© Gemeente Hilversum

In het raadhuis van Hilversum weet iedereen wat ‘een Jaegertje’ betekent

De gemeente Hilversum bood Scenecs aan te helpen groeien, maar het filmfestival belandde daardoor in een situatie die het voortbestaan onzeker maakt. Spil in dit schaakspel is D66-wethouder Wimar Jaeger, gedreven door zijn ambitie om Hilversum dé mediastad van Nederland te maken. Of hij daarbij integer handelt, wordt momenteel voor de tweede keer onderzocht. Het huidige onderzoek naar Jaeger schijnt licht op ondoorzichtige subsidieverstrekking via subraden, commissies en individuele mandaten in Hilversum.

Dit stuk in 1 minuut
  • De gemeente Hilversum heeft een bijzondere wethouder: Wimar Jaeger is de enige wethouder in Nederland met media in zijn portefeuille. De D66'er vervult die functie vanaf 2014.

  • In zijn jaren op het gemeentelijke pluche kreeg Jaeger al twee integriteitsonderzoeken voor zijn kiezen. Het huidige onderzoek, waarvan binnenkort de bevindingen naar buiten komen, concentreert zich op Jaegers nevenfuncties. Hij heeft die verzuimd op te geven. 

  • Sommige nevenfuncties getuigen van dubbele petten: zo is Jaeger secretaris van de Dutch Media Foundation, een stichting die subsidie ontvangt van de gemeente Hilversum.

  • Of Jaegers kompas zuiver is, is ook een vraag waarmee Arya Tariverdi rondloopt. Hij is directeur van filmfestival Scenecs. Jaeger getroostte zich aardig wat moeite om dat festival naar Hilversum te halen. Toen er na twee edities om een meerjarenplan werd gevraagd en daar een audit voor nodig bleek te zijn, verzuurden de verhoudingen behoorlijk. Tariverdi voelt zich belazerd door Jaeger.

Lees verder

‘Ik ben lang bang geweest voor slechte publiciteit, maar ik laat me niet meer door Jaeger en zijn ambtenaren onder druk zetten. Dit voelt als chantage.’ Arya Tariverdi, directeur van filmfestival Scenecs wilde lang niet praten over wat hem was overkomen. Maar na verzoeken van Follow the Money ging hij toch overstag. ‘Negatieve uitingen doen over anderen is niet mijn stijl. Maar in dit geval kan ik niet anders.’ Tariverdi bereidt momenteel een bodemprocedure tegen de gemeente Hilversum voor. 

Amper vier jaar geleden maakte diezelfde gemeente Tariverdi nog het hof, in de personen van D66-wethouder Wimar Jaeger en diens rechterhand Anne Visser. Jaeger haalde in 2015 het festival naar Hilversum, omdat hij als wethouder graag wilde inzetten op talentontwikkeling in de media. ‘Het Scenecs Festival hoort thuis in een bruisend Hilversum dat zich manifesteert als Hilversum Mediastad,’ schreef hij eind 2014. ‘Een jaar lang hebben we over onze komst onderhandeld,’ herinnert Tariverdi zich. ‘We kregen een toezegging voor een structurele subsidie door middel van een convenant. Maar we zijn misleid.’ 

Dat begon bij het advies van de cultuurraad, die namens de gemeente Hilversum advies uitbrengt over gesubsidieerde culturele activiteiten, die in 2018 vond dat Scenecs een langetermijnvisie moest ontwikkelen. Eind 2017 kreeg Tariverdi een telefoontje van ambtenaar Visser. ‘De toon was amicaal. Ze wilde ons helpen met een meerjarenplan en daarvoor was een audit nodig.’ 

Op de uiteindelijke lijst met te interviewen personen stonden ook enkele concurrenten, zoals de programmeur van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. ‘Blueyard, het bureau dat de audit deed, zei dat zij bepaalden wie werd geïnterviewd. Fondsen die Scenecs financieren, stonden er niet op. En fondsen die ons niet financieren en dus niks met ons hebben, stonden er wel op,’ zegt Tariverdi. ‘Dat had iets onbestemds voor ons.’  

