Japan heeft de naam, EU de faam

Europa heeft geluk als haar hetzelfde lot treft als Japan, citeert columnist Jan Dwarshuis Timothy Geither. Zelf is hij ook niet optimistisch over het te verwachten verloop van de Europese geschiedenis. Beleggers vieren nu feest, maar wel met hun rug naar een dreigende toekomst.

Over Japan hoef ik u waarschijnlijk niets meer uit te leggen. Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw worstelt het land met een economische groei die te verwaarlozen is. Daarnaast kampt Japan met een enorme schuldenberg en heeft het land last van structurele deflatie. Er worden in Japan meer incontinentie-, dan babyluiers verkocht. Aanvankelijk spraken de Japanners over The Lost Decade maar inmiddels zijn we ruim twintig jaar verder. In maart 2007 heb ik u in mijn column gewezen op de kracht van de Zwitserse munt en het openluchtmuseum dat Nederland heet. Acht jaar later betoogt Timothy Geithner dat Europa momenteel een slechtere plek op deze aardbol is dan Japan om te bivakkeren. Geithner is de voormalige Minister van Financiën van de VS ten tijden van het uitbreken van de kredietcrisis in 2008.

Geluk

Geithner wordt door velen gezien als één van de architecten van de wederopstanding van de VS als financiële grootmacht. Geithner ging overigens nog wat verder door te stellen dat Europa 'geluk heeft' als haar hetzelfde lot treft als Japan. 'Even the best, most optimistic view of what’s possible is going to result in very limited, fragile and divergent growth trend,' aldus Geithner. De euro bevat 19 lidstaten met 19 verschillende belastingregimes en 19 verschillende uitgavenpatronen. De ECB heeft daarbij de schone taak om hier tussendoor te laveren, hetgeen in de praktijk vrijwel ondoenlijk is.

Voorbereid op het ergste

Een ander opmerkelijk aandachtspunt waren de opmerkingen van Thomas Jordan, het hoofd van de Zwitserse Centrale Bank (SNB). Jordan maakt zich ondertussen grote zorgen. 'We have to be prepared for the worst case scenario, that the joint currency collapses,' aldus Jordan in de Financial Times. Hij voegde er – politisch – snel aan toe dat hij zoiets niet verwacht, maar toch. Opvallend is ook dat de Zwitsers hun defensie-uitgaven in versneld tempo willen opkrikken. Wat weten zij, dat wij nog niet weten?

Grieks Drama

Griekenland probeert ondertussen onder het juk van de trojka uit te komen. Hoe het scenario zich met de Grieken ook zal ontvouwen; Portugal en mogelijk Spanje en Italië zijn de volgende in het illustere rijtje. Wanneer Griekenland ook maar een klein succesje boekt, zullen de zwakkere landen binnen de unie dezelfde voorwaarden opeisen. Het Griekse drama onderstreept de politieke besmetting welke de Europese muntunie sinds 1999 kenschetst. Uiteindelijk lijkt politiek gesteggel en pure onwil de Europese Unie te splijten met alle gevolgen van dien, en daar zit helemaal niemand op te wachten.
Volgens de oude baas van de Federal Reserve (Fed) – Alan Greenspan – is dit slechts een kwestie van tijd en is de euro gedoemd om te mislukken. Een financiële ijstijd zou dan voor de hand liggen. Misschien moeten Juncker en Timmermans eens afreizen naar Moskou om Rusland te polsen voor een EU lidmaatschap. Wellicht vindt u dat een idiote gedachte, maar denkt u er maar eens wat dieper over na. Waarschijnlijk valt het kwartje bij politici pas over twintig of dertig jaar, wanneer het te laat is en Rusland haar banden met China en India op volle sterkte heeft benut.

After-Party

Beleggers vieren ondertussen hun feestje en dat is hun goed recht. Maar ik ben wel van mening dat u getuige bent van de afterparty waarbij veel beleggers dronken zijn van geluk, alleen weten ze niet waarom. Ze leven in geleende tijd. 'The New Normal' is een tijd waarin veel – geopolitieke – risico’s genegeerd worden en beleggers slechts hun oordeel vellen over glimmende bedrijfscijfers. Dat is een redelijk kortzichtige benadering waar de markt vroeg of laat keihard mee zal afrekenen. En meestal komt die afrekening onverwachts.
Rest mij u een goed weekend te wensen.
Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.