Icedome Almere hoofdpijndossier bij schaatsbond KNSB

7 Connecties

Relaties

Vertrouwen Aanbestedingen Icedome knsb Sport

Organisaties

Overheid

Locaties

Almere

De nationale schaatsbaan Icedome Almere is een van de hoofdpijndossiers van de KNSB-ledenraad. De moeizame totstandkoming ervan is een van de 7 oorzaken van de vertrouwensbreuk binnen de KNSB. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens een vergadering.

De nieuwe nationale schaatsbaan Icedome Almere is uitgegroeid tot een van de hoofdpijndossiers binnen de schaatsbond KNSB. Dat werd gisteravond duidelijk in Utrecht waar een informele vergadering plaatsvond tussen de gewestelijke voorzitters en de KNSB-ledenraad, het hoogste bestuursorgaan van de schaatsbond dat het algemeen bestuur controleert en begrotingen en beleidsplannen moet goedkeuren. De Telegraaf wist na afloop van de vergadering te melden dat de voorzitters van de acht gewesten unaniem het vertrouwen hebben opgezegd in het zittende KNSB-bestuur. KNSB-directeur Paul Sanders betwiste de vertrouwensbreuk op schaatsen.nl met de bewoordingen ‘aperte onzin’. Roel Dekker, woordvoerder van de ledenraad nuanceerde de stellingnamen van de gewestelijke voorzitters. ‘Ze hebben hun verhaal gedaan, maar het is onzin dat het vertrouwen is opgezegd.’ De basis van de onvrede werd afgelopen zaterdag in Nijkerk gebundeld tijdens een vergadering tussen de voorzitters van de acht KNSB-gewesten. Zeven dossiers werden besproken variërend van de regie rond de beoogde nationale schaatsbaan Icedome tot financiële dossiers zoals krimpende budgetten en het korten op inline-skaten en shorttrack.

'Vertrouwen weg'

Gerrit van Kooten, voorzitter van het gewest Zuid-Holland, was gisteravond in Utrecht aanwezig en bevestigt de onvrede. ‘Het vertrouwen was weg in de zittende Algemeen Bestuur. Het plan is nu om per direct het bestuur te versterken met 4 nieuwe leden. Tot die tijd mogen bestuurders geen onomkeerbare beslissingen nemen.’ Het uitstel van de Icedome kwam zijdelings ter sprake, maar één ding werd duidelijk: ‘Het is nog volstrekt onduidelijk of de financiering rond is,’ aldus Van Kooten. ‘Op 1 april zou dat rond moeten zijn maar die deadline was niet ingegeven door het kort geding, maar was zo afgesproken tussen partijen.’ Zoals bekend, is die datum niet gehaald. ‘Berenschot heeft een financieel haalbaarheidsrapport opgesteld dat uiterlijk 15 februari moest worden afgeleverd. Daaruit moet blijken dat de schaatsbaan in Almere én te financieren is én te exploiteren. Blijkbaar is dat niet gelukt anders was op 1 april wel de champagne ontkurkt.’