Advocaat Inez Weski

Advocaat Inez Weski © ANP/Robin Utrecht

Was Inez Weski óók doorgeefluik voor Ridouan Taghi? Neef Youssef wil een onderzoek

Dinsdag stond Youssef Taghi, de advocaat en neef van Ridouan Taghi, opnieuw voor de rechter in Amsterdam voor een inleidende zitting in zijn strafzaak. Youssef wordt ervan verdacht vanuit de gevangenis informatie te hebben doorgespeeld, waardoor neef Ridouan zijn criminele organisatie kon blijven aansturen. Toch ging het vandaag vooral over een andere advocaat: Inez Weski. ‘Ook zij is niet bestand tegen de enorme druk die uitgaat van die man.’

Dit stuk in 1 minuut
  • Uit een proces-verbaal blijkt dat het onderzoeksteam van de politie vermoedt dat Youssef Taghi informatie doorspeelde aan zijn gedetineerde neef Ridouan, maar dat de ‘communicatielijn’ daarvoor al eerder is opgezet door iemand anders. De recherche sluit niet uit dat dit Inez Weski was.
  • In het najaar van 2020 slaagt Ridouan Taghi erin om vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught contact te leggen met een belangrijke pion in zijn criminele organisatie. 
  • Inez Weski zou mogelijk betrokken zijn geweest bij het opzetten van ‘een parallelle communicatielijn’ die dergelijk contact mogelijk maakte. Dit stelde André Seebregts, de raadsman van Youssef Taghi, vandaag bij een nieuwe inleidende zitting in de zaak tegen Youssef. Seebregts vroeg de rechtbank om die reden om inzage in de communicatie tussen Weski en familieleden van Ridouan Taghi.
  • Het OM liet dinsdag weten dat de bevindingen over Inez Weski aan de rechercheofficier zijn gestuurd. Wat dat precies betekent, wil het OM niet zeggen.
  • Yelle Tieleman onderzoekt voor Follow the Money hoe de overheid de georganiseerde misdaad probeert te bestrijden. Waar botst de politieke wens met de beperkingen van de opsporing? Welke methoden hanteert justitie? Hoe groot is eigenlijk het gevaar van zogeheten ‘ondermijning’?
Lees verder

De zitting is halverwege als er een klein bommetje valt in zaal A1 van de Amsterdamse rechtbank. Het onderwerp is het onderzoek dat nog moet plaatsvinden in de zaak van Youssef Taghi. Maar plots gaat het niet meer uitsluitend over de neef van Taghi, maar over Inez Weski – de altijd gothic uitgedoste strafpleiter uit Rotterdam. 

Het zou namelijk weleens zo kunnen zijn dat zij – Inez Weski – nog voordat Youssef Taghi zijn neef bezocht in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, informatie heeft doorgespeeld. Ze is al jaren de advocaat van Ridouan Taghi. 

‘Dit dossier staat vol aanwijzingen dat Ridouan Taghi al veelvuldig met de buitenwereld communiceerde, ruim voordat mijn cliënt hem voor het eerst bezocht,’ zegt André Seebregts, de nieuwe advocaat van Youssef Taghi. 

En die aanwijzingen liggen er inderdaad al een tijdje.

Opmerkelijke passage

Wanneer politie en justitie besluiten iemand als verdachte aan te merken in een strafrechtelijk onderzoek, schrijven rechercheurs een zogeheten proces-verbaal van verdenking. Dat verbaal is door Follow the Money ingezien. Daarin staat een opsomming van de feiten en omstandigheden die leidden tot de verdenking van een strafbaar feit. 

In het proces-verbaal (getekend op juli 2021) tegen Youssef Taghi, de advocaat én neef van Ridouan Taghi, staat onder hoofdstuk 5 (de conclusie), een opmerkelijke passage. Youssef Taghi wordt ervan verdacht als postbode te hebben gefungeerd, en zodoende Ridouan Taghi in staat te hebben gesteld vanuit de EBI zijn criminele organisatie voort te zetten.

