Is de strijdbijl tussen André Rouvoet en Chris Oomen begraven?

André Rouvoet heeft de deur voor Chris Oomen weer opengezet. De voorman van de dwarse zorgverzekeraar DSW kan daardoor de belangrijkste documenten van de branchevereniging ZN weer inzien. Maar het de vraag of alles weer koek en ei is. 'Ik ga mijn toon niet matigen. Die budgetpolis, dat is zo’n misselijkmakend product.'

Chris Oomen staat al langer bekend als het buitenbeentje binnen branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Maar in de nasleep van discussie rond de vrije artsenkeuze leek de DSW-topman plots buíten ZN te staan. ZN-voorzitter André Rouvoet verweet Oomen dat hij de vertrouwelijkheid van interne ZN-documenten had geschonden en ontzegde hem de toegang tot bestuursstukken. Oomen op zijn beurt suggereerde openlijk de mogelijkheid van een rechtszaak tegen ZN wegens kartelvorming. Een breuk tussen ZN en DSW leek daardoor een serieuze mogelijkheid. Lees hier over de betreffende stukken over de vrije artsenkeuze en hier over de ruzie tussen Rouvoet en Oomen,
'Ik kreeg wel aanmaningen, maar daar heb ik niet op gereageerd'
Maar inmiddels lijkt de ergste kou tussen de twee boegbeelden van de zorgverzekeringswereld uit de lucht. Zowel Oomen als ZN bevestigen aan Follow The Money dat DSW sinds een paar weken weer toegang heeft tot de bestuursstukken van ZN. 'Ik kreeg een mail van Rouvoet, waarin stond dat hij een positieve handreiking wilde doen en daarom, na overleg met het ZN-bestuur, had besloten om mij weer toegang te geven tot de stukken,' zegt Oomen, die er aan toevoegt dat hij vanwege het conflict de afgelopen maanden zijn ZN-contributie niet had betaald. De DSW-topman schatte die contributie eerder op vijf tot zeven ton op jaarbasis. 'Ik kreeg wel aanmaningen, maar daar heb ik niet op gereageerd. Ik dacht: het enige dat ze kunnen doen is mij er uit zetten.' Inmiddels heeft Oomen naar eigen zeggen de achterstallige contributie wel weer betaald. De tijdelijke weigering van Oomen om te betalen tekent hoe weinig grip zijn collega-zorgverzekeraars hebben. 'Chris Oomen is directeur van een zorgverzekeraar die een eigenzinninge koers vaart,' zei toenmalig Menzis-topman Roger van Boxtel eerder dit jaar. 'Het probleem is alleen dat zijn mensen meepraten in allerlei commissies van ZN. Dan wordt gevraagd: is iedereen het er mee eens? Ja, iedereen. En dan later zegt Chris Oomen: ja, maar ik niet. Dat is ongemakkelijk.'

'Ongezonde mensen bevoordelen is net zo fout als andersom'

Oomen benadrukt dat de reset met Rouvoet niet betekent dat hij zijn toon zal matigen. 'Ik erger me er aan dat de zorgverzekeraars doen alsof ze één partij zijn. Het valt me op dat de woordvoering van zorgverzekeraars de laatste maanden, over welk onderwerp dan ook, via ZN gaat. Ze hebben er een hekel aan als Achmea A zegt en VGZ B. Dus denken ze: laten we dan maar hetzelfde zeggen.' Oomen haalde eind vorig jaar veelvuldig de pers door zich als enige zorgverzekeraar fel te kanten tegen het voorstel van minister Schippers om de vrije artsenkeuze in te perken. Dat plan werd begin dit jaar teruggetrokken, maar over het alternatieve plan is Oomen evenmin te spreken. Schippers wil onder meer via het ingewikkelde 'risicovereveningsstelsel,' waar jaarlijks miljarden euro's aan zorggeld in omgaan, zorgverzekeraars prikkelen om zich meer te richten op chronisch zieken. 'Er is misschien wel wat te verbeteren aan het vereveningsstelsel, maar het zo indelen dat ongezonde mensen worden bevoordeeld, dat is net zo fout als andersom. Het stelsel is bedoeld om neutraal te zijn, anders leg je de prikkels volkomen fout,' zegt Oomen gedecideerd. Ook over de budgetpolis, die twee jaar geleden snel opgang deed, is Oomen hard. 'Die achterlijke budgetpolissen, dat is zo’n misselijkmakend product.' Dit jaar hebben 1,25 miljoen mensen gekozen voor een van de 71 soorten budgetpolissen, waarbij de verzekeraar in meer of mindere mate de keuze voor de verzekerde heeft beperkt door bijvoorbeeld niet met alle ziekenhuizen of apotheken contracten af te sluiten. 'Je wil niet weten wat voor ellende dat is,' zegt Oomen. 'Alleen al de administratieve lasten voor de ziekenhuizen, die moeten zeggen: u mag hier niet zijn. Of wel bij die specialist, maar niet bij die andere.'
'Het is een volkomen Black Box'
DSW groeide het afgelopen overstapseizoen, toen de discussie rond de vrije artsenkeuze op zijn hoogtepunt was, met ruim 18 procent, tot zo’n 440.000 verzekerden. Een garantie voor financieel succes in de toekomst is dat volgens Oomen niet. ‘In het huidige risicovereveningsstelsel komt DSW vrij ongunstig uit, maar hoe dat nu gaat uitvallen, met onze nieuwe aanwas en de veranderingen in het vereveningsstelsel, dat is een volkomen Black Box.’