Holland Financial Centre valt uit elkaar

1 Connectie
3 Bijdragen

Minister van Financiën Dijsselbloem breekt met de huidige opzet van het financiële lobby-instituut Holland Financial Centre.

Na het vertrek van Sjoerd van Keulen als voorzitter van het Holland Financial Centre, heeft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in overleg met de Kamer besloten om het lobby-instituut van de Nederlandse financiële sector in zijn huidige vorm op te heffen.

 
'De Minister van Financiën, alsmede de financieel woordvoerders van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer hebben uitgesproken dat zij de publiek-private samenwerking in Stichting Holland Financial Centre niet langer wenselijk achten, omdat dit een schijn van rolvermenging tussen private sector, toezichthouders en overheid met zich meebrengt,' aldus het persbericht van het HFC op woensdagochtend.
 
'Het bestuur van Holland Financial Centre constateert dat daarmee een belangrijke pijler onder het platform wegvalt en dit samenwerkingsverband nu onvoldoende draagvlak heeft.
 
Met de deelnemers zal nader overleg plaatsvinden welke activiteiten worden voortgezet en in welke structuur.'
 
Het Holland Financial Centre is een stichting die in 2007 werd opgericht en waarin onder andere het ministerie van Financiën, de toezichtouders AFM en DNB en een lange lijst met instellingen uit de financiële sector, advocatuur en accountancy deelnemen. De missie van het Holland Financial Centre was om initiatieven te ontwikkelen 'die bijdragen aan het in stand houden van een sterke, open en internationaal concurrerende financiële sector in Nederland.'
 
Robin Fransman, Adjunct-directeur van het HFC, zal zijn column op FTM - die hij op persoonlijke titel schrijft - voortzetten.