Hogere belastingtarieven voor de hoogste inkomens leveren niets op

1 Connectie

Relaties

Belasting

Het CDA, D66 en SGP maken bezwaar tegen de nivelleringsdrift van het kabinet. Dat is hun goede politieke recht. Een belangrijker argument is dat een verhoging van het belastingtarief voor huishoudens met een inkomen tussen de circa 70.000 en 115.000 nauwelijks iets kan opleveren.

In mei dit jaar schreef ik samen met Egbert Jongen en Floris Zoutman een CPB Policy Brief over het optimale toptarief. Wij concludeerden dat verhogingen van de marginale belastingtarieven in de hoogste belastingschijf (boven ca 60.000 euro) geen extra belastingopbrengst genereren. Deze conclusie is dus ook van toepassing op de kabinetsplannen.  

Mensen veranderen gedrag na belastingverhoging

De reden is dat de potentiële opbrengst volledig verdampt door gedragsreacties. Mensen gaan minder of minder hard werken, ze verzinnen belastingconstructies met pensioenen en bv’s, investeren minder in menselijk kapitaal en carrière of proberen nog meer de belasting te ontduiken. toptarief nederland

De afgelopen 50 jaar is het toptarief van de inkomstenbelasting langzaam gedaalt tot de 52% van nu. Het optimale toptarief dat de hoogste belastingopbrengsten genereert ligt volgens onze berekeningen rond de 49%.  Verhoging van het huidige toptarief van 52% leidt niet tot meer, maar juist tot minder belastingopbrengsten.

Internationale belastingtoptarieven Dus zelfs als je wel wilt nivelleren, zoals de linkse partijen graag willen, dan lukt je dat niet . A ls een tariefverhoging geen extra belastingopbrengst oplevert, maar wel meer schade aan de economie, dan kun je het maar beter laten. Dat lijkt me een sterker argument dan dat de rijkste 10% van de mensen wat meer belasting zouden moeten betalen.