Investeren heeft meer impact dan schenken

3 Connecties

Relaties

Investeren Afrika

Werkvelden

Ondernemerschap
0 Bijdragen

Liefdadigheid is dood, leve <i>impact investing</i>. De Zuidafrikaan Hendrik Jordaan, ceo van One Thousand & One Voices, wil rijke families bewegen om niet alleen hun vermogen, maar ook hun intellectueel en relationeel kapitaal te investeren in verbetering van de wereld. Om te beginnen in in kansrijke Afrikaanse ondernemingen.

Hendrik Jordaan, geboren en getogen in Zuid-Afrika, is President en CEO van One Thousand & One Voices. Deze beweging bestaat uit invloedrijke families van over de hele wereld die hun relationeel, intellectueel en langetermijnkapitaal - of Driedimensionaal Kapitaal™ - inzetten om op een rendabele wijze de welvaart in opkomende markten in Sub-Sahara Afrika te laten stijgen. Families bieden niet alleen hun financiële kapitaal, maar ook hun internationale netwerken en hun zakelijke inzicht om ondernemingen winstgevender te maken, banen te creëren en economische vrijheid in Afrika te promoten. 

Sinds de lancering van One Thousand & One Voices in mei 2013 op het World Economic Forum in Afrika, leidt Jordaan een team van private equity managers met vestigingen in Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, Mauritius en de Verenigde Staten. Jordaan spreekt op toonaangevende internationale conferenties over o.a. Afrikaanse private equity investeringen, fusies en impact investing (investeringen die zowel een financieel rendement tot doel hebben als het genereren van een positief maatschappelijk - sociaal, cultureel of milieu gerelateerd - effect. Positief maatschappelijke effecten zijn van groter belang dan het financieel rendement). Media als Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg en CNBC Africa hebben over Jordaan en One Thousand & One Voices geschreven. 

Jordaan was een van de belangrijke sprekers tijdens de USA 2014 Conference van TBLI CONFERENCE, waar vooraanstaande leiders uit de financiële sector in mei twee dagen bij elkaar kwamen om hun ideeën te delen over duurzame investeringen, impact investing en sociaal verantwoordelijk investeren. 

Momenteel bent u druk bezig met het opzetten van uw fonds. Bent u van plan om uw impact op het milieu en sociale instituties te gaan meten? En hoe zult u dat gaan doen?

'Wij zullen leiden, niet volgen. Wat ik daarmee bedoel is dat One Thousand & One Voices een transformerende beweging is. Alles wat we doen is met het doel om de huidige investeringsmodellen te verbeteren en families op een zodanige manier te betrekken als nog nooit eerder is gebeurd. Dit doel vertaalt zich in de manier waarop wij impact zullen rapporteren en meten. Ook zullen we families betrekken bij het meten en rapporteren van impact op een manier die nog niet door andere fondsen is aangeboden. Bij One Thousand & One Voices draait het geheel om driedimensionaal kapitaal en wij zullen daarom metingen doen naar de mate waarin ons driedimensionale kapitaal veranderingen teweeg brengt. Tot slot zullen onze metingen en rapporten volledig onafhankelijk worden uitgevoerd: de evaluaties zullen onafhankelijk door vooraanstaande experts, werkzaam in de financiële sector, van over de hele wereld worden uitgevoerd.'

In hoeverre houdt One Thousand & One Voices zich bezig met duurzaam investeren?

'One Thousand & One Voices is een transformerende beweging. Door de vele transformerende bewegingen in de wereld, is het voor mensen moeilijk om de juiste terminologie te vinden voor de activiteiten die zij uitvoeren. Ik vertel jou waar One Thousand & One Voices voor staat en ik laat het aan anderen over – gebaseerd op de definities, en er zijn vele definities van duurzaam investeren – om te bepalen of ons fonds wel of niet in de definitie van duurzaam investeren past. Voor One Thousand & One Voices staan drie dingen centraal: families, kapitaal en welvaart. Onze missie is om families in opkomende markten welvaart te bieden door gebruik te maken van de beste gereedschappen die het kapitaal, voortkomend uit vrij ondernemerschap, te bieden heeft: door middel van een uniek driedimensionaal kapitaalmodel. Deze welvaart komt niet voort uit institutioneel kapitaal, maar vanuit de drie verschillende vormen kapitaal die de high net worth families te bieden hebben: relationeel, institutioneel en lang termijn kapitaal.'