De passage luidt als volgt. ‘De communicatielijn met Ridouan Taghi, zoals opgezet door een zus en een zoon van Ridouan Taghi, is vermoedelijk voortgezet door Youssef Taghi.’ 

De roze olifant is in dit geval Inez Weski, de bekende raadsvrouw van Ridouan Taghi

Het woord ‘voortgezet’ valt onmiddellijk op. Opvallend is ook dat het bewuste document in de strafzaak (codenaam ‘Mandel’) tegen Youssef Taghi pas bijna driekwart jaar na zijn aanhouding aan het strafdossier is toegevoegd. Normaal wordt dat proces-verbaal direct toegevoegd, en ligt het niet maanden op de plank. 

Maar het is niet het enige opmerkelijke. Uit het verbaal blijkt ook dat er nóg een advocaat informatie zou hebben gelekt uit de EBI. Dat is strafbaar, want het gaat in dit geval niet om regulier contact tussen advocaat en cliënt, maar mogelijk om het doorgeven van cruciale informatie waardoor de criminele organisatie van Taghi kon worden voortgezet. ‘De roze olifant in de kamer,’ noemde de rechtbankvoorzitter deze kwestie. Het OM noemde tijdens de zitting geen namen.

Cryptotelefoons

Die roze olifant is in dit geval Inez Weski, de bekende raadsvrouw van Ridouan Taghi. 

Weski (1955) is een boegbeeld in de Nederlandse strafrechtadvocatuur. Ze stond in het verleden Desi Bouterse bij, maar ook de van wapengroothandel beschuldigde Guus Kouwenhoven. Zij, immer in het zwart gekleed en herkenbaar aan haar zwarte make-up, was in 2020 te gast in het tv-programma Zomergasten waar ze bij hoge uitzondering iets kwijt wilde over haar persoonlijke geschiedenis. In de uitzending vertrouwde ze de interviewer toe dat zij familie is van de Wit-Russische kunstenaar Zadkine, die het beeld ‘De verwoeste stad’ maakte, ter nagedachtenis aan het bombardement op Rotterdam in 1940.

Wat is hier aan de hand? Hoe kan het dat een van de meest bekende en vooraanstaande advocaten van Nederland genoemd wordt in verband met het illegaal doorspelen van informatie? Heeft Weski inderdaad een communicatielijn opgezet voor Taghi met de buitenwereld? Daarvoor moeten we terug in de tijd, naar december 2019. Terug naar het moment waarop Ridouan Taghi, na jaren op de vlucht te zijn geweest, wordt aangehouden in Dubai.

Na Taghi’s aanhouding wordt hij al vrij snel naar Nederland overgebracht, omdat de plaatselijke autoriteiten hem tot ongewenst persoon verklaren. Nederland stuurt een chartertoestel naar Dubai. Op het vliegveld komen grote gepantserde SUV’s aanrijden, waarna Taghi – die geblinddoekt is – wordt overgedragen aan de bewapende agenten van de Dienst Speciale Interventies van de Nederlandse politie. 

Luistervinken

Onder hun zware beveiliging vliegt Taghi terug naar Nederland. Op Eindhoven Airport wordt hij in een helikopter gepropt, die naar de EBI in Vught vliegt. Daar zit Nederlands meest gevreesde crimineel sindsdien vast, in een poging hem zoveel als mogelijk af te schermen van de buitenwereld. 

Als Taghi al met zijn familie kan spreken, wordt er meegeluisterd. Alleen met zijn advocaten kan hij praten zonder luistervinken, want gesprekken met raadslieden mogen niet worden afgeluisterd.

Wat Taghi bespreekt met zijn advocaten, van wie Weski er één is, is dus niet duidelijk. Maar waar politie en justitie in het voorjaar van 2021 wél achter komen is hoe familieleden van Taghi praten óver Weski.

