Jan Kees de Jager laat tanden zien

Verbod op kick backs beleggingsfondsen

Minister van Financiën Jan Kees de Jager wil de vergoeding afschaffen die banken, verzekeraars en vermogensbeheerders ontvangen van aanbieders van beleggingsfondsen. Dat staat in het 'Actieplan financiële sector' dat Jan Kees de Jager vorige week al naar de Tweede Kamer stuurde.

Punt 10 van het actieplan werd in het tumult van de afgelopen week niet opgepikt. Vandaag schrijft het Financieele Dagblad over de belangrijke te nemen maatregel die perverse gedragingen van banken, verzekeraars en vermogensbeheerders moet tegengaan.

"Om te waarborgen dat beleggingsondernemingen (o.a. banken en vermogensbeheerders) volledig 
in het belang van de klant handelen, dienen zij alleen direct door de klant te worden betaald voor hun diensten", schrijft de minister.

 

Aderlating voor banken
Fondsbeheerders betalen die kick back nu om mogelijke afnemers van hun fondsen te stimuleren hun fondsen aan hun klanten (consumenten) aan te bieden. Uiteindelijk betaalt de consument deze kick back. Klanten werden daar in het verleden niet op deze "kosten" gewezen.
Een verbod op distributievergoedingen zou een ommezwaai betekenen in een sector die wordt geplaagd door steeds hogere - verborgen - kosten voor de klant. De kosten begonnen in de jaren negentig uit de hand te lopen toen banken en verzekeraars naast hun eigen huisfondsen ook fondsen van concurrenten gingen aanbieden. De toename van concurrentie zou tot prijsverlagingen moeten leidden, maar dat gebeurde niet. De kick backs die banken, verzekeraars en vermogensbeheerders elkaar toeschoven maakte de positieve invloeden van toenemende concurrentie volledig ongedaan en leidde juist tot een toename van de kosten.
De vergoeding/provisies op beleggingsfondsen kunnen oplopen tot 0,75 procent. Die kosten worden JAARLIJKS over de waarde in de beleggingspot in rekening gebracht. (Zoals Wabeke dat ook met zijn woekernorm aan heeft bevolen).

Een eventueel verbod is een aderlating voor banken, verzekeraars en vermogensbeheerders die daar naar schatting jaarlijks honderden miljoenen mee verdienen.

Hoewel de kick backs al jaren onder vuur liggen komt de ban op distributievergoedingen van het ministerie van Financiën voor de branchevereniging als een grote verrassing, schrijft het Financieele Dagblad. 'Het komt totaal uit de lucht vallen', zegt Mea Hiskes-Willemse, directeur van de Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs (VV&C).