname Haagse rechter op bezoek had: Pieter Kalbfleisch. Het bedrijf Vomar, waarvoor Kalbfleisch in de Raad van Commissarissen zat, had niet lang daarvoor een aantal van de slagerijen van De Kroes overgenomen. Vandaar die afspraak in de Wassenaarse woning van de grootslager. Volgens Eddy de Kroes moet dat het huis van zijn vader zijn geweest. 'Ik heb die man (Kalbfleisch red.) never ever ontmoet’, zegt de ooit veroordeelde vleesfraudeur. ‘Ik heb hem die man nog nooit een seconde gesproken. Misschien is het mijn vader geweest, maar die is overleden.'
Pieter Kalbfleisch laat via zijn woordvoerder weten ‘geen nadere toelichting’ te willen geven op zijn getuigenverklaringen.
Kartelkraker Pieter Kalbfleisch (1947) was vanaf 1972 tot 1980 advocaat-procureur in Arnhem en Haarlem. In 1980 werd hij rechter straf- en civielrecht in Haarlem. In 1986 maakte hij de overstap naar de Haagse rechtbank waar hij in de sectoren strafrecht, familie- en kinderrecht actief was. Tot 2003 was hij commissaris bij Vomar. Van 2003 tot 2005 was Kalbfleisch directeur-generaal van de Nederlandse Mededingsautoriteit (MNa). In 2005 werd hij door de ministerraad benoemd tot bestuursvoorzitter van de NMa. Afgelopen week werd hij door de Raad voor de Rechtspraak stevig op de vingers getikt vanwege het inhuren van zijn vroegere collega-rechter Hans Westenberg.