 ‘​​Wanneer u met de advo bent, kunt u doorgeven dat ze haar tele aan doet’

Door het kraken van Sky ECC, een aanbieder van cryptotelefoons, is de politie in staat veel onleesbaar geachte berichten alsnog te lezen. Zo blijkt uit die berichten, volgens politie en justitie, dat de oudste zoon en de zus van Taghi advocaat Weski hebben voorzien van een Sky-telefoon. Op die manier willen ze met haar over Ridouan kunnen spreken. Maar echt tevreden zijn zij niet over Weski. Ze zou nauwelijks reageren, of veel te traag, is af te leiden uit berichten die aan hen worden toegeschreven. 

Zo schrijft de oudste zoon van Taghi op 7 januari 2020 aan zijn tante: ‘​​Wanneer u met de advo bent, kunt u doorgeven dat ze haar tele aan doet’, een aansporing aan Weski dat ze haar versleutelde telefoon moet aanzetten. Kennelijk kan hij de advocaat niet bereiken. De zoon geeft de zus van Taghi ook een duidelijke opdracht mee: ‘En kunt u ook vragen of ze misschien kan uitzoeken wat me vader zou willen dat ik doe.’ 

Drie weken daarna blijkt dat er meer irritatie bestaat over Weski’s communicatie. ‘Begrijp haar niet meestal mailt ze altijd dezelfde dag nog, Ja echt raar, misschien was ze heel druk dan maar alsnog,’ schrijft de zoon. Belangrijk detail hierbij is dat op dit moment slechts één kant van de communicatielijn is ontsleuteld: de berichten die de zus van Taghi stuurt aan diens zoon zijn nog niet geopend.

De ‘advo is panisch’

De klachten van de familie Taghi over advocaat Weski blijven in elk geval aanhouden, zo blijkt uit de berichten. ‘Niks gehoord nog van de advo vandaag? Nee echt vreemd geen contact opgenomen paar dagen al, Ja begrijp haar niet. Maar ze weet via wie ze contact moet opnemen.’ 

Uit de berichten maakt de politie ook op dat Weski liever niet communiceert via de Sky-telefoon. In het voorjaar van 2020 kraakt de politie de versleutelde cryptodienst Encrochat en kan zo drie maanden lang live meelezen. Mogelijk wil Weski daarom helemaal geen cryptotelefoon meer gebruiken (dus ook geen Sky), suggereert de politie in het proces-verbaal. De zoon schrijft dat ‘de advo’, waarmee hij Weski bedoelt, ‘panisch’ is. 

Een paar maanden later, in juli 2020, gaat het in de ontsleutelde Sky-berichten veelvuldig over een usb-stick. Uit de berichten maakt het rechercheteam op dat het iemands bedoeling is – van wie is niet duidelijk – dat de familie van Taghi een beveiligde usb-stick aanschaft en die overdraagt aan Weski. Vervolgens zou zij de informatie die daarop staat moeten uitprinten en aan Ridouan Taghi laten lezen, tijdens een van haar bezoeken aan de EBI. Er zijn ook instructies over de beveiliging van de gegevensdrager: ‘Je moet nu cijfers intypen en dan groen.’

Maffiabaas

Dat er contact moet worden gezocht met Ridouan Taghi wordt duidelijk uit een bericht van de oudste zoon van Taghi aan Raffaele Imperiale, een Italiaanse maffiabaas, tot voor kort residerend in Dubai en zakenpartner van Taghi. 

Op 28 juli 2020 maakt de zoon aan Imperiale duidelijk dat hij berichten door kan geven en dat het de verwachting is dat ‘f’ (volgens de recherche een verwijzing naar father Taghi) binnen enkele weken wel kan reageren. Een paar dagen later zegt de zoon dat er ook wordt gewerkt aan een plan om zijn vader aan een telefoon te helpen, zodat hij vanuit de EBI zelf weer contact kan hebben.

In november 2020 stuurt de zoon plots een opgetogen bericht aan Imperiale. Hij schrijft dat hij zojuist een bericht van zijn vader heeft ontvangen, maar dat het bericht wel zo’n vier tot vijf weken oud is. 

