Hogere straffen voor witteboordencriminelen

Het kabinet wil financieel-economische criminaliteit harder aanpakken door o.a. de gevangenisstraffen voor witwassen te verhogen. En frauderende bedrijven krijgen een geldboete van maximaal 10 procent van de jaaromzet voorgeschoteld.

Op Follow The Money passeren regelmatig witteboordencriminelen de revue die zo nu en dan een paar jaartjes mogen brommen. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel van Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid en Justitie, om witteboordencriminelen en betrokken bedrijven zwaarder te straffen. Het kabinet verwijst daarmee naar de vastgoedfraude- en bouwfraudezaken die “het goed functioneren van de economie en de financiële sector hebben verstoord”. Delicten als fraude, omkoping en witwassen zijn volgens Opstelten momenteel nog lucratief omdat er hoge winsten behaald kunnen worden en er naar verhouding lage straffen worden uitgedeeld. Het gesjoemel oefent daardoor niet enkel aantrekkingskracht uit op de onderwereld, maar ook op kantoorklerken uit de bovengrondse economie.

Witwassen

Wat gaat er veranderen? De verschillende vormen van witwassen worden zwaarder bestraft. Zo wordt de maximumstraf voor het basisdelict witwassen verhoogd van vier naar zes jaar gevangenisstraf. Zodra het gewoontewitwassen betreft - gedurende een lange periode frequent witwassen - dan kan de rechter iemand tot maximaal acht jaar cel veroordelen. Daarnaast kunnen binnen het nieuwe voorstel alle personen die in de vorm van geld of geschenken profiteren van witwasactiviteiten (het zogeheten schuldwitwassen) in het vervolg een gevangenisstraf tegemoet zien van maximaal twee jaar. Nu is dat nog een jaar.

Veelplegers

Daders die stelselmatig economische delicten plegen kunnen voortaan maximaal vier jaar cel krijgen. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op afvalverwerkingsbedrijven die milieuvoorschriften negeren en malafide financiële instellingen die ongebruikelijke transacties niet melden. “Zij veroorzaken grote schade aan de samenleving en verstoren in ernstige mate de concurrentie met ondernemers die zich wèl aan de regels houden,” aldus het persbericht.

Boete 10 procent van de jaaromzet

De straffen worden niet alleen voor natuurlijke personen hoger, maar ook voor vennootschappen. In een Memorie van Toelichting van 15 mei 2012 blijkt dat de geldboetes in het Nederlandse strafrecht ten hoogste € 780.000 kunnen bedragen. “Dat verschilt van de hoogte van de maxima die gelden in enkele andere Europese landen. Zo kent het Franse strafrecht boetes tot € 7.500.000. Het is mede tegen deze achtergrond dat Nederland in internationaal verband met regelmaat kritiek te beurt valt over de als laag beschouwde maximum geldboete voor rechtspersonen.” De maximale geldboete kan voor grote ondernemingen flink opgerekt worden. In het nieuwe voorstel kan de rechter inzake financieel-economische criminaliteit een geldboete opleggen tot maximaal 10 procent van de jaaromzet. Zeker voor grote (handels)ondernemingen kan dat duur uitpakken.

Fraude met subsidies

Het misbruik van gemeenschapsgeld wordt in het nieuwe voorstel breder strafbaar gesteld. In het Memorie van Toelichting wordt er bijvoorbeeld gesproken over het geval “waarin een persoon die sinds enige tijd een subsidie of (doel)uitkering ontvangt, daar op gegeven moment – zonder dit te melden aan de verstrekkende instantie – geen recht meer op heeft, omdat hij niet langer aan de voorwaarden voor subsidieverlening voldoet.” Het wetsvoorstel wordt aan de Raad van State voorgelegd alvorens het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.