Beter een mediafestival

In de eerste versie van de audit valt het Tariverdi op dat de opdracht is veranderd. Waar in de offerte nog stond dat de audit werd uitgevoerd met betrekking tot ‘het begeleiden van de realisatie van een meerjarenstrategie en bedrijfsplan voor het Scenecs Filmfestival’, is deze in de audit zelf uitgebreid met: ‘Daarnaast bestond er binnen de gemeente de behoefte om meer inzicht en meer grip te krijgen op de opzet en werkwijze van Scenecs.’ Volgens de gemeente is de opdracht helemaal niet gewijzigd. 

De eerste versie van de audit is weinig flatteus. De strekking: Scenecs presenteert zich groter dan het eigenlijk is en onder alle glamour is het amateuristisch van opzet. Zo zou het festival maar 5500 bezoekers trekken en dat staat in schril contrast met de 18.000 bezoekers die Scenecs claimt. Blueyard merkt op dat bij een bezoek aan het festival vaak maar tien tot dertig mensen in de zaal zitten en dat dat ook de ervaring is van geïnterviewden die eerdere jaren het filmfestival bezochten. Van de 5500 bezoekers zouden velen ook nog zijn gekomen op basis van gratis kaarten. Ook vindt Blueyard dat marketing en programmering tekortschieten. ‘Er lijkt maar één constatering mogelijk,’ schrijft Blueyard in de conceptversie van de audit. ‘De bezoekcijfers kunnen niet kloppen, maar Scenecs schrijft het wel op.’ En: ‘Dat Scenecs op grote schaal gratis toegang weggeeft, roept grote vragen op over de betekenis van de aangeleverde cijfers.’ Volgens Scenecs klopt de telmethode van Blueyard niet en verschilt de methode van Blueyard bovendien van die van Scenecs, waardoor het verschil zo groot uitvalt

Maakt Hilversum zijn profiel niet sterker met een mediafestival?

Tariverdi kan zich niet vinden in de audit. ‘Die was heel negatief en subjectief.’ Hij twijfelt of het rapport wel voldoet aan de eisen van een audit. Hij krijgt daarin bijval wanneer Follow the Money de eerste versie van de audit voorlegt aan een onafhankelijke buitenstaander. Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries concludeert: ‘Deze audit volgt van geen kant de lijn van een normaal onderzoek.’

Eén zinnetje uit de audit valt Tariverdi specifiek op. Zo vraagt Blueyard zich af ‘of Hilversum zijn profiel niet sterker maakt met een mediafestival dan met een filmfestival.’ 

Na weerwoord van Scenecs komt er een nieuwe versie van de audit. ‘Die was neutraler geformuleerd, maar de strekking was hetzelfde,’ zegt Tariverdi. Hij gaat ermee naar wethouder Jaeger. ‘Ik zei dat er allemaal feitelijke onjuistheden in de audit stonden, zowel op het gebied van bezoekersaantallen als op het gebied van financiën, marketing en communicatie. Jaeger zei dat ik er niet te moeilijk over moest doen, dan zou het verzanden in een welles-nietes-spelletje. We moesten gewoon met een nieuw concept voor het festival komen.’ 

22 Hilversummers deden een integriteitsmelding over verzwegen nevenfuncties

Met Jaegers rechterhand Visser, die eerder telefonisch haar hulp aanbood bij het opstellen van zo’n meerjarenplan, bespreekt Tariverdi de audit tijdens een lunch. ‘Ze had het rapport niet gelezen, zei ze, maar ze vroeg aan het einde van ons gesprek of er nog iets in geadviseerd werd. ‘Een mediafestival,’ antwoordde ik. ‘O wat grappig’, zei Visser. ‘Dat is precies wat wij doen met Dutch Media Week.’ Ik liep weg van die lunch met het gevoel: dit klopt niet.’

