Bijzonder Beheer

Tienduizenden ondernemers zijn ondergebracht bij de gevreesde afdeling Bijzonder Beheer, de ziekenboeg van de bank waar slechts een enkeling weer levend uitkomt. Ondernemers worden geconfronteerd  met stijgende rentelasten, extra aflossingen en accountantskosten. Resultaat: de ondernemer wordt niet beter, maar juist steeds zieker. De bank toont in deze situatie vaak weinig begrip voor de individuele ondernemer, de relatie met de bank is verziekt. Banken zijn de groeiende stapel probleemdossiers in sommige gevallen liever kwijt dan rijk, ook al leidt dat tot faillissement van de ondernemer en afboekingen bij de bank. Een nieuw bankschandaal lijkt geboren. Toezichthouder AFM onderzocht de praktijken van Bijzonder Beheer en ook de Tweede Kamer buigt zich over de kwestie.

37 Artikelen

Hulde aan de AFM en Het Financieele Dagblad!

6 Connecties

Onderwerpen

Financiële sector bijzonder beheer

Personen

Gerrit Zalm

Organisaties

AFM

Werkvelden

Journalistiek Toezicht
19 Bijdragen

Met Bijzonder Beheer is he-le-maal niets aan de hand, stelt de AFM terecht. Banken zijn nu eenmaal dol op het mkb, een ware goudmijn. Ze doen er álles aan ondernemingen weer gezond te maken. Herstel is immers een 'gezamenlijk' belang. Snapt u dat dan nog steeds niet?

Wat een gezeur weer deze week, die kritiek op het rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat banken volledig vrijpleit. Onze financiële sector moet alleen wat harder zijn best doen om over al die noodzakelijke maatregelen in Bijzonder Beheer beter te communiceren met ondernemers. Of het nu gaat om renteverhogingen tot 12 procent, extra aflossingen, spontane afboekingen van juridische kosten, voortdurende dreigementen van executie of het platleggen van rekeningen – alles wat banken doen is redelijk 'zolang de bank hierbij rekening houdt met de herstelmogelijkheden voor de onderneming'. De AFM constateert volledig terecht dat zulke maatregelen 'in het 'gezamenlijke belang van klant en bank' zijn, 'omdat herstel van de onderneming het kredietrisico van de bank verlaagt'. Het is van groot belang dat Nederland deze simpele waarheid eindelijk inziet, want er is al genoeg gedoe rond banken. Gun die instellingen nu eens de rust om zich te ontdoen van risicovolle kredieten, ze hebben het al zwaar genoeg. Hoe sneller schoon schip kunnen maken, hoe sneller het krediet weer vloeit naar de levensvatbare bedrijven.

Geen droog brood

Nu zijn er boze tongen in de sector – je kunt ze vinden bij elke bank – die beweren dat banken het mkb liever kwijt dan rijk zijn. Dat ze er geen droog brood meer aan kunnen verdienen. Dat het verdienmodel 'kapot' is, mede door de aangescherpte kapitaalseisen. Dat banken door die eisen genoodzaakt zijn tot balansverkorting, ofwel het kortwieken van de leningportefeuille die ze vóór de crisis dik hebben opgepompt op de golven van almaar stijgende vastgoedprijzen. Dat banken hun balans zo verbeteren, nu meer eigen vermogen ophalen ten koste gaat van rendement en aandeelhouder. En ten slotte dat relatiebankieren is ingeruild voor transactiebankieren, omdat de praktijk van voor de crisis onbetaalbaar is geworden. Nonsens natuurlijk. Ik geloof dan ook geen woord van iemand als ABN-bestuursvoorzitter Gerrit Zalm, die zich in de herfst van 2013 bij Pauw en Witteman met een zuur gezicht liet ontvallen dat de bank 'alleen maar verlies' maakt op het mkb. Of neem de overdreven ophef over Deutsche Bank, die zich in één ruk ontdoet van circa 16.000 mkb-ondernemers. Dat is gewoon een kwestie van focus aanbrengen in de organisatie, maar dat wil er bij de onwetende goegemeente niet in. Het mkb is én blijft toch zeker een goudmijn.
Overgrote meerderheid staat juist trots weer op na louterend verblijf in Bijzonder Beheer en disciplinerende portie lastenverzwaringen
De beschuldiging dat banken ondernemers te lichtvaardig in Bijzonder Beheer plaatsen, is in dit licht ónbegrijpelijk. Evenmin begrijpelijk is dat sommige critici de maatregelen disproportioneel noemen. Goed dat de AFM daarmee korte metten maakt. Als er af en toe een keer een onderneming ondanks herstelmaatregelen failliet gaat, is dat niet meer dan logisch. Dan zat er kennelijk echt geen toekomst meer in dat bedrijf. Geloof me, dat is slechts een incident, een overgrote meerderheid staat juist trots weer op na een louterend verblijf in Bijzonder Beheer en een disciplinerende portie lastenverzwaringen. Klaar om weer een bijdrage te leveren aan de BV Nederland. In veel media was ik teleurgesteld deze week vanwege de voorspelbare reacties. Het AFM-rapport zou volgens een criticus het niveau hebben van een 'afstudeerproject', een ander zei in een landelijke krant dat de AFM zich heeft laten misleiden door banken die onvolledige klantdossiers aanleverden. Een klap in het gezicht van onze hardwerkende toezichthouders, die het krachtenveld haarfijn aanvoelen.

'Soms onvermijdelijke deconfitures'

Gelukkig hield één krant zich staande in dit cynische geweld: Het Financieele Dagblad. Critici kwamen niet aan het woord, de conclusies van de AFM haalden ongeschonden de kolommen. In het wijze hoofdredactionele commentaar las ik dat de controverse rondom Bijzonder Beheer 'beperkt is gebleven tot individuele gevallen'. In lijn met de AFM schrijft de krant dat de 'inspanningen van bank en bedrijf' erop gericht zijn de 'levensvatbaarheid van de onderneming op de langere termijn veilig te stellen'. Als dat perspectief ontbreekt, 'is een deconfiture soms onvermijdelijk'. Het vergt moed van het FD om zijn oor nu eens niet te luisteren te leggen bij de sector waarover het schrijft en de verontwaardiging van ondernemers te trotseren. Met journalistieke branie helpen de goed ingevoerde journalisten de mythe doorprikken dat banken het mkb hebben doodverklaard. Soms een deconfiture, zullen we het daar vanaf nu bij laten?
Jan-Hein Strop
Jan-Hein Strop
Freelance financieel-economisch journalist met grote belangstelling voor de werking, macht en gedrag van bank & verzekeraar.
Gevolgd door 2204 leden
Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren