Inkooporganisatie van de politie vrijgepleit door de politie

1 Connectie

Relaties

Aanbestedingen
5 Bijdragen

De inkooporganisatie van de politie ligt al jaren onder vuur. Twee politiemedewerkers zijn door het Openbaar Ministerie zelfs aangeklaagd wegens corruptie. Intern onderzoek concludeert echter dat er verder niets aan de hand is.

De politie-inkooporganisatie is de afgelopen jaren veelvuldig negatief in het nieuws geweest vanwege omstreden aanbestedingen. De rode draad is steeds dat voorkeur-leveranciers in het zadel worden geholpen door in de aanbestedingsprocedure de producteisen zo te specificeren dat daar maar één leverancier aan kan voldoen: de voorkeur-leverancier. Afgelopen jaren zijn er veel merken voorbij gekomen met een vermeende status aparte zoals het Zwitserse wapenfabrikant Sig Sauer (omstreden aanbesteding dienstwapens) of Motorola bij de aanbesteding van de portofoons van de politie.  Ordina zat - zo bleek uit een Zembla-reportage goed in het zadel op het gebied van ICT en Volkswagen-importeur PON kon als enige inschrijven op een voertuigencontract ter waarde van een half miljard euro. Het leidde ertoe dat verschillende aanbestedingen in de prullenbak verdwenen zoals begin dit jaar het geval was bij de miljoenen-aanbesteding van de portofoons en de al jaren omstreden aanbesteding van de politievoertuigen (zie ook dit FTM-dossier) waar de Rijksrecherche inmiddels tientallen verdachten in het vizier heeft. Het Openbaar Ministerie maakte afgelopen zomer zelfs bekend dat twee politieambtenaren daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgd gaan worden vanwege het aannemen van giften.

Strafrechtelijk onderzoek

Niet alleen de Rijksrecherche maar ook de interne afdeling ‘Veiligheid, Integriteit en Klachten’ startte een intern onderzoek genaamd InExtenso. De resultaten daarvan maakte de politie dinsdag bekend via dit persbericht. De belangrijkste conclusie lijkt haaks te staan op de huidige stand van zaken. Zo luidt de eerste zin van het bericht dat ‘er geen aanleiding [bestaat] om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar inkoopmedewerkers van de politie.’
intern onderzoek 'toont aan dat inkoopmedewerkers gedreven, vakkundig en betrokken zijn'
In het persbericht valt ook te lezen dat Gerrit den Uyl, de waarnemend directeur het Politiedienstencentrum waar de inkooporganisatie onder valt, content is met de feitelijke vaststelling dat signalen over vermeend onwettig handelen van inkoopmedewerkers niet terecht blijken. ‘Die signalen kwamen vaak via de media naar buiten en zo’n stigma drukte zwaar op de schouders van de betrokken collega’s. InExtenso toont aan dat inkoopmedewerkers gedreven, vakkundig en betrokken zijn.’

Opluchting

De ogenschijnlijk bevrijdende resultaten van het interne onderzoek, waarvoor 249 mensen zijn geïnterviewd, kent wel een disclaimer, want dit onderzoek staat los van het Rijksrechercheonderzoek (strafrechtelijk) naar de aanbesteding Politievoertuigen. ‘Ja, dat is een strafrechtelijk onderzoek en de aanbesteding van de politievoertuigen maakte geen onderdeel uit van het InExtenso onderzoek. We doorkruisen het Rijksrecherche onderzoek niet,’ bezweert politiewoordvoerder Helma Huizing. Wat er wel is wel onderzocht? ‘Het beeld was dat er bij het inkoopbeleid overtredingen worden begaan. Daarom is er onderzoek gedaan naar de cultuur en hoe er gewerkt wordt op de inkoopafdeling. Iedereen is gesproken en daarin is niet naar voren gekomen dat er niet integer is gehandeld en er geen aanleiding is voor strafrechtelijk onderzoek.’ De woordvoerder geeft aan dat het interne rapport niet openbaar wordt gemaakt.