Incasso-cowboys schieten door

1 Connectie

Onderwerpen

Beslagrecht
15 Reacties

Ondanks wetgeving en een keurmerk spelen zich er in de incassobranche nog steeds wild-west taferelen af, heeft Paul van Straaten aan den lijve ondervonden.

De branchevereniging van incassobureaus heeft dinsdag gepleit voor een erkenning van het keurmerk voor incassobureaus. Momenteel is er geen wettelijk kader terwijl dit voor deurwaarders, advocaten en sociaal raadslieden en schuldhulpverleners wel is geregeld. In de incassobranche is vrijheid blijheid nog steeds troef. 
 
De nieuwe wetgeving van medio 2012 (Wet incassokosten; WIK) heeft de tarifering inzichtelijk gemaakt, maar er zijn talloze aspecten die meer aandacht verdienen. De invoering van de WIK was het moment bij uitstek om de kwaliteitsnormering die in de markt heeft plaatsgevonden te erkennen en daarmee afdwingbaar te maken in de vorm van een ‘license to operate’, aldus de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVIO).
 
Volgens de website van de NVI staan haar leden voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso en zijn zij allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd. Hierdoor lijkt de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Incasseren gewaarborgd. Aanvullende wetgeving zou derhalve kunnen aansluiten bij dit keurmerk. Het NVI vertegenwoordigt naar eigen zeggen circa 70 procent van de incassobranche.
 
Hoewel het NVI ziet dat steeds meer bedrijven het Incasso Keurmerk als eis stellen bij aanbestedingen, gaat deze ontwikkeling te langzaam en zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Dat regulering hard nodig is wordt snel duidelijk wanneer naar de dagelijkse praktijken wordt gekeken, waar de consument mee geconfronteerd wordt.
 
Je hoeft overigens geen notoire wanbetaler te zijn om in aanraking te komen met een incassobureau. Vooral als je rechtsgevoel de boventoon voert loop je de kans op een confrontatie met  een incassobureautje dat (bijna) nergens voor terugdeinst.
 
Een voorbeeld
Je hebt voor je schoolgaande kinderen bijles aan huis en hebt daarvoor een overeenkomst getekend met een bedrijf dat studenten verhuurt. Na afloop van het schooljaar stopt de automatische incasso en tijdens een telefoontje waar het bedrijf peilt over je voornemen voor het volgende schooljaar geef je aan dat je stopt.
 
?In september wordt vervolgens weer een paar honderd euro van je rekening geschreven en begint het gedonder nadat je de incasso hebt teruggedraaid. Je treedt in contact met het bedrijf en je betwist netjes schriftelijk en gemotiveerd de vordering. Vervolgens probeert het bedrijf nog een keer de centjes van je rekening te roven en dat draai je natuurlijk ook weer terug.?Na verloop van tijd komt er een incassobureautje (in mijn geval het “Invorderingsbedrijf”) dat voorbij gaat aan het feit dat je de vordering hebt betwist. Ook nadat je ze via fax en/of mail hiervan een kopie hebt gezonden. ?De strategie van dergelijke incassobureautjes lijkt hoofdzakelijk gericht op intimidatie. Los van de idiote voorgedrukte stempels op de incassobrief is de tekst zo geformuleerd dat je bijna zou overwegen om te betalen. En dat is natuurlijk de bedoeling. 
 
?Ik citeer: 'Ontvangen wij geen betaling van u, dan zal een inleidende dagvaarding op korte termijn bij u betekend worden door de deurwaarder. Dit alles heeft tevens tot gevolg dat u definitief wordt geregistreerd als wanbetaler waardoor u geen gebruik meer kunt maken van dienstverlening van banken, verzekeraars, hypotheekverstrekkers en telefoonaanbieders.” ?Op de achterzijde van de brief gaat de misleiding verder en wordt nog opgemerkt dat zij de mogelijkheden heeft om je “ BKR te registreren.' Dat is volstrekte flauwekul en was voor mij aanleiding om het BKR in te lichten over de verwijzing. Het BKR beaamt dat dit niet kan en heeft beloofd maatregelen te nemen richting het incassobureautje.
 
Maar de heren gaven zich niet snel gewonnen en openden ook via het mobiele nummer van m’n vrouw een SMS-offensief. Pas na enig schriftelijk  zwaar geschut en een brief van mijn rechtsbijstandverzekeraar werd het stil.?
 
 
 
Belangenverstrengeling
Op dit moment kan iedereen nog een incassobureau beginnen, zonder dat er regels zijn. Volgens PvdA’er Tunahan Kuzu maakt dat de weg vrij voor malafide bureaus, die mensen met schulden uitknijpen. Hij is van mening dat een keurmerk een effectief middel is. Volgens de Telegraaf wil CDA-Kamerlid Pieter Heerma van de bewindslieden Klijnsma en Teeven weten of het klopt dat sommige incassobureaus ook optreden als bewindvoerder voor mensen met schulden, terwijl ze tevens werken voor de schuldeiser. De belangen komen dan ‘op een rare manier door elkaar te lopen’, denkt Heerma.
 
NVI-voorzitter Jet Creemers wil het kaf van het koren scheiden door erkenning van het door zelfregulering tot stand gekomen Keurmerk . Volgens haar blijft het zonder erkende kwaliteitscriteria vechten tegen de bierkaai. Eind 2013 neemt zij afscheid als voorzitter en haar ambitie is om de kwaliteitscriteria zoals vastgelegd in het Incasso Keurmerk vóór haar vertrek ministerieel erkend te krijgen. Met de huidige aandacht van de Tweede Kamer gaat het mogelijk nog lukken dit jaar. Laat u tot die tijd niet intimideren, laat u goed voorlichten en raadpleeg bijvoorbeeld de site van de Consumentenbond
 

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Paul van Straaten

Vermogenmonitor van Van Straaten is in Den Haag gevestigd. Van Straaten bracht voor honderden klanten zaken tot een bevredige...