Organisator van de Dutch Media Week is de Dutch Media Foundation. In deze stichting zit wethouder Jaeger sinds maart 2017 als secretaris in het bestuur, een nevenfunctie die hij twee jaar lang heeft verzuimd op te geven. Daarom loopt er op dit moment een integriteitsonderzoek tegen de Hilversumse wethouder. Eén kwam van SP-raadslid Bianca Verweij, die anoniem een melding van belangenverstrengeling deed. Haar identiteit lekte uit. Daarnaast deden nog eens 22 Hilversummers een integriteitsmelding over nog meer verzwegen nevenfuncties

Burgemeester Pieter Broertjes was wel op de hoogte van Jaegers bijbanen, maar hield zich stil. Hij had kunnen weten dat ze problemen zouden geven: er zijn immers veel raakvlakken met Jaegers werk als mediawethouder. Als bestuurder zit Jaeger zowel aan de kant van subsidieaanvrager Dutch Media Foundation als aan de kant van de subsidieverstrekker, vanuit de gemeente én als lid van de Raad van Advies het Stadsfonds

Over de verstrekte subsidie aan de Dutch Media Foundation - een half miljoen euro over 2017 en 2018 - is slechts één collegebesluit terug te vinden uit maart 2017, een week nadat Jaeger secretaris werd bij de stichting. Hierbij is niet duidelijk of Jaeger zich heeft onthouden van stemming of dat het besluit al is genomen voordat hij werd ingeschreven als secretaris. Dit besluit gaat niet over het hele bedrag, maar om 90.000 euro, met eventueel uitloop naar 120.000 euro. Voor de overige verstrekte subsidies zijn geen collegebesluiten te vinden. 

Het raadhuis van Hilversum, ontworpen door Dudok. Foto: ANP

Mes op de keel

Tariverdi komt in de loop van 2018 voor een dilemma te staan: subsidie voor 2019 aanvragen of niet? Niet aanvragen betekent geen festival. Wel aanvragen betekent reputatieschade, vreest hij, omdat Jaeger en zijn ambtenaren menen dat ze in het kader van transparantie dan de zeer negatieve audit moeten publiceren. Tariverdi besluit naar de gemeente te stappen voor een gesprek. ‘Daarin heb ik voorgesteld als volwassenen uit elkaar te gaan. De gemeente drong erop aan dat wij de beslissing zouden nemen om te stoppen, anders zouden zij het doen en het rapport openbaren.’ 

Eén van Jaegers ambtenaren bevestigt dat in een e-mail aan Tariverdi op 22 januari 2019: ‘Daarbij is de keuze besproken: wij als gemeente bevestigen de beëindiging van de subsidierelatie met Scenecs (hiervoor is het nodig dat de conclusies van het rapport openbaar worden) of jullie bevestigen zelf aan de gemeente dat Scenecs de relatie beëindigt en geen aanvraag meer zal indienen. Dit laatste was voor jullie de koninklijke weg en die ruimte willen we jullie bieden.’ 

Als wij die audit niet hadden gedaan, had de gemeente op basis van niks onze subsidie moeten stoppen

Die koninklijke weg vindt Tariverdi heel wat minder vorstelijk: hij ervaart het als een mes op de keel en ligt nachten wakker van de eventuele reputatieschade die het publiceren van de audit oplevert. Zo was het in ieder geval niet bedoeld, zegt Jaeger zelf: ‘Je moet het rapport openbaar maken als er een subsidieaanvraag wordt gedaan. Dat is geen bedreiging, dat is de procedure.’ 

Dat het onderzoek is uitgevoerd door Blueyard, dat ook voor de Dutch Media Week werkt, is volgens de wethouder puur toeval. De gemeente werkt nu eenmaal met verschillende bureaus. En het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid had Blueyard een opdracht gegeven voor de Dutch Media Week, niet hijzelf. Blueyard schrijft in een reactie: ‘We kunnen naar eer en geweten stellen dat er voor ons geen verband is tussen beide opdrachten. Deze komen van twee verschillende opdrachtgevers.’

