Islamitisch fatalisme in het Midden-Oosten

2 Connecties
0 Bijdragen

Terwijl het gehate Iran blaft, houdt Saoedi-Arabië zich muisstil tijdens de Egyptische revolte. Het Midden-Oosten leidt onder fatalisme en de vloek van de olie, aldus FTM-columnist Jacob Gelt Dekker.

Experts verdringen zich voor de televisiecamera’s om met gewichtige, geleerde of vrome stelligheid de toekomst te voorzeggen. Of de geschiedenis zich herhaalt of juist niet; beleven we circulaire patronen, of is het wereldgebeuren lineair en onvoorspelbaar.

 
Patronenaanhangers wijzen erop dat iemand die te veel macht aan zich trekt altijd een tiran wordt, en tirannen komen op een slechte wijze aan hun einde. Na afgrijselijk bloedvergieten volgt altijd strenge en sobere periode van regulering en wetgeving om herhaling te voorkomen; zoiets nooit weer!
 
Zelfs tijdens het hoogtepunt van het strijdgewoel op Tahrirplein schaarden de revolutionairen zich gebroederlijk in keurige rijen met het gezicht naar Mekka bij galmende oproep van de minaretten tot Salaat, het Islamitisch ritueel gebed. "Allahu Akbar," prevelde de massa gedwee. En bij iedere Sudjood bogen de geloofsgetrouwen zich diep in het stof met hun voorhoofd, neus en handpalmen op de grond, maar niet ellebogen en gekromde tenen zodat de bovenkant van voet zich naar de Qibla richt. Een nog slaafsere knieling van totale onderwerping voor de almachtige god is nauwelijks voorstelbaar. Tijdens het gebed wordt er alleen om Allah’s zegen gesmeekt. Gebeden als “ Allah, geef ons een Mercedes Benz, een flat screen televisie en verlos ons van Mubarak” zijns er niet bij.
 
 
Onderwerping
Zelfs niet uitgesproken wensen, in stille gedachte, zijn diep zondig en kunnen gelovigen in kerkers doen belanden en aan martelingen blootstellen. De toekomst is nu eenmaal door Allah bepaald en staat geheel vast, en de mens dient zich daaraan te onderwerpen.  Die onderwerping wordt dagelijks bij ieder ritueel gebed uitgesproken. Alles wat bedacht wordt buiten de geordende samenleving en zonder toestemming van de leider is taboe.
 
Iedere student aan de universiteit weet dat alleen bij het uit het hoofd leren en reciteren van wat is vastgelegd, hem een respectabele plek in de samenleving kan verschaffen. Iedere gedachte en bedenksel vanuit de student zelf is uit de boze.  Dat soort  fatalisme  is  de basis waaraan  iedere Islamitische tiran zijn macht ontleent, ook Mubarak en de zijnen.
 
Een revolutie kan daarom alleen maar een gruwel zijn in de ogen van Allah, tenzij de geesten, Djinns, die volgens de Koran naast mensen bestaan om hen te helpen door het leven op aarde, de totale massa inspireren en in beweging brengen. Het is wel oppassen geblazen, immers er bestaan kwade en goede Djinns.
 
De Djinn van het fruitverkopertje zonder ventvergunning in Tunesië is oppermachtig gebleken, maar of het nu een goede of een slechte is, staat nog niet vast en wordt door imams breedvoerig uitgemeten in televisiedebatten.
 
Propaganda en spionage
Het rationele analytische commentaar van CNN, FOX, BBC en andere Westerse media op de gebeurtenissen wordt geheel verworpen en gezien als westerse propaganda die geheel in strijd is met de Islamitische samenleving en cultuur. Al Jazeera vanuit Qatar wordt ook al bestempeld als een spion en een duivels instrument van het Westen.
 
Mahmoud Ahmadinejad, president van Shia Iran, aarzelde dan ook geen moment en roept de door de geest geïnspireerde Egyptische massa op, zich achter Allah te scharen en tegen het Westen te strijde te trekken. Nu is de kans daarop erg klein, immers Egypte is overwegend Sunni. Shia en Sunni hebben vele, zeer bloedige, oorlogen gevoerd. Als het al mogelijk ware met elkaar van gedachten te wisselen, Egyptenaren haten Iraniërs nog veel meer dan Westerlingen.
 
Economische dwerg
Saoedi Arabië, de beheerder van de heilige Islamitische steden, blijft tijdens het hele conflict muisstil. Onderdrukking van het volk werkt daar nog steeds uitstekend door onderwijs en het vrij gebruik van computers, internet, sociale networks dramatisch aan banden te leggen.
 
De Saudische koning moge dan lokaal almachtig zijn maar de staat doet het economisch maar zeer matig. Ter vergelijking, het GDP vorig jaar van Nederland wordt geschat op 770.312, België was 461.331 en Saoedi Arabië 434.440. miljard US dollars. De Saoedi-economie is kleiner dan die van België en de werkloosheid is officieel 10% maar onofficieel eerder 30%.
 
De zogenaamd rijke oliestaten lijden naast hun Islamitisch fatalisme aan de vloek van de olie: alle ontwikkeling is geparalyseerd door nietsdoen. De bevolking volgt het voorbeeld van de Koning; men zit en consumeert, alle productie komt uit de grond en wordt verzorgd door buitenlanders.
 
Prince El-Hassan bin Talaal van Jordanië, de broer van de overleden koning Hoessein, durfde het aan om eens vrijuit te spreken. Hij zei vorige week, ergens vanuit Europa, “ In 2020 zullen er 100 miljoen werkloze jongeren van onder de 30 jaar zijn in de Islamitische staten. Als wij daar nu niets aan doen en uit onze passiviteit komen, zijn de rampen niet te overzien."