De kansloze schoolverlater

1 Connectie
0 Bijdragen

De hoge jeugdwerkeloosheid in Spanje is geen incident. FTM-columnist Jacob Gelt Dekker constateert dat er wereldwijd iets grondig mis is met het onderwijs. De oplossing is binnen handbereik.

In Spanje is de werkloosheid onder schoolverlaters momenteel 50 procent. CNN schreeuwt dat luid van de daken alsof daarmee de hele Spaanse financiële crisis gedemonstreerd kan worden. Het blijkt elders wel iets beter te zijn, maar wereldwijd zijn schoolverlaters bepaald niet meer in trek.


“Waardeloos die lui! Daar heb je niets aan,” is het meest gehoorde commentaar van werkgevers. Het bedrijfsleven heeft nauwelijks invloed op het curriculum van scholen, maar wordt wel geacht schoolverlaters in dienst te nemen en ze desnoods bij te scholen met dure cursussen. De onderwijswereld blijkt heel andere zaken aan hun hoofd te hebben dan kinderen klaarstomen voor het bedrijfsleven. Ze gaan geheel op in de vakbondseisen van onderwijzend personeel en het bestrijden van bullying onder leerlingen.

Voorbereiding op het bedrijfsleven
Vorig jaar op het Tribeca Film Festival lanceerde filmmaker Lee Hirsch zijn documentaire Bully bijna gelijktijdig met de geruchtmakende rechtszaak tegen Dharun Ravi. Deze 20-jarige Rutgers University’ student zette met een webcam de vrijage van zijn roommate Tyler Clementi op internet. Clementi pleegde daarna zelfmoord.  Vorige week werd Dharun Ravi veroordeeld tot 30 dagen celstraf.


"Het was maar een onschuldige schoolpesterij," zei de rechter. "Dus laten we niet overdrijven door hem zwaar te straffen."

Documentairemaker Lee Hirsch, ooit zelf een slachtoffer van schoolpesterijen, volgde voor zijn film de intimidaties tegen de Amerikaanse teenagers Tyler Long en Ty Smalley. Het werd beide scholieren te veel en ook zij pleegden zelfmoord. Het kwam niet tot een rechtsvervolging tegen de pestende daders, zelfs niet eens tot een onderzoek.
In het land van drill sergeants met boot camps staan nu plotseling overal woedende leerlingen, studenten en ouders op om te protesteren tegen pesterijen, systematische intimidaties, discriminaties en barbaarse ontgroeningen. De bullies zelf doen het af met een luchtig gebaar, net als het Openbaar Ministerie en de schoolbesturen. Bullying zou zelfs een goede sensitivity-training zijn voor later in het bedrijfsleven. “Dan kunnen ze tenminste tegen een stootje,” merkte een schooldirecteur op.

 

 Film: Trailer van BullyFlexibel onderwijs
Ik ging op zoek naar iemand die voorop loopt wat betreft leermethodes, curricula, gedrag en houding. Tegenover mij zit Dr. Julie Young, President en CEO van de Florida Virtual School. Ze richtte in 1997 deze Openbare Basis-, Midden- en Middelbare school op. Julie geeft alle onderwijsvakken die 5 tot 18-jarigen maar kunnen wensen. De vakken zijn helemaal toegesneden op wat het bedrijfsleven vraagt, want met digitale programma’s kan het dagelijks bijgestuurd en bijgewerkt worden. Met studieboeken is dat niet mogelijk; vernieuwingen worden daarin pas jaren laten in- en doorgevoerd, en zijn bovendien duur.


Julie’s kinderen hoeven nooit op school te komen en kunnen alles online doen. En als ze daaraan de voorkeur geven dan kan het plaatsvinden in combinatie met een school, een klas, ouders of mentoren. Alle combinaties zijn mogelijk.


“Vergeet niet dat na de industriële revolutie de school een pakhuis voor kinderen werd. Terwijl hun ouders werkten, werden de kinderen op school gestald. Dat zijn nu oude, achterhaalde modellen, want talloze ouders werken vanuit huis.”


Na vele jaren tegen de bierkaai vechten, heeft Julie nu volledige erkenning voor haar 310.000 leerlingen en 15.000 leerkrachten. De examens en testen worden erkend door de Staat en haar type onderwijs is gratis voor alle inwoners van de staat Florida. Voor leerlingen daarbuiten wordt er een kleine, zeer redelijke vergoeding gerekend. En kinderen in een aantal landjes in het Caribisch gebied en Central America krijgen het in de vorm van ontwikkelingssamenwerking ook gratis.


Waiting for ‘Superman’
Ik vroeg aan Julie hoe het bij haar zit met ‘sensitivity trainingen’. Haar antwoord: “Wij hebben geen bullying en onze 100%- home schooling kinderen scoren bijna 30% hoger dan traditionele schoolleerlingen.  Schoolintimidatie slokt een enorme hoeveelheid tijd en emoties op van leerlingen en personeel. Die tijd kunnen we beter gebruiken. En je hoeft niet bang te zijn dat onze kinderen geen sociale vaardigheden opdoen, want daarvoor zijn er talloze andere mogelijkheden buiten het schoolgebouw om.”


Volgens Julie eisen het onderwijzend personeel en hun vakbonden op traditionele scholen de rest van de tijd en energie op. De documentaire Waiting for ‘Superman’ (2010) van regisseur Davis Guggenheim en producent Lesley Chilcott liet dat nog eens keihard zien. Dr. Young lichtte het nog eens toe. “In het onderwijs staan momenteel de leerkrachten centraal met hun vakbonden, vaste aanstellingen en onbetaalbare looneisen. De slechtste leerkrachten blijven het langst in een aanstelling plakken en doen gewoon niets meer nadat ze een vaste aanstelling hebben.”

“Het onderwijs is daarnaast ook achtergebleven bij de snelle ontwikkeling van informatiemaatschappij; het is achterlijk. In Spanje is het niet veel beter. Je zou zelfs met geld tóe dat soort schoolverlaters niet in dienst willen nemen.”

Post scriptum
Het was niet moeilijk om Dr. Julie Young en haar Virtual School te overtuigen dat de eilandjes van de voormalige Nederlandse Antillen ook graag gebruik willen maken van haar ontwikkelingssamenwerking. Het Ministerie van Onderwijs in Florida moest er wel nog even aan te pas komen, maar het mocht uiteindelijk gratis gegeven gaan worden. Maar op de eilanden wilde de onderwijzersvakbonden hier niet aan meewerken. Ze zagen het als een bedreiging van hun positie. Het belang van de leerling kwam nooit ter sprake. Dr. Julie Young werd bij een bezoek aan de eilanden niet eens ontvangen.