Het eindigt in een patstelling. Scenecs heeft dit jaar nog geen subsidie aangevraagd, maar ook nog niet laten weten dat het daarvan af ziet. ‘Als een lokale overheid meer dan drie jaar op rij een subsidie geeft, is zij verplicht die af te bouwen. Zomaar stoppen kan niet. Vragen wij zelf een jaar geen subsidie aan, dan zouden wij die relatie verbreken en was de gemeente niet verplicht om te helpen afbouwen.’

Vooropgezet plan

Volgens Tariverdi schuilt er een vooropgezet plan achter het handelen van de ambtenaren. ‘Als wij die audit niet hadden gedaan, had de gemeente op basis van niks onze subsidie moeten stoppen. Met de audit in de hand heeft de gemeente ons gedreigd dan maar zelf te stoppen.’ 

Tariverdi voelt zich belazerd. ‘Ik ging uit van Jaegers goedheid. Het heeft ruim een jaar geduurd voor ik doorhad dat we om de tuin zijn geleid. Dat verklaarde voor ons ook de dreiging van de gemeente met publicatie van de audit.’

Volgens Jaeger heeft een en ander niet met elkaar te maken. ‘De suggestie dat er omwille van een mediafestival een filmfestival niet meer in deze stad zou kunnen bestaan, is echt klinkklare onzin. De financiering van Scenecs vond plaats uit het cultuurbudget, niet uit het mediabudget. Het is zonder de raad niet mogelijk om iets uit het ene budget te halen en in het andere budget te stoppen.’ 

Van zijn juristen mag Jaeger er verder weinig over zeggen omdat de raad geheimhouding op het auditrapport heeft gelegd. Hetzelfde geldt voor zijn betrokkenheid bij de Dutch Media Week vanuit de Dutch Media Foundation. Zolang het integriteitsonderzoek niet openbaar is, mag hij er niet over praten.

Bij de entree naar het Mediapark staat het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Hilversum profileert zich al jaren als dé mediastad van Nederland. Foto: ANP

Hilversumse wethouders controleren is lastig

Het handelen rond Scenecs staat niet op zichzelf. De afgelopen maanden deed Follow the Money onderzoek naar Wimar Jaeger, die in 2014 als enige wethouder van Nederland ‘media’ in zijn portefeuille kreeg. Jaeger is er veel aan gelegen om Hilversum als dé mediastad van Nederland op de kaart te zetten. Zijn handelen, wars van bestuurlijke procedures en ambtelijke traagheid, wordt in de gangen van het Hilversumse raadhuis inmiddels ‘een Jaegertje’ genoemd.

Soms komt hem dat op kritiek te staan, bijvoorbeeld wanneer hij de raad niet informeert over verstrekte subsidies. Of toen hij bij de verkoop van het Philips-terrein de verkoper informeerde over een nog door de raad te nemen besluit over nieuwe randvoorwaarden aan de verkoop. Het leverde hem zijn eerste integriteitsonderzoek op, dat geen vervolg kreeg.

Daarbij maakten nieuwe financiële constructies het de Hilversummer gemeenteraad steeds moeilijker om wethouders te controleren. Zo nam het college in 2016 een besluit dat wethouders een individueel mandaat geeft om zonder tussenkomst van de gemeenteraad zelf subsidie te kunnen verlenen, als aan bepaalde voorwaarden zoals wederkerigheid wordt voldaan. Een ingrijpende beslissing, die niet werd voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Zo is een indirect systeem van gemeentelijke subsidiëring in elkaar gezet, waarbij het voor de gemeenteraad steeds minder inzichtelijk is hoe de geldstromen lopen. Want subsidie kan bijvoorbeeld zowel op individueel mandaat van Jaeger worden verstrekt, als via het Stadsfonds, waar Jaeger in de Raad van Advies zit. Op die manier kan er via twee kanalen tienduizenden euro’s aan subsidie worden verstrekt, zonder raadsbesluit en zonder de gemeente actief te informeren. Daarbij zit Jaeger als secretaris van de Dutch Media Foundation ook aan ontvangende kant: die stichting waarvan hij secretaris is, krijgt zowel van gemeente als het Stadsfonds subsidie. Daarom wordt nu onderzocht in hoeverre hij zelf ‘zijn’ Dutch Media Foundation subsidie verstrekte en of hierbij sprake is geweest van belangenverstrengeling als gevolg van botsende nevenfuncties. 

