Illegale hotels mogen blijven in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft in alle stilte besloten het illegaal verhuren van een groep sociale huurwoningen als luxe hotelkamer gewoon te blijven toestaan. Dat levert boze en verbaasde reacties op.

Uit onderzoek door Follow The Money blijkt, dat het bestuur van stadsdeel Centrum op 16 maart definitief heeft besloten niet op te treden tegen 36 woningen van woningcorporatie Stadsherstel, die door hotel Krasnapolsky worden aangeboden als luxe appartement. Ook kamers van verhuurder Hapimag aan het Singel en appartementen in handen van het Eden Hotel aan de Amstelstraat mogen van het stadsdeel blijven.

 

Geen van deze panden heeft een hotelbestemming, waardoor ze – vanwege het kleine aantal vierkante meters – volgens de Huisvestingswet alleen als sociale huurwoning zouden mogen worden verhuurd.


Gemeente profiteert

Vooral het onwettig toestaan van dure hotelkamers en hotelappartementen in de panden van Stadsherstel levert gefronste wenkbrauwen op. De gemeente is deels eigenaar van de corporatie, die financieel flink profiteert van de verhuur.

 

De kamers kosten gemiddeld 154 euro per nacht, wat neerkomt op een jaaropbrengst van in totaal ruim 2 miljoen euro. Dat geld gaat naar Krasnapolsky, dat via een meerjarige huurovereenkomst een deel weer afstaat aan Stadsherstel. Als sociale huurwoning zouden de ruimtes bij elkaar maximaal 200.000 euro per jaar hebben opgebracht. Het lijkt er dus op dat de gemeente financieel belang heeft bij het niet handhaven van de eigen regels.

 

“Je zou je de ogen uit je hoofd moeten schamen, als je hier als gemeente op gewezen wordt. Ze weten dat het niet mag, maar doen er niets aan. Ze bevoordelen zichzelf en handhaven hun eigen regels niet. Dit klopt voor geen meter”, foetert VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg.


Onderzoek

Op aandringen van Van der Burg zegde toenmalig minister Eberhard van der Laan in december toe onderzoek te doen naar de misstanden, nadat de kwestie in de deelraad van de binnenstad tot ophef leidde. Dat onderzoek heeft vooralsnog niets opgeleverd. Van der Burg (22ste op de VVD-kandidatenlijst) wil de kwestie na de verkiezingen snel opnieuw in de Kamer aan de kaak stellen.

 

Volgens Peter Goutbeek van Stadsherstel, die zegt verrast te zijn dat het besluit is genomen, móeten de panden wel tegen een hoge prijs als hotelkamer of hotelappartement verhuurd worden. “Anders zouden we de exploitatie nooit rond kunnen krijgen. Die afspraken hebben we daarom al jaren geleden met de gemeente en Krasnapolsky gemaakt. Daarmee hebben we de gemeente een dienst bewezen. Niemand zag er brood in, en anders waren die panden waarschijnlijk verdwenen. Wij hebben geen winstoogmerk, maar als we flink verlies zouden maken is het voor ons snel afgelopen met het opknappen van panden.”

 

Toch worden hiermee Amsterdammers gedupeerd die graag in het centrum een sociale huurwoning zouden willen betrekken, zo stelt Van der Burg. De Huurdersvereniging Centrum deelt die mening. ,,Het is niet legaal. Dan kun je twee dingen doen: legaliseren, of de boel aanpakken. Maar blijkbaar is dat niet de prioriteit van de gemeente”, aldus Wim Wassenaar van de vereniging.

 

Rechtszaak

Bovendien maakt Amsterdam tegelijkertijd juist jacht op commerciële verhuurders die zich niet tot in de puntjes aan de regels houden. Om die reden kondigde een van de commerciële verhuurders vorige week al aan een rechtszaak tegen het stadsdeel te willen beginnen.

 

Opvallend detail aan de hele zaak: in een brief aan onder andere de Huurdersvereniging Centrum, gedateerd op 15 maart, gaf het stadsdeel toe dat bij verscheidene panden inderdaad sprake zou zijn van het illegaal aan de markt onttrekken van sociale huurwoningen. Maar op specifieke gevallen kon stadsdeelvoorzitter Els Iping niet ingaan, zo schreef ze, omdat daarover nog geen besluit was genomen.

 

Een dag later bleek dat besluit voor een belangrijk deel van de woningen ineens wel genomen, maar daar werd de huurdersvereniging niet over ingelicht. Daarnaast besloot Iping nog even dat eventuele verzoeken om tegen de misstanden op te treden in de toekomst 'in mandaat' kunnen worden afgehandeld, wat betekent dat vrijwel alleen een handtekening van de stadsdeelvoorzitter genoeg is om zo'n verzoek terzijde te schuiven. Overigens maakt Iping - toevallig of niet - vanavond plaats voor haar opvolger Jeanine van Pinxteren van GroenLinks.

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Stefan Vermeulen

Gevolgd door 645 leden

Bijt zich voor FTM vast in schimmige dealtjes, foute gedragingen en geldstromen die het daglicht niet kunnen verdragen.