De Jager houdt van noorderlingen

  Is Jan Kees de Jager voorstander van splitsing van de eurozone?

  In de Duitse Financial Times  heeft de minister van Financiën zich hard uitgelaten over het teveel aan Zuideuropeanen in het bestuur van de Europese Centrale Bank. Hij vindt de directie van de ECB niet evenwichtig als de Italiaan Mario Draghi in november Trichet opvolgt als president. 
   
  Op zich is dat geen nieuws. Gedoogpartij PVV moet immers niets hebben van 'spaghetti-vreters' en burgers van andere landen die graag knoflook in hun nationale gerechten verwerken. Met zijn scherpe woorden probeert De Jager de ongerustheid onder de Nederlandse bevolking over de toestand van de euro te bezweren.
   
  Hoewel nationaliteit in de Europese Unie geen issue meer zou mogen zijn, heeft De Jager wel een punt als het gaat om evenwicht. Sinds het vertrek van Wim Duisenberg als president van de ECB is Nederland niet meer vertegenwoordigd in de directie. Maar Nederland behoort met onder meer Duitsland, Finland en Oostenrijk wel tot de lievelingen van de internationale kredietbeoordelaars. 
   
  Vikingen in de euro?
  Opmerkelijker is De Jagers pleidooi voor meer Scandinaviërs in de directie van de ECB. Immers: onder die 17 euro-lidstaten bevinden zich helemaal geen Scandinavische landen. Hoewel nogal eens als zodanig bestempeld, is zelfs Finland geen Scandinavisch land. Sterker: niets beledigt een Fin meer dan hem Scandinaviër te noemen. 
   
  De Jager zegt:  'Ik wil dat landen met een traditie van fiscale discipline, zoals Duitsland, Nederland of de Scandinavische landen evenredig in de directie van de ECB vertegenwoordigd zijn (..)  Twee Italianen is teveel.' 
   
  Heeft De Jager zich vergist? Of is er iets anders aan de hand en laat hij hiermee doorschemeren heimelijk voorstander te zijn van de 'Hanze-euro'? Ongetwijfeld is dat scenario ter sprake gekomen toen De Jager deze week Duitsland bezocht.
   
  Een geregisseerde splitsing van de eurozone in een zuidelijke en een noordelijke muntunie is ook op FTM bepleit.  Het idee heeft na het uitbreken van de euro-crisis aan populariteit gewonnen, en niet alleen bij populisten die soswieso niets van de euro moeten hebben.
   
  De noordelijke 'Hanze-euro' zou de gemeenschappelijke munt zijn van een muntunie die geïnspireerd is op de middeleeuwse Hanze. Steden in Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen, de Baltische staten en Finland vormden in de late middeleeuwen een vrijhandelszone. Hoewel ze zich zeer verschillend hebben ontwikkeld, delen deze landen het gevoel voor fiscale discipline waarover De Jager rept. 
   
  Communistisch
  De Jager zegt overigens nog meer dingen die in euroland tot gefronste wenkbrauwen hebben geleid en de verhoudingen verder op scherp stellen. De Jager pleit voor een soort Treuhandandstalt  naar Duits voorbeeld die Griekse staatsbezittingen moet privatiseren. Na de hereniging van de beide Duitslanden verkocht een speciaal voor dat doel opgerichte instelling de Volkseigene Betriebe en andere eigendom van de voormalige DDR aan het bedrijfsleven. 
   
  De Jager zegt zich er bewust van te zijn dat het Griekse parlement daar grote moeite mee heeft.  'Maar met dat soort gevoeligheden kunnen we geen rekening meer houden.' Ergo: De Jager vindt dus dat een democratisch gekozen parlement buitenspel gezet moet worden. 'Anders komt er geen cent uit Nederland'. De Jager omschrijft de Griekse economie 'communistisch georganiseerd'. Daarmee wist de Duitse Treuhand wel raad. 
   
   
  Lees hier het complete FTD-interview. 

  Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

  Over de auteur

  Arne van der Wal

  Gevolgd door 694 leden

  Mede-oprichter van FTM. Is gek op digitale technologie, maar koestert analoge techniek. Beoefent wing chun kungfu.

  Volg Arne van der Wal
  Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
  Annuleren