Wie zijn precies de investerende families waar One Thousand & One Voices zich op focust?

'Niet alle families komen uit de Verenigde Staten, maar het overgrote merendeel is wel Amerikaans. Momenteel zijn we druk bezig met het voeren van gesprekken met families van over de hele wereld. Deze families leveren ons een combinatie van de drie verschillende vormen van kapitaal waar ons unieke model op gebaseerd is. Het is belangrijk dat er een geografische spreiding van investerende families bestaat, evenals dat het belangrijk is dat er sprake is van sectorale diversiteit. Families representeren het bedrijfsleven en leveren een positieve bijdrage aan het investeringsproces. Momenteel werkt One Thousand & One Voices voornamelijk samen met Amerikaanse families, maar het is zeer belangrijk dat we als een globale beweging worden gezien en niet als een die zich concentreert in de Verenigde Staten.'

U bent dus op zoek naar een meer internationaal georiënteerde aanpak?

'Ja absoluut. Dit geldt ook voor de high net worth families uit verschillende regio’s in de wereld. Zij willen ontzettend graag samenwerken met families uit andere delen van de wereld. Ondanks dat deze families in veel opzichten van elkaar verschillen, delen zij het gemeenschappelijke geloof in ondernemingen die hun handelen niet baseren op economische, maar op duurzame waarden. Deze ondernemingen vormen een krachtig instrument waarmee goede processen in de wereld op gang kunnen worden gebracht.'

Kijkend naar de geografische distributie van One Thousand & One Voices' investeringen: waarom focust uw fonds zich op investeringen in Sub-Sahara Afrika?

'One Thousand & One Voices kijkt naar opkomende markten in de hele wereld. Als opkomende markten categoriseren we regio’s die aan de ene kant fenomenale investeringsmogelijkheden bieden, maar tegelijkertijd te maken hebben met een hoge mate van armoede, onderontwikkeling en werkeloosheid. We proberen in deze regio’s bij te dragen aan de marktontwikkeling door middel van het creëren van investeringen vanuit het kapitaal van de meest vooraanstaande families in de wereld. Momenteel is bewezen dat ons driedimensionaal kapitaalmodel in Afrika zeer succesvol is en de eerste 300 miljoen dollar zullen wij gaan investeren in Sub-Sahara Afrika. Uiteindelijk willen we het model wereldwijd tot een succes maken. Het mooie van dit model is dat het ook daadwerkelijk overal ter wereld toe te passen valt. Dit is de reden waarom wij algemeen spreken van opkomende markten, want de regio’s kunnen in Afrika, Amerika of Europa zijn. Kortom overal, zolang het maar plaatsen zijn waar vrij ondernemerschap kan worden uitgeoefend en waar transformerende bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Dit zijn regio’s waar werkgelegenheid en vrije markteconomieën gecreëerd kunnen worden.' 

Het lijkt erop dat One Thousand & One Voices zich specifiek focust op middelgrote bedrijven in Sub-Sahara Afrika en niet op kleine zich nog te ontwikkelen bedrijfjes (startups). Wat is de reden achter dit besluit?

'Wij investeren in bedrijven met een winst tussen de 2 en 15 miljoen dollar. We richten ons inderdaad niet op kleine startups zonder startkapitaal. Deze beslissing is tot stand gekomen vanuit twee redeneringen: er is al veel geld dat door middel van micro-finance wordt geïnvesteerd in startups. We hebben het idee dat startup bedrijfjes al voldoende worden ondersteund. Belangrijker, het soort onderneming waar we denken de meest transformerende verandering tot stand te kunnen brengen, is een onderneming die over een bedrijfsplan beschikt en ook al heeft aangetoond dat dit plan tot een positief resultaat leidt. De onderneming beschikt alleen nog niet over voldoende economisch, intellectueel en relationeel kapitaal, oftewel het driedimensionale kapitaal. We zijn op zoek naar ondernemingen die duizenden banen kunnen creëren en hiermee samenlevingen en gehele regio's zullen transformeren. Er zijn bedrijven in Afrika die de mogelijkheid hebben om met elk ander bedrijf in de wereld te concurreren. Die worden door de meest vooraanstaande families van over de hele wereld gefinancierd en ondersteund. Wij denken dat Afrika over ontzettend goede bedrijfsplannen, ondernemers en CEO's beschikt.'

