Hoogleraar Eijffinger is Armstrong voorbij

2 Connecties

Relaties

Inflatie Eijffinger
8 Bijdragen

Sylvester Eijffinger is alweer de meest geciteerde econoom van de universiteit van Tilburg. Een merkwaardig fenomeen, want de beste man zit er al vier jaar naast.

Sylvester Eijffinger, hoogleraar monetaire economie aan de universiteit Tilburg, heeft voor de achtste maal de Tilburgse mediatop gewonnen. Ook dit jaar was hij veruit de meest geciteerde academicus van de Universiteit Tilburg. De hoogleraar vertelde bij zijn zevende overwinning vorig jaar nog dat hij ‘een beetje het Lance Armstrong gevoel heeft’. Maar de ijdele hoogleraar heeft de fietsende medicijnenkast inmiddels overtroffen met zijn achtste overwinning. Merkwaardig, want de hoogleraar heeft een trackrecord waar de honden geen brood van lusten.  

Tierende geldpersen
Belangrijk thema voor IJdele Eijff was ook dit jaar het inflatiegevaar. Het is inmiddels een vast onderdeel van zijn repetoire geworden, want al sinds het begin van de crisis waarschuwt Eijffinger obligaat voor hogere prijzen. Zelfs in 2008, aan de vooravond van de ergste financiële crisis sinds de tweede wereldoorlog, vreesde Eijffinger nog voor de ‘tweede-ronde effecten’ die ‘gierende inflatie’ zouden veroorzaken. Over de bankencrisis maakte hij zich daarentegen minder zorgen. ‘De Nederlandse banken worden goed geleid,’ zei Eijffinger indertijd tegen het Brabants Dagblad. ‘Ze zullen ongetwijfeld wat slechte leningen in hun portefeuille hebben zitten, maar die zullen beperkt zijn. Dat komt ook door het strenge toezicht van De Nederlandsche Bank.’ 
 
De geldpersen tierden weer welig in Frankfurt en New York, dus er was alle aanleiding om ook in 2012 te waarschuwen voor het ‘rondwarende inflatiespook’. Eijffinger kon vroeg beginnen, want al in maart startte de ECB de long-term refinancing operations (LTRO) en leende de centrale bank 540 miljard euro uit aan Europese banken. ‘De kapitaalgolf van de ECB is uiterst riskant,’ kondigde Eijffinger aan in een column in het Financieele Dagblad. ‘De kans op stijgende inflatie is levensgroot.’ Ditmaal, anders dan bij vorige steunoperaties, zouden de banken wel hun geld uitlenen aan de echte economie, zo verwachtte Eijffinger. Dat viel tegen. Sinds maart daalde de kredietverlening aan de private sector onophoudelijk. Evenals de inflatie. ‘We weten allemaal dat de vorige [LTRO] niet heeft gewerkt,’ constateerde Eijffinger drie maanden later in de Telegraaf
 
Grafiek 1: Jaarlijkse groei van de private sectorkredietverlening en inflatie bij constante belastingtarieven in de Eurozone (Bron: Eurostat en ECB)
 
 
Ook in de VS pakten donkere monetaire wolken zich samen. Ben Bernanke, de president van de Amerikaanse centrale bank, vond het in 2012 opnieuw nodig om te stimuleren, tot groot afgrijzen van de Brabantse inflatiehavik. ‘Een derde ronde [van kwantitatieve verruiming] zou de inflatie enorm opdrijven,’ aldus Eijffinger. ‘Want hoe meer geld er in de economie wordt gepompt zonder dat er flinke economische groei tegenover staat, hoe minder het geld waard wordt.’ Hij zei te verwachten dat de Amerikaanse inflatie zo naar 4 procent kon gaan stijgen. Ook dat is geen nieuwe voorspelling. Want vier jaar geleden zei Eijffinger ook al dat de inflatie in de Verenigde Staten in 2010 ging stijgen naar 6-7 procent. 
 
Grafiek 2: Amerikaanse inflatie en uitspraken Eijffinger (Bron: FRED Data)
 
 
Goed advies uit Tilburg
In een debat met econoom Arjo Klamer, een berucht euroscepticus, constateerde Eijffinger in juni van dit jaar dat de eurocrisis vooral het gevolg was van een gebrek aan begrotingsregels. ‘[D]e crisis is uiteindelijk het gevolg van politiek falen, van mismanagement. Dat begon al eind jaren negentig met het stabiliteitspact,’ vertelde Eijffinger. ’Toen is de kiem gezaaid voor de crisis.’ De begrotingsregels waren lang niet streng genoeg. Landen hadden onderling bekokstoofd om de regels te versoepelen aldus Eijffinger. 
 
Een kwalijke zaak. Opmerkelijk is dat Eijffinger zeven jaar geleden echter de kans had om in een paper voor de Europese Commissie te waarschuwen voor de weeffouten in het stabiliteitspact. Toen schreef hij echter dat hij ‘sceptisch was over het heropenen van het debat over het stabiliteits- en groeipact’. Weliswaar moesten er ‘verbeteringen in het stabiliteits- en groeipact komen‘, maar deze verbeteringen moesten ‘stapsgewijs komen’ en vooral niet ‘radicaal’ zijn. ‘Onze conclusie is dat het stabiliteit- en groeipact niet zo slecht functioneert,’ schreven Eijffinger en zijn co-auteur toen. Het kan Europese commissieleden vergeven worden dat ze de urgentie van aanpassing niet inzagen met zulk gematigd advies.
 
Conclusie
Hoewel Armstrong zijn zonden inmiddels heeft opgebiecht, heeft Eijffinger geen enkele last van zijn falen. In tegendeel, in een column in oktober 2012 claimt hij de overwinning op ongeïdentificeerde ‘deflatieprofeten’. ‘Aan economische voorspellingen  kan en mag iedereen zich wagen, net zoals iedereen, voetballer of niet, een voorspelling kan en mag doen voor de uitslag van een willekeurige wedstrijd uit de eredivisie,’ schreef Eijffinger. ‘Het is echter een goede zaak de macro-economische analyse over te laten aan macro-economen.’ De macro-economen in deze zijn zelfbenoemde verstandige figuren als Eijffinger zelf. 
 
Eijffinger blijft veel gevraagd in de media, met name in de regionale dagbladen in Brabant, maar ook in kwaliteitskranten als het Financieele Dagblad. Toch kan de Tilburgse hoogleraar dit jaar niet geheel tevreden zijn met zijn mediaprestatie. Scoorde Eijffinger vorig jaar nog 2177 punten bij de Tilburgse mediatop, dit jaar moet hij het, ondanks de goede monetaire oogst, met 1406 punten doen. Laten we hopen dat dit een trend is, want de inflatieparanoia van Eijffinger wordt constant ingehaald door de feiten.