Hi sir.’ zo begint het bericht van Taghi, dat door de politie is vertaald. ‘Hallo meneer, hoe gaat het met u en uw familie?’ Daarna gaat hij direct over op zaken: ‘Meneer, onze rekeninggegevens die u gestuurd heeft, kloppen niet en waren niet gespecificeerd.’ En Taghi zegt dat hij niet blij is: ‘Ik ben erg teleurgesteld. Stuur me het juiste rekeningoverzicht en maak samen met mijn zoon een gedetailleerde specificatie van de gegevens.’

‘Mijn zoon.’ Volgens het onderzoeksteam is dat een belangrijke aanwijzing dat het bericht door Ridouan Taghi is gedicteerd. Ook het veelvuldige gebruik van het woord ‘sir’, dat Taghi vaak in de mond neemt, is een aanwijzing dat het bericht aan Imperiale afkomstig is van Ridouan. 

Een parallelle lijn

Dinsdagochtend 27 september stond alweer de vierde inleidende zitting in de zaak Mandel op de agenda. Daarin stipte André Seebregts, de advocaat van Taghi’s neef Youssef, de rol van advocaat Weski nadrukkelijk aan. Volgens hem zijn er volop aanwijzingen dat er naast de ‘lifeline’ tussen Youssef en Ridouan Taghi nóg een communicatielijn was. ‘Een parallelle lijn, die al bestond nog voordat mijn cliënt Ridouan Taghi voor het eerst bezocht.’ 

Seebregts wees dan ook naar de Sky-berichten, die er op lijken te wijzen dat Weski mogelijk betrokken is bij de lekken uit de EBI. ‘Weski is een kundige advocaat, die doet dit werk al heel lang, ze is integer, en Weski is een krachtige persoonlijkheid. En we zien in dit dossier dat er aanwijzingen zijn dat ze dit liever niet aan doet. Maar het lijkt erop, dat zij ook niet bestand is tegen de enorme druk die er uitgaat van die man. En dat is ook de tragiek van deze zaak.’ Die man, daarmee doelt Seebregts op Ridouan Taghi.

‘Ik zou mij niet tegenover een advocaat moeten hoeven te verdedigen’

Youssef Taghi zei dinsdag tegen de rechters dat hij het vertrouwen is kwijtgeraakt in het rechercheteam dat de zaak onderzoekt. ‘De informatie over de roze olifant was al maanden bekend, maar is pas heel laat gedeeld. Daar is kennelijk een belangenafweging in gemaakt. Wordt er met dubbele maat gemeten? Er wordt in elk geval één kant op gerechercheerd.’ 

‘Laakbaar’

Inez Weski zegt in een reactie de bijdrage van Seebregts ‘laakbaar’ te vinden. ‘Ik zou mij niet tegenover een advocaat moeten hoeven te verdedigen. Volgens Weski tracht Seebregts ‘kennelijk op die manier zijn cliënt te verdedigen ten koste van anderen. In dit geval van mij’.

Dinsdag maakte het OM, na vragen van advocaat André Seebregts, bekend dat de bevindingen met betrekking tot Inez Weski zijn gedeeld met de rechercheofficier. 

Wat die er mee gaat doen, is nog onbekend. De rechtbank liet na lang beraad weten op dit moment geen aanwijzingen te zien voor een parallelle communicatielijn, zoals door Seebregts betoogd. Volgens de rechtbank is er ‘alleen een vermoeden’ dat Weski de persoon is die is benaderd door de familie Taghi. ‘Verdergaande conclusies staan niet vermeld in de processen-verbaal.’ 

Weski laat daarop weten: ‘De rechtbank heeft alles bestudeerd en is glashelder in zijn beslissing van vandaag en met de stelling dat er geen sprake was van een parallelle communicatielijn via mij.’

De wens van Seebregts om inzage te krijgen in de communicatie werd dan ook afgewezen. De rechtbank besloot verder dat Youssef Taghi voorlopig in de gevangenis blijft. In december begint de inhoudelijke strafzaak tegen hem.