Hoeveel suiker is genoeg?

De WGO komt met een nieuwe suiker richtlijn met aanbevelingen over de dagelijks te consumeren hoeveelheid. Vorige richtlijnen sneuvelden dankzij een sterke lobby.

Het wetenschappelijk bewijs stapelt zich al jaren op: suiker maakt dik, zorgt voor hartziekten en veroorzaakt tandrot. Desalniettemin bleek het tot nog toe voor gezaghebbende voedsel- en gezondheidsautoriteiten lastig om concrete richtlijnen te ontwikkelen over de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid suiker. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) doet echter een nieuwe poging om te komen tot een concrete aanbeveling. De WGO schrijft in haar nieuwste conceptrichtlijn voor dat de suikerconsumptie tot minder dan 10 procent van de dagelijkse calorieën moet worden teruggebracht. De WGO beveelt echter aan om dit percentage op termijn nog verder terug te brengen tot 5 procent. Vrijwel geen westers land benadert die 5 procent aanbeveling.

Dode richtlijnen

Het moet nog maar blijken hoeveel van deze conceptversie over zal blijven. Zo’n tien jaar geleden deed de WGO al eens een poging de suikerconsumptie in te perken. Toen werd de richtlijn afgezwakt door een lobby van suikerproducenten. Het begon allemaal met een onderzoek van de WGO en de FAO (de landbouwafdeling van de VN) gepubliceerd in 2002: TRS 916. Hierin werd op basis van het toen beschikbare wetenschappelijke bewijs aanbevolen om de consumptie van suiker tot minder dan 10 procent van de dagelijkse calorieën terug te brengen. Aanleiding voor de WGO om de aanbevelingen van de wetenschappers in een conceptrichtlijn te verwerken.
"We gaan congresleden aansporen om de 406 miljoen dollar aan Amerikaanse contributies aan de wgo stop te zetten"
Onmiddellijk kwam er een vloedgolf van kritiek uit de voedselindustrie op gang. De wetenschap deugde niet, er zou meer nadruk moeten worden gelegd op eigen verantwoordelijkheid, meer focus op lichaamsbeweging en bovendien bestond er eigenlijk geen ‘slecht’ en ‘goed’ voedsel. De president van de Amerikaanse Sugar Association uitte zijn zorgen voor het lot van de ‘hardwerkende suikertelers en hun families.’ Hij waarschuwde dat hij ‘elke mogelijkheid zou aangrijpen om de dubieuze aard van het rapport bloot te leggen’, waaronder ‘congresleden aansporen om de 406 miljoen dollar aan Amerikaanse contributies aan de WGO te stoppen.’ Zelfs de Amerikaanse staatssecretaris van Volksgezondheid schreef een 28 pagina tellende kritiek van het rapport. Uiteindelijk zwichtte de WGO voor de druk. De suikernorm van tien procent werd uit de definitieve richtlijn gehaald en vervangen door een zachtere aanbeveling om 'minder suiker' te consumeren. Elke verwijzing naar TRS 916 werd uit het rapport verbannen. Derek Yach, de toenmalige directeur voeding en ziektepreventie bij de Wereld Gezondheidsorganisatie, zou  in 2007 directeur Global Health Policy bij PepsiCo worden.

Een Europese richtlijn

Ook een Europese suikerrichtlijn kwam er niet. De European Food and Safety Authority (EFSA) publiceerde in 2010 haar conclusies over de gezondheidsrisico's van suiker. Het rapport erkende dat suiker het risico op tanderosie vergrootte, dat er bewijs was dat met suiker gezoete dranken bijdragen aan overgewicht en dat hoge suikerconsumptie slecht was voor het chlorestorol gehalte. Niettemin oordeelde de EFSA dat ‘het beschikbare bewijs niet voldoende is om een bovengrens aan suikerconsumptie te stellen,’ noch om een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vast te stellen. De Wereldgezondheidsorganisatie was tijdens de publieke consultatieronde over de EFSA aanbevelingen uiterst negatief over dit oordeel. De sectie over suiker 'negeert al het bewijs en de uitkomsten van wetenschappelijk werk' van onder andere de WGO en het Amerikaanse instituut voor hartziekten.  'De conceptrichtlijn heeft ervoor gekozen om al het bewijs te verwerpen door te zeggen dat 'het beschikbare bewijs niet voldoende is', stelde de WHO in haar reactie.  Wel positief over de EFSA conclusies waren belangenorganisaties als de Comité Européen des Fabricants de Sucre, de Food & Drink Federation en de World Sugar Research Organisation. De lobby om de scherpe kantjes van de conceptrichtlijn van de WGO te krijgen is in volle gang. Maar Margeret Chan, de huidige directeur van de WGO, lijkt minder geneigd dan haar voorgangers om in te binden. ‘Efforts to prevent noncommunicable [chronic] diseases go against the business interests of powerful economic operators,‘ stelde ze in een speech uit 2013. ‘In my view, this is one of the biggest challenges facing health promotion…it is not just Big Tobacco anymore. Public health must also contend with Big Food, Big Soda,and Big Alcohol.’