Hof gaat oordelen over vervolging van Rabobank inzake Liborfraude

Het Gerechtshof Den Haag gaat oordelen over de klacht dat Rabobank niet vervolgd wordt wegens de liborfraude. Dat bevestigt de betrokken advocaat Gerard Spong tegenover Follow The Money.

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Stichting Justitia Distributiva vandaag voorlopig ontvankelijk verklaard. Die spande vorig jaar een klachtprocedure aan (art. 12-procedure). Aanleiding was de schikking die vorig jaar getroffen is tussen het Openbaar Ministerie (OM) en Rabobank, vanwege de fraude met libor en euribor. Rabobank betaalde 70 miljoen euro om stafvervolging van bankiers af te kopen in Nederland. 'Dit is voor ons heel bemoedigend', zegt de advocaat van de stichting, Gerard Spong. 'Een belangrijke horde is genomen. Dit betekent dat Rabobank door het Hof gehoord moet worden als potentiële verdachte.' Ik verwacht dat de oproep volgende maand of in januari de deur uitgaat.' Het OM heeft ervoor gepleit de stichting niet-ontvankelijk te verklaren.

Top Rabobank in beeld

Het Hof kan opdracht geven de zaak alsnog voor de rechter te brengen. Dat zou betekenen dat het OM toch onderzoek moet gaan doen naar de fraude, waarbij niet is uitgesloten dat ook de top van Rabobank in beeld komt. Rabobank stelt dat de raad van bestuur en het hoogste senior management destijds niet betrokken was bij het ontoelaatbare gedrag en er ook niet van op de hoogte was. De stichting die de belanghebbenden bij vervolging bundelt, is een initiatief van Joost Hardeman van de Vereniging Cliënten van Financiële Instellingen. Vorig jaar zei hij tegen FTM: ‘Wij zijn van mening dat het van groot maatschappelijk belang is als ook banken zich net als burgers en bedrijven moeten verantwoorden voor de rechter als er sprake is van strafbare feiten. De duur, de omvang, de financiële schade en de impact van de Liborzaak zijn zeer groot.’
'Wij zijn van mening dat het van groot maatschappelijk belang is als ook banken zich moeten verantwoorden voor de rechter als er sprake is van strafbare feiten'
De minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) riep zelf luidruchtig op tot vervolging van Rabo-bankiers. Maar snel bleek dat hij alleen doelde op de zestien bankiers die niet meer bij Rabobank werkzaam zijn. ‘Werknemers die er nu nog zitten hebben niet gefraudeerd, maar hebben steken laten vallen in het toezicht’, zei de minister tijdens een kamerdebat over de kwestie. Deze groep moet bonussen inleveren en is volgens Rabo onderworpen aan disciplinaire maatregelen. De affaire kostte aanvankelijk alleen bestuursvoorzitter Piet Moerland de kop. Niet veel later stapte ook bestuurder Sipko Schat op na interne druk. Uit berichtgeving bleek dat de fraude ook deels geschiedde vanuit het hoofdkantoor in Utrecht. De affaire startte eind oktober met het bekend worden van een boete van in totaal 774 miljoen euro voor het manipuleren van libor en euribor. Dat zijn de rentetarieven die banken elkaar rekenen en de basis vormen voor een groot aantal financiële producten, waaronder leningen met een variabele rente. Een omhoog gemanipuleerde euribor levert schade op voor iedereen die een lening heeft gebaseerd op die rente.