Hoe recruiters van toptalent een gouden kans laten liggen

Corporates en grote financiële clubs hebben onvoldoende oog voor de al lang groeiende passie van jong toptalent voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Recruiters die nu nog niet inspelen op deze mentaliteit bij high potentials op de arbeidsmarkt dreigen de boot te missen, met grote gevolgen voor hun opdrachtgevers.

Al 25 jaar hoor ik dat Corporate Social Responsability (CSR) [Maatschappelijk verantwoord ondernemen, red.] en duurzaamheid voor grote bedrijven van essentieel belang gaan worden. En wel op deze drie gebieden: - Finance - Human Resources - Reputatie Als een onderneming de beste en de slimste mensen wil kunnen werven én dat talent aan boord houden, zouden ze dus moeten zorgen dat CSR en duurzaamheid doordringt tot in de haarvaten van hun bedrijfsprocessen. Hetzelfde refrein hoorde je in de tijd dat ik Sustainable Finance doceerde aan de Rotterdam School of Management, maar in die tijd vond je zelden een keuzevak als dat van mij bij gerenommeerde Business Schools. De EUR hoorde tot de weinigen die het op het programma hadden. Inmiddels is dat wel anders, het aanbod is gigantisch gegroeid.
Bij de topinstituten vind je geen MBA opleiding meer die níet Social Enterprise en Impact Investing in het curriculum heeft
Bij de topinstituten met een toonaangevende business school vind je geen MBA opleiding meer die níet Social Enterprise, Impact Investing of Sustainability in het curriculum heeft. Ik noem, onder veel meer INSEAD, Harvard, Yale en Wharton, Kellogg School of Management, The University of Chicago, NYU Stern, Oxford, Stanford, Berkeley, Columbia, Hult International Business School, Duke, University of Michigan, University of Toronto,  Schulich School of Business en Cornell.

Toplijstjes

Er bestaan zelfs lijsten met beste Business Schools voor Social Enterprises. Een stortvloed aan Businessplan competities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen werd ingesteld, zoals die voor de Hultprijs, die een miljoen dollar uitlooft voor het beste voorstel voor een Social Enterprise. De samenwerking tussen Morgan Stanley met Kellog's en INSEAD resulterend in de Morgan Stanley Sustainable Investing Challenge is een ander voorbeeld. Hieronder volgen de uitkomsten van een onderzoek naar universiteiten die Social Enterprise als studievak hebben opgenomen. Mijn_schijf_-_Google_Drive Mijn_schijf_-_Google_Drive Mijn_schijf_-_Google_Drive Bij Wharton kreeg ik te horen dat bij hun business school de populairste studentenclub Social Enterprise was. Datzelfde idee hadden andere universiteiten ook. Dat bracht TBLI op het idee om Academic Partnerships op te zetten, als onderdeel van extra studiemogelijkheden over dit onderwerp voor zowel studenten en de hele faculteit als alumni. Daar waren instituten bij als INSEAD, Wharton, NYU Stern, BI Norwegian Business School, Copenhagen Business School, Hult International Business School, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Kellogg School of Management en de University of Chicago Booth School of Business.

Werving en selectie

Er zijn inmiddels grote aantallen studenten die Social Enterprise in hun pakket hebben, zowel aan de vraag- als de aanbodzijde van personeelswerving. Hoe kan het dan dat recruiters van corporates en financiële instellingen zich niet profileren als voorvechters of supporters van impact investing of maatschappelijk verantwoord ondernemen? Er ligt hier voor hen een gouden kans, zoveel jonge, hoogopgeleide mensen die of zelf een maatschappelijk verantwoorde onderneming willen starten of bij bedrijven willen werken, die dergelijke initiatieven ondersteunen. Als de belangstelling voor deze manier van werken bij studenten en oud-studenten blijft toenemen, valt te verwachten dat de druk op ondernemingen om maatschappelijke verantwoordelijkheid tot hun kernbeleid te maken daar gelijke tred mee zal houden. Denk daarbij aan financiële bedrijven zoals vermogensbeheerders, investment banks, asset managers en financiële dienstverleners, maar net zo goed aan ondernemingen buiten de financiële sector. Te traag of te laat inspelen op deze trend kan slecht uitpakken voor het vermogen van ondernemingen om talent aan te trekken en klanten te werven en die vervolgens ook te behouden. Grijp deze kans, laat de slimste en beste mensen zien waarom werken voor jouw organisatie dé manier is om om hun carrièredoelen te realiseren met zinvol werk dat hun de voldoening biedt die ze zoeken. Robert Rubinstein is CEO en oprichter van de TBLI Group die bouwt aan een wereldwijde gemeenschap van Values Based Investors.