Een bijzondere man

Het onderzoek kan niet los worden gezien van Jaegers stijl. ‘Doortastend’ zo noemt centrummanager Kjelt Vosjan het handelen van de mediawethouder. ‘Als hij iets ziet, dan gaat hij ervoor. Rondom de Markt zijn zichtbare investeringen door de gemeente gedaan, waarna private partijen ook overstag gingen en geld investeerden.’ 

Hoewel de binnenstad tot de portefeuille van wethouder Floris Voorink (VVD) behoort, werpt Jaeger zich regelmatig op als aanspreekpunt. ‘Je merkt dat Wimar zich er ook graag tegenaan bemoeit. Dan kan hij opbellen en vragen: ‘Dat pand staat al een half jaar leeg. Waarom is dat? Heb je de eigenaar al gesproken?’ Daarbij kan hij best dwingend zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen denken: gaat dit niet te ver? Maar ik ben blij met zijn daadkracht en het centrum heeft er profijt van gehad.’ 

Met Wimar als wethouder was Hilversum Mediastad ineens meer dan een bordje bij de gemeentegrens

Ook in zijn eigen media-portefeuille komt Jaegers ondernemende en netwerkende kant goed van pas. John Leek, manager creatieve industrie en media van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, merkte direct dat Jaeger het dossier voortvarend oppakte. ‘De gemeente Hilversum was er al mee bezig, maar met Pieter als burgemeester en Wimar als wethouder kwam alles in een stroomversnelling. ‘Hilversum Mediastad’ was ineens meer dan een bordje bij de gemeentegrens. Wimar heeft gestimuleerd dat er expertise kwam om dat verhaal verder te ontwikkelen. Daar heeft hij echt zijn nek voor uitgestoken.” 

Daarbij kan hij soms wel erg stellig zijn, zegt René Delwel van United Broadcast Facilities wanneer hij vertelt over de vergaderingen van iMMovator / Mediaperspectives, waarvan Jaeger lid is van de Adviesraad (een nevenfunctie die ook niet op de gemeentelijke website stond). ‘Ineens wist Wimar alles van televisie en had hij er een mening over. We hebben in die beginperiode weleens moeten zeggen: ‘Wimar, nu moet je even je mond houden want het klopt niet wat je zegt.’ Maar als je het met enige voortvarendheid bracht, dan luisterde hij wel naar het commentaar dat je had en wilde hij ervan leren.’

Toch kan hij Jaegers houding wel waarderen. ‘Het is een bijzondere man. Veel politici zijn heel voorzichtig, terwijl Wimar meer opereert als een ondernemer die niet bang is om fouten te maken.’

Topambtenaar wordt directeur

De mate waarin Jaeger zich laat gelden, komt hem ook op kritiek te staan. Niet alleen vanwege zijn niet-opgegeven nevenfuncties, maar ook omdat hij zich roert op plekken waar hij als wethouder geen bevoegdheid heeft. 

Een voorbeeld: nadat aan het begin van Jaegers tweede periode als wethouder de stichting Hilversum Marketing in het leven werd geroepen, werd er in de media geklaagd over de ‘verziekte werksfeer’. Jaegers topambtenaar Anne Visser werd aangesteld als kwartiermaker en directeur van Hilversum Marketing. Samen met Jaeger zou zij een enorm machtsblok hebben gevormd. 

