Investeren om de wereld te verbeteren

Investeren in bedrijven die positief maatschappelijke resultaten beogen, is wereldwijd een trend aan het worden. De nieuwe FTM-columnist Robert Rubinstein kent de wereld van maatschappelijke investeerders als geen ander en schetst de ontwikkelingen.

Door de steeds verdergaande opkomst van de markteconomie in alle delen van de wereld, neemt het uitputten van grondstoffen steeds verder toe. Productie en het gebruik van technologieën in transport, energie, landbouw, fabrieken, etc. vervuilen het milieu. De wereld heeft te maken met klimaatverandering. In Plan B 4.0 beschrijft Lester Brown (Brown, Mobilizing to Save Civilization, 2009, Lester Brown, of Earth Policy Institute) de transitie van het gebruik van uitputbare grondstoffen naar een geheel nieuwe economie die draait op een energiemarkt van duurzame grondstoffen als water, wind en zon. Er is hier een grote mogelijkheid voor investeerders: het aansturen van effectief en efficiënt gebruik van grondstoffen oftewel; duurzaamheid. Meer energie genereren terwijl er minder gebruik wordt gemaakt van uitputbare grondstoffen zal automatisch leiden tot meer winstgevendheid. Deze grote mogelijkheid vormt het meest overtuigende argument dat ik kan bedenken om investeerders de stap te laten zetten tot ‘Impact Investing’.

Hype of toekomst?

Het afgelopen decennium is er actief geëxperimenteerd met Impact Investing en het blijk zijn vruchten af te werpen. Veel individuele investeerders en instituties kwamen tijdens de financiële crisis tot het inzicht dat Impact Investing de manier is om kapitaal op een positieve manier te beleggen. Impact Investing behoort niet meer alleen toe aan een kring van actieve filantropen, het is een ware hype onder de kern van reguliere financiële instituties en investeerders. Alhoewel hype? Impact Investing is de toekomst en de cijfers blijken dit te bevestigen.
Veel investeerders kwamen tijdens de financiële crisis tot het inzicht dat Impact Investing de manier is om kapitaal op een positieve manier te beleggen
Impact investeringen hebben zowel een financieel rendement tot doel als het genereren van een positief maatschappelijk (sociaal of milieu gerelateerd) effect. Positief maatschappelijke effecten zijn van groter belang dan het financieel rendement. Impact investeringen kunnen in ontwikkelde maar ook in opkomende markten worden gedaan en afhankelijk van de omstandigheden kunnen de investeringen een opbrengst aan rente van onder de marktprijs tot boven de marktprijs genereren. De steeds groter wordende Impact Investing markt verschaft kapitaal dat ingezet kan worden om te helpen bij het oplossen van de grote wereldproblemen zoals investeringen in duurzame agricultuur, betaalbare huisvesting, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, schone technologie en andere financiële diensten.

Positief maatschappelijk resultaat

Impact Investing zou kunnen worden gezien als een vorm van ‘sociaal verantwoord ondernemen’, maar toch verschillen deze twee investeringsvormen van elkaar. Bij sociaal verantwoord ondernemen ligt de focus op het uitsluiten van investeringen in bedrijven die negatief gescreend worden, bedrijven die bijvoorbeeld wapens produceren, gebruik maken van uitputbare grondstoffen of in een productieketen verwikkeld zijn die milieuvervuiling veroorzaakt. Impact investeerders willen deze negatieve investeringen ook zeker tegengaan, maar willen daarbovenop een duidelijk positief maatschappelijk resultaat uit hun investering genereren. Impact investeerders zijn actief op zoek naar bedrijven en fondsen die de positieve kracht van het ondernemen kunnen benutten. Dit kan door middel van verschillende kapitaalsoorten waaronder eigen en vreemd vermogen, garanties voor leningen en rekening courant, die worden ingezet voor onder andere microfinanciering, schone technologie, het creëren van banen en het opzetten van kleine tot middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden wereldwijde gezondheidszorg en beter openbaar vervoer.
Impact investeerders zijn actief op zoek naar bedrijven en fondsen die de positieve kracht van het ondernemen kunnen benutten
  De geografische spreiding van Impact Investing is divers, in alle regio’s is het mogelijk om door middel van een investering een positief maatschappelijk effect te genereren. Van grote Amerikaanse familiebedrijven die investeren in kleine opstartende bedrijfjes in de Filippijnen tot institutionele investeerders die hun kapitaal inzetten om kindersterfte in Sierra Leone te bestrijden.

