Wie betaalt? En wie bepaalt? FTM zoekt uit hoe de politieke worst écht gedraaid wordt. Lees meer

Leven we in een lobbycratie of is lobbyen een wezenlijk element van een gezonde democratie? Zeker is dat de lobbywereld wordt gezien als een zeer invloedrijke factor in ons politiek bestel, maar beschrijvingen van die wereld komen doorgaans niet verder dan het woord ‘schimmig’. Follow the Money wil daar verandering in brengen en duikt de lobbywereld in om te zien hoe de worst écht gedraaid wordt.

146 artikelen

© ANP/Robin van Lonkhuijsen

Jorritsma vervulde omstreden JSF-commissariaat

3 Connecties

Relaties

Belangenverstrengeling

Personen

Annemarie Jorritsma

Werkvelden

Lobby
38 Bijdragen

VVD-senator Annemarie Jorritsma is in maart 2004, ruim anderhalf jaar na haar ministerschap op Economische Zaken, als commissaris aan de slag gegaan bij een bedrijf dat ze als bewindspersoon een opdracht in het JSF-dossier heeft gegund. Dat staat in een uitgebreid profiel over Jorritsma dat Follow the Money morgen publiceert.

Het bedrijf in kwestie, ruimtevaart- en defensiespecialist Dutch Space, was een van de 44 ondernemingen waarmee Jorritsma als bewindsvrouw in 2002 een contract sloot voor in totaal 858 miljoen euro inzake het omstreden JSF-dossier.

Een groot deel van dit geld, zo was de gedachte, zou uiteindelijk terugkomen in de staatskas, onder meer doordat de bedrijven een deel van de te verwachten omzet zouden terugbetalen. Over dat bedrag, in 2008 vastgesteld op 308 miljoen euro, werd lang onderhandeld en flink gelobbyd door alle betrokken bedrijven, verenigd in het collectief Nifarp. Dutch Space, dat onder meer software voor de opvolger van de F16 ontwikkelde, was een van de leden van Nifarp.

De nevenfunctie van Jorritsma is altijd onder de radar gebleven

Het bedrag dat de JSF-begunstigden moest betalen kwam eind 2009, na tussenkomst van het Nederlands Arbitrage Instituut, uit op 157 miljoen euro — slechts iets meer dan de helft van de oorspronkelijk beoogde 308 miljoen. Op het moment dat er over het te betalen bedrag werd onderhandeld, was Jorritsma commissaris van Dutch Space, en dat is ze tot 2011 gebleven.

‘Tamelijk schaamteloos,’ noemt Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP), die al jaren het woord voert over de JSF, dit commissariaat. De nevenfunctie van Jorritsma, die destijds burgemeester was van Almere, is altijd onder de radar gebleven en hij hoort er nu voor het eerst over. ‘Ze heeft als minister in feite haar eigen toekomstige bedrijf gesubsidieerd en had om die reden de functie bij Dutch Space nooit moeten accepteren. Het geld is niet terugbetaald, mede als gevolg van de lobby door het bedrijf waar ze zelf deel van uitmaakte. Het wordt tijd de banencarrousel tussen politici en het bedrijfsleven ter discussie te stellen.’

Geen reactie

Uit het onderzoek van Follow the Money blijkt verder dat Jorritsma een eenmanszaak heeft die ze niet officieel heeft opgegeven. Senatoren zijn sinds 2010 verplicht nevenfuncties op te geven, en de meeste senatoren die over een eenmanszaak beschikken melden dat.

Jorritsma wil niet vertellen wat voor een soort opdrachten ze doet via haar bedrijf, en of ze hieruit inkomsten genereert. Ze reageert sowieso niet op vragen van Follow the Money. Haar woordvoerder laat wel weten dat ze ‘al haar nevenfuncties, zoals dat hoort, altijd heeft gemeld in de daarvoor bestaande registers of bij de organisaties waar ze actief voor was’.

Jorritsma wil niet vertellen wat voor een soort opdrachten ze doet via haar bedrijf

In de media zegt Jorritsma altijd haar functies goed te kunnen scheiden. Toch lopen de zaken wel eens door elkaar. Zo meldde ze in april 2016 in haar rol als belangenbehartiger voor de NVP, de belangenbehartiger van de private-equitysector, dat 2015 een goed jaar was voor private equity. Ze deed haar uitspraken naar aanleiding van een studie van advieskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van de NVP. Alleen was Jorritsma al sinds september 2015 commissaris bij PwC. Met andere woorden: de NVP, waar Jorritsma zelf voorzitter van was, gaf de opdracht voor het onafhankelijke onderzoek aan een bedrijf waarvan Jorritsma zelf commissaris is.

Lees het hele portret van Annemarie Jorritsma morgen op Follow the Money.