Hoe QE uw pensioen aantast

5 Connecties
13 Bijdragen

Geldinjecties door de centrale bank maken korte metten met de rendementen van uw pensioenfonds. De dekkingsgraad kan er nu nog zo zonnig uitzien, voor uw toekomstig pensioen voorspelt belegger Jan Dwarshuis zwaar weer.

Beleggers vieren telkens feest wanneer centrale bankiers de geldkraan nog wat verder opendraaien. Al eerder heb ik aangegeven dat de huidige consensus is dat centrale bankiers de beurskoersen nooit zullen laten vallen; hetgeen natuurlijk een fabeltje is. Wellicht denkt u dat al deze ingewikkelde en saaie materie u niet raakt. Helaas, niets is minder waar - omdat veel Europese burgers belegger zijn via hun pensioenfonds. Het controleren van de dekkingsgraad van uw pensioenfonds is daarbij niet voldoende.

Toekomstige rendementen

De dekkingsgraad van een pensioenfonds is tegenwoordig dan wel een hot item, het is slechts een momentopname. Veel interessanter is de vraag: hoe verwachten pensioenfondsen de vereiste rendementen in de toekomst te genereren? Monetaire verruiming (QE) heeft er mede voor gezorgd dat de rendementen op obligaties nog nooit zo laag zijn geweest. Een simpel gevolg is dat het beschikbare belegd vermogen omhoog moet om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

Bijstorten

Daarnaast tekent zich nog een ander probleem af. Bedrijven worden steeds vaker gedwongen bij te storten in hun pensioenfonds. Terwijl beleggers feest vieren, lijken zij zich niet te realiseren dat veel bedrijven geconfronteerd zullen worden met fors oplopende pensioenverplichtingen. Zoals u weet bestaat er geen ‘free lunch’ en er zal dan ook minder ruimte zijn voor dividendbetalingen richting de aandeelhouders. De ontwikkeling van een aandelenkoers laat zich dan eenvoudig raden.

Stijgende verplichtingen

Nog interessanter wordt het wanneer de pensioenverplichting een flink gedeelte van de marktkapitalisatie van het desbetreffende bedrijf beslaat. Dit zijn risico’s waar veel beleggers nog geen notie van hebben genomen. Volgens data van Citigroup heeft het Duitse Lufthansa het grootste tekort ten opzichte van de marktkapitalisatie van de vliegtuigmaatschappij. Als tweede op dit illustere lijstje van Citigroup prijkt – hoe ironisch – de Nederlandse verzekeraar Delta Lloyd. Het Engelse Pension Protection Fund geeft een aardig beeld van hoe snel de pensioenverplichtingen zich opstapelen.
In een jaar tijd zijn de tekorten meer dan vertienvoudigd
In een jaar tijd zijn de tekorten meer dan vertienvoudigd. Aan deze trend lijkt vooralsnog geen einde te komen, want in 2015 zijn de verplichtingen van de pensioenregelingen volgens het Pension Protection Fund met 33,9 procent toegenomen.

Pijnlijk

Monetaire verruiming heeft een aantal vervelende bijwerkingen. Zelfs het door velen geroemde Nederlandse pensioenstelsel ontkomt niet aan de gevolgen. Des te pijnlijker zijn de eerdere grepen uit de kas door onder andere de Nederlandse regering omdat de pensioenpotten te vol zouden zitten; een pensioenpot zit echter nooit te vol. Velen krijgen deze les en dito rekening langzaam maar zeker gepresenteerd, een goed pensioen is niet langer vanzelfsprekend. Rest mij u een goed weekend te wensen. Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.