Hoe ver reikt uw ambitie?

'Uit onderzoek is gebleken dat 60 procent van de rijkdom van de wereld in handen is van ongeveer 5000 families. Wij geloven dat de investerende families gedeelde waarden hebben en een enorme hoeveelheid aan intellectueel en relationeel kapitaal bezitten. De families hebben grote inspraak in politieke kwesties: zij hebben de mogelijkheid om de aandacht te verschuiven naar onderwerpen als vrijheid en de voordelen die een zelfstandige onderneming kan opleveren. Waar kan dit toe leiden? Dit is het mooie aan ons model en we noemen onszelf daarom ook niet een fonds, maar een beweging. Het is het privé-kapitaal van de families dat wordt ingezet op een manier zoals dit nog nooit eerder is gedaan.'

'Daar waar andere investeerders zich terugtrekken, gaan wij juist de beproeving aan. Wij zijn geduldig'

Hoe gaat u om met tegenslagen? Wat als er acute veranderingen in de markt plaatsvinden?

'Het bijzondere aan langetermijnkapitaal is dat investeerders, in tegenstelling tot investeerders die een investering met een korte looptijd aangaan, niet worden blootgesteld aan onzekerheden en instabiliteit, of deze nu van politieke of economische aard zijn. One Thousand & One Voices heeft het volste vertrouwen in investeringen in Afrika op de lange termijn. Wij geloven dat wanneer men de mogelijkheid heeft om geduldig te blijven en op de juiste manier te handelen, de kans op instabiliteit significant wordt gereduceerd. De Verenigde Staten heeft niet zo lang geleden te maken gehad met een financiële meltdown. Dat toont aan dat ook ontwikkelde markten te maken kunnen krijgen met instabiliteit. Het is geen specifiek Afrikaans probleem. Traditionele private equity investeringen kunnen situaties soms verslechteren, zoals in Nigeria. Veel westerse investeerders hebben zich recent teruggetrokken uit Nigeria omdat het land te maken kreeg met geweld en instabiliteit. Zes maanden geleden had ik een gesprek met een CEO werkzaam in Nigeria. Hij vertelde mij dat in het licht van de verkiezingen, Nigeria te maken zou gaan krijgen met instabiliteit de komende maanden. Ondanks deze komende instabiliteit is het vertrouwen van de CEO in de investeringen in Nigeria niet weggevaagd en heeft hij zich niet teruggetrokken. Ook ons standpunt is niet veranderd: op lange termijn is Nigeria een ontzettend interessante plek voor investeringen. Wij zijn geduldig en hanteren een lange termijn visie. Daar waar andere investeerders zich terugtrekken omdat de risico’s te groot zijn, gaan wij juist de beproeving aan.'

Wie is Hendrik Jordaan?

Jordaan werkte 16 jaar bij verschillende private equity fondsen waar hij als jurist betrokken was bij complexe grensoverschrijdende en binnenlandse acquisities. Hij merkte dat traditionele economische modellen vaak niet werken en realiseerde zich dat families er vaak beter in slagen om wel positieve transformaties tot stand te brengen. 'Samen met One Thousand & One Voices ben ik een soort van steward die investeerders in de juiste richting weet te sturen.  Dat gaat veel verder dan het behalen van een absoluut toprendement. Mijn missie is het maken van een significante positieve verandering in de wereld.' Partners in private aandelenfondsen zijn vaak juist huiverig zijn om families intensief te betrekken bij een investering. Ook de volgende generaties kijken er vaak met argusogen naar. One Thousand & One Voices streeft ernaar om ook hen er bij te betrekken. 'Families blijken hier een grote waarde aan te hechten en op deze manier kunnen ze laten blijken wat ze belangrijk vinden en graag zien gebeuren. Het is geen individueel kapitaal, maar kapitaal van een gehele familie.'


Het interview met Jordaan werd gehouden tijdens de TBLI Conference USA 2014 door Danielle van Westerlaak (Analyst Business Development & Programs van de TBLI GROUP).

De key note speech van Jordaan is hier terug te zien.