Hilversum Marketing krijgt subsidie van de gemeente, maar is op papier een onafhankelijke stichting. Dat Jaegers topambtenaar Anne Visser zonder sollicitatieprocedure aan het hoofd daarvan werd gezet, vindt Jaeger niet vreemd. ‘Dat was de ambtenaar die sinds 2016 al verantwoordelijk was voor citymarketing. De ambtenaar onder wiens bezielende leiding het hele businessplan was geschreven, samen met een extern bureau. Logisch dat een ambtelijke organisatie zegt: voor het starten gaan wij die ambtenaar neerzetten. Als we nu een extern iemand daar neerzetten, dan hebben we iemand die eerst vier, vijf maanden bezig is om zich in te werken.’ Bovendien had hij haar zelf niet aangesteld, maar de ambtelijke top, zo benadrukt hij. 

Ik wil niet nagelbijtend in een hoekje van mijn werkkamer denken: ik hoop maar dat ze dit gaan doen

Dat Jaeger ook bij vergaderingen van Hilversum Marketing zat, is volgens hem niet zo gek. ‘Ik voel me er verantwoordelijk voor dat het een succes wordt. Ik zeg dan niet tegen mensen waar ik heel veel waardering voor heb: ik zie jullie over drie maanden wel weer.’ Hij had enkel helpen opstarten, zo meent hij. 

Ja, hij is ‘operationeel betrokken’ geeft Jaeger meteen toe. ‘Ik wil niet nagelbijtend in een hoekje van mijn werkkamer denken: ik hoop maar dat ze dit gaan doen, maar ik bemoei me er niet mee want dan vinden ze me vast een controlfreak. Dat ga ik niet doen. Dat is zó contrair aan mijn karakter. Waarom zit ik hier anders? Als anderen menen dat Jaeger een 'controlfreak' is dan vindt Jaeger dat 'een uitleg'. Hij vindt zelf vooral dat hij 'gepassioneerd is met het doel'. 'Ik wil wel heel graag dat het lukt.'

Inmiddels is volgens Jaeger ‘de stoom van het dossier citymarketing af’. Visser heeft begin dit jaar het directeurschap van Hilversum Marketing overgedragen aan Jeroen Kreijkamp, voormalig D66-wethouder van Utrecht en een goede kennis van Jaeger. In en om het raadhuis wordt gezucht dat er nu wéér een bekende van hem aan het roer staat bij citymarketing. Dat wordt nog eens versterkt doordat bleek dat Jaeger ook nog een ‘klikgesprek’ wilde hebben met Vissers opvolger om hem nog eens te beoordelen. Want, zo geeft Jaeger toe, als het niet klikt, dan kan hij in theorie de Raad van Toezicht vragen om zich ‘nogmaals op het achterhoofd te krabben’ over de vraag dit echt de juiste kandidaat voor de functie is. 

Kreijkamp laat weten op eigen initiatief te hebben gesolliciteerd. Hij herkent weinig van de berichtgeving over de sfeer bij Hilversum Marketing. ‘Ik trof allemaal enthousiaste mensen die klaar stonden om hun schouders eronder te zetten.’ Ook vindt hij het niet raar dat hij na zijn arbeidsvoorwaardengesprek nog een klikgesprek met de wethouder had. ‘De gemeente is een grote stakeholder van citymarketing. Hetzelfde gebeurde ook in Utrecht, toen ik daar zelf wethouder was.’

Jaeger vindt het vanzelfsprekend dat hij gesprekken voert met aanstaande bestuurders van stichtingen waarin veel belastinggeld omgaat. Bij andere portefeuilles gebeurt het ook, benadrukt zijn woordvoerder. Jaeger: ‘Als wij een nieuwe chef zoeken voor het crematorium en alle begraafplaatsen, dan gaat het precies hetzelfde. Bij Versa Welzijn idem dito. Kan ook niet anders.’ Een telefoontje naar Versa Welzijn leert dat directeur-bestuurder Anita Keita bij haar aantreden in 2017 geen klikgesprek met een wethouder heeft gehad.

