Hosanna op de woningmarkt (vooralsnog)

4 Connecties

Onderwerpen

Herstel Verkopen

Organisaties

Kadaster

Werkvelden

Woningmarkt

Het eerste halfjaar 2014 is qua woningverkopen het beste jaar van de crisisjaren. Maar columnist Jasper du Pont tempert de juich-stemming wat voor de rest van het jaar.

Uit de maandag verschenen CBS-cijfers blijkt dat de huizenprijzen blijven stijgen. Het aantal woningen idem dito. In juni 2014 registreerde het Kadaster 11.328 verkochte woningen. Dit is een stijging van 56,8 procent ten opzichte van juni 2013 toen er 7.224 woningen werden verkocht. Wanneer er naar onderstaande grafiek gekeken wordt, valt echter wel op dat vorig jaar een negatieve uitschieter was. In de jaren ná 2008 werden er doorgaans zo rond de tienduizend woningen getransporteerd in de maand juni. Ten opzichte van 2012 scoort afgelopen maand een stuk slechter, maar die piek kwam door een eenmalige run op de lage overdrachtsbelasting die kort daarna weer naar 6 procent zou gaan. De score in juni is dus best keurig, hoewel mei overtuigender boven voorgaande jaren uitstak.

Kunstgrepen

Bij de onderstaande grafiek valt op dat de markt precies een jaar geleden toch al zeker een maand of drie bestookt werd met berichten dat ‘de opgaande lijn’ weer herpakt was. Ik kan ook niet nalaten te concluderen dat zonder kunstmatige (en hopelijk tijdelijke) effecten van schenkingsvrijstelling, familiebanken en startersleningen (zo’n 25% van de transacties) er dit jaar maar amper meer verkocht zou zijn dan vorig jaar.
'De stijging deze maand zal voorlopig de laatste zijn van deze omvang'
Het totaal in twaalf maanden geregistreerde aantal woningen stijgt flink door naar 127.930. Omdat vorig jaar vanaf juli de cijfers meer in de pas gingen lopen met andere crisisjaren, zal de stijging deze maand voorlopig de laatste zijn van deze omvang. De rest van het jaar zal het twaalfmaanden-totaal nog iets oplopen, maar minder snel dan waar we aan gewend begonnen te raken.

Beste crisisjaar

Na het eerste halfjaar valt vooralsnog te concluderen dat 2014 het beste jaar van de crisisjaren is. In totaal werden er in zes maanden tijd zo’n vijfduizend woningen meer verkocht dan we sinds 2008 gewend waren. Hierbij tel ik 2013 even niet mee, want mensen werden toen verplicht om de hypotheek volledig af te lossen om recht te houden op renteaftrek. Het jaar begon daarom buitengewoon zwak.