Intellectuelen: zwijgende lafaards

1 Connectie

Relaties

Noord-Korea
0 Bijdragen

Tegenover helden van de vrijheid als Vaclav Havel steken laffe westerse intellectuelen die hebben gezwegen over de misdaden van het communisme schril af, aldus Jacob Gelt Dekker.

Vaclav Havel, de Tsjechische dichter, schrijver en politicus is dood. Hij was de grote held van de vrijheid. De 20-jarige rebel op de barricades van de Praagse Lente in 1968, rees tot president van zijn Republiek. Zijn woorden en onvoorstelbare moed zullen nog zeer lang in de geest van onze tijden doorklinken.

 
'Intellectuelen bezwijken vaak voor de verleiding de wereld in te passen in een enkel concept om alles als een geheel te verklaren en universele oplossingen voor de problemen voor te stellen. (…) Intellectuelen hebben de neiging holistische ideologieën uit te denken.' (New York Review of Books, 1995)
 
Pol Pot
Het communisme als holistisch bestel waarbinnen alles verklaard en alle problemen opgelost moesten worden, pakte uit als de grootste en wreedste vernietigingsmachine in de geschiedenis van de mensheid. Intellectuelen wereldwijd en vooral binnen Europa omhelsden echter het communisme en waren opzettelijk blind voor de moorden. Zelfs secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, Philip Potter, verklaarde in 1972, toen Pol Pot met zijn Rode Khmer systematische begon 2-3 miljoen mensen door onthoofding te vernietigen in Cambodja en Laos:
 
'De vraag is niet of er al dan niet Cambodjanen zijn gedood, maar hoe de juiste sfeer te scheppen om onderwerpen door 'persoonlijk contact' aan de orde te stellen. Wij zijn allen zondaars.'
 
'Wir haben es nicht gewusst!' mogen de Duitsers als excuus hebben gebruikt voor de uitwassen van de Nazi’s, maar wij, Europese intellectuelen en de socialistische pers wisten het tot op het kleinste detail en gaven er de voorkeur aan om het niet te zien.
 
'Het feit dat zo veel mensen de zuiveringen hebben geslikt is een van de factoren geworden die de hele zuivering mogelijk heeft gemaakt.'( Robert Conquest, The Great Terror, 1969). 
 
Ku Klux Klan
Onverdroten en geheel kwaadwillend pompten de propagandamachines van de USSR en China beelden van de Klu Klux Klan (1868) uit de Verenigde Staten de wereld in , alsof het ene kwaad het eigen kwaad  maar moest rechtvaardigen. De indruk werd gewerkt dat het een algemene moordmachine was, die in het vrije westen de minderheden onderdrukten en uitroeiden.
 
'Door zich te concentreren op een geval van uitzonderlijke wreedheid – zoals genocide op de joden of de Klu Klux Klan – werd het mogelijk vergelijkbare wreedheden die zich in de communistische wereld hebben afgespeeld te verbergen.'( Stephanie Courtois. Zwartboek van het communisme, 1997) 
 
'De kampen zijn niet alleen bedoeld om mensen te vernietigen en te ontluisteren, maar dienen ook voor het afgrijselijke experiment van het uitroeien…' (Hannah Arendt, 1906-1975, De oorsprong van het totalitarisme)
 
'De waarheid is, dat we deze misdaden hebben beschouwd als een belangrijke bijdrage aan de overwinning van het socialisme.' (Joseph Berger, kaderlid Komintern USSR, 1954).
 
Met 20 miljoen doden in de Sovjet Unie, 65 miljoen in China en 2-3 miljoen elk in Noord-Korea, Cambodja en Laos, komt de schatting van het totaal aantal met grote wreedheid vernietigde slachtoffers door het communisme dicht bij het 100 miljoen doden.
 
Wanneer Hugo Chavez, de held van de Bolivariaanse revolutie van Venezuela, de vernietigingsmachine van Stalinistisch Noord-Korea prijst als het hoogste staatkundige, ethische en politiek ideaal in de wereld, zwijgt de wereld wederom. Zelfs de intellectuelen van het westelijk halfrond blijken plots West-Indisch doof.
 
Terwijl duizenden wegkwijnen in barbaarse gevangenissen van Cuba, Venezuela, Syrië en Noord-Korea, zijn intellectuelen, met hun dwaze holistische ideologieën, te laf om de feiten onder ogen te zien en hun stem te verheffen.
 
Geen wonder dat het anti-intellectualisme weer massaal naar de barricades zal trekken in 2012.