Een boemerang van daadkracht

Ondertussen heeft de Hilversummer raad weinig middelen om Jaeger terug te fluiten. Tot bleek dat hij geen nevenfuncties had opgegeven. Jaeger zelf beschouwt het huidige integriteitsonderzoek als een erfenis uit zijn eerste periode als wethouder. In 2017 moest SP-wethouder Arjo Klamer stoppen nadat D66, VVD en het CDA het vertrouwen in hem opzegden. Nu, in 2019, is de identiteit van één melder uitgelekt: SP-raadslid Bianca Verweij. ‘Ik vind het onaangenaam dat een integriteitsonderzoek wordt gebruikt als politiek instrument,’ reageert Jaeger. ‘En nou ja, laat ik dat dan maar aan het woord ‘rancune’ koppelen.’

Daarin krijgt hij bijval van voormalig PvdA-raadslid Nelleke Degenhart. ‘Ik denk dat een aantal mensen in zijn omgeving jarenlang op zoek is geweest naar iets om hem te laten struikelen.’

Degenen die graag met Jaeger samenwerken, vinden het niet helemaal terecht dat hij zijn eigen daadkracht als een boemerang terugkrijgt. ‘Hij zal het vast niet handig hebben aangepakt, maar het belang van de stad heeft bij hem altijd in het vaandel gestaan,’ zegt Leek, manager creatieve industrie en media van Beeld en Geluid. ‘Misschien zat hij in een bestuur waar hij vanuit zijn rol niet in hoort te zitten. Maar de huidige ophef gaat wel ten koste van de authenticiteit van iemand die 24 uur per dag bezig is met wat het beste is voor de stad.’ 

Misschien ziet hij zelf echt niet waarom dit niet kan. Het is meer dan een beetje rook

Een van de huidige raadsleden is kritischer. ‘Misschien ziet hij zelf echt niet waarom dit niet kan. Het is meer dan een beetje rook. Het huidige integriteitsonderzoek is een stap in de goede richting om het hele opgetuigde systeem van subsidieverstrekking via subraden, commissietjes en individuele mandaten eens tegen het licht te houden. Want zelfs al zou Jaeger over deze kwestie vallen, dan komt een eventuele opvolger in een systeem terecht dat erop is ingericht om op dezelfde manier door te gaan.’ 

Mocht Jaeger het integriteitsonderzoek doorstaan, dan wacht de wethouder ook nog een bodemprocedure. Scenecs-filmfestivaldirecteur Tariverdi bereidt die momenteel met zijn advocaat voor, nadat een kort geding vanwege procesredenen werd afgewezen. ‘De gemeente heeft een verplichting om ofwel te subsidiëren, ofwel te helpen met afbouwen,’ zegt Tariverdi. ‘Ik heb kosten gemaakt omdat de zalen bijvoorbeeld al waren gehuurd. Ook de advocaatkosten betaal ik nu privé. Hier is sprake van onrecht, dit kan en mag gewoon niet in een democratisch land gebeuren.’

Tariverdi hoop dat de raad kritischer gaat kijken naar het handelen van Jaeger, wiens verregaande bemoeienis hij herkent. ‘Ik ben hier in 2016 interim-voorzitter geweest van de lokale omroep RTi Hilversum, omdat ik dat in Amersfoort ook al bij de lokale omroep had gedaan. Het bestuur en de programmeur besloten destijds om het programma van een vriend van Wimar van de buis te halen. Vervolgens kwam Wimar woedend verhaal halen: ‘Jij gaat terug naar het bestuur en zorgt maar dat het programma op de buis is!’ En anders zouden zowel ik als het bestuur weg zijn. Ik voelde me niet bedreigd. Maar achteraf dacht ik wel: het is toch ongehoord dat een wethouder zich bemoeit met de programmering van een lokale omroep?’