Duidelijke trend

Ook beleggers bij grote financiële instellingen zoals Morgan Stanley en Goldman Sachs zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor Impact Investing. Sommigen zien Impact Investing als een manier om de portfolio te versterken en meer divers te maken op het gebied van nieuwe sectoren, regio’s en tijdschema’s. Andere instellingen doen aan Impact Investing om hun klanten in staat te stellen een actieve rol te spelen in het bevorderen van hun waarden. Steeds meer pensioenfondsen en andere institutionele beleggers van over de hele wereld - die in de 34 OESO-landen meer dan $80 miljard (USD) aan activa onder beheer hebben - beginnen interesse te krijgen in Impact Investing, Bijvoorbeeld in duurzame energie of in opkomende markten (The United States National Advisory Board, 2014). Zij zijn actief op zoek naar markten met op de lange termijn grote groeimogelijkheden en opbrengsten. Ook aan de aanbod kant is Impact populair: van start-ups tot multinationals, allen zien zij grote mogelijkheden om de markt nieuwe producten en diensten te bieden die expliciet een maatschappelijke impact hebben. Tegelijkertijd zijn er veel bedrijven die innovaties doorvoeren voor positieve sociale en milieueffecten.
Het sociale bewustzijn van filantropie wordt gecombineerd met de principes van het traditionele bedrijfsleven
Er is duidelijk een trend waar te nemen waarin steeds meer en ook verschillende soorten investeerders (institutionele investeerders, ‘high-net-worth personen’, investerende families) interesse krijgen in Impact Investing. De vier jaarlijkse ‘Spotlight on the Market – The Impact Investor Survey’ uitgevoerd door Global Impact Investing Network (GIIN) en JPMorgan Chase geeft inzicht in de groei en belangstelling voor Impact Investing. Deze vorm van investeren is momenteel aan het uitgroeien tot 1% van het totale beheerde vermogen of met andere woorden $48 miljard (USD) per jaar aan kapitaal dat wordt geïnvesteerd in investeringen die een positief milieu of sociale impact opleveren (GIIN & JP Morgan, 2014). De Financial Times publiceerde recentelijk het artikel Impact Investing Going Mainstream with Institutional Investors. De krant geeft daarin aan dat institutionele beleggers steeds meer interesse krijgen in deze nieuwe investeringsstrategie. Wanneer het onderzoeksrapport van GIIN en JPMorgan en het artikel van de Financial Times worden gelezen, krijgt men duidelijk de indruk dat er een golf gaande is waarbij grote hoeveelheden geldstromen richting de markt van Impact investeringen vloeien. Het sociale bewustzijn van filantropie wordt gecombineerd met de principes van het traditionele bedrijfsleven. Op deze manier kan de kracht van het bedrijfsleven worden ingezet om oplossingen te vinden voor een aantal van de meest urgente problemen in de wereld. Impact Investing brengt ondernemers, investeerders, stichtingen, non-profitorganisaties en intermediair samen om kapitaal te gebruiken voor de publieke zaak. Kortom, Impact Investing brengt naast financieel rendement meetbare, positieve sociale of milieueffecten tot stand. Mooier kan het niet, waar wacht u nog op?   Robert Rubinstein is CEO en oprichter van de TBLI Group dat bouwt aan een wereldwijde gemeenschap van Values Based Investors.