Juridische claims stapelen zich op bij Rabo

3 Connecties

Relaties

Rente Libor

Organisaties

Rabobank
6 Bijdragen

Procesadvocaten gaan vet verdienen aan de Rabobank. De juridische claims bij de Nederlandse bijrolspeler in het Libor-schandaal stapelen zich op. Vooral Amerikaanse advocaten ruiken bloed.

Eén dagvaarding heeft de bij het Libor-renteschandaal betrokken Rabobank al binnen en dat is nog maar het begin van juridische claims jegens de coöperatieve financiële instelling. Die conclusie trekt Het Financieele Dagblad na een rondje langs enkele juridische experts en advocatenkantoren in onder meer New York.

 

Nu al kunnen de bankiers van de Rabobank twee keer hun borst natmaken voor een juridisch steekspel, zo blijkt uit het artikel van het FD. Afgelopen week is de relatief kleine Berkshire Bank in New York een rechtszaak gestart tegen achttien banken, waaronder de Rabobank. Daarnaast moet de Rabobank zich verantwoorden in een zaak van belegger Green Pond Road Associates, koper van op Libor gebaseerde renteswaps.

 

Het gesjoemel met de Libor-rentes mag zich dan louter hebben afgespeeld in Londen, voor het advocatenkantoor Pomerantz Haudek Grossman & Gross is dat geen reden om af te zien van het indienen van de vordering namens Berkshire. De bank met slechts elf filialen probeert zo samen met zijn advocaten het voortouw te nemen in een zogeheten class action, oftewel een proces waar meerdere partijen zich scharen achter de eiser.

 

Monsterschikkingen

De Libor-zaak is een kolfje naar de hand van uitgekookte procesadvocaten in de kantoortorens van Manhattan, zo constateert Het FD. De potentiële beloning voor deze ‘no cure no claim’-advocaten kan riant zijn. De vergoeding van een advocatenkantoor kan namelijk oplopen tot meer dan een derde van de schikking. En aangezien de Libor-zaak nu al in één adem wordt genoemd met monsterschikkingen in geruchtmakende Amerikaanse asbest- en tabakszaken, ruiken de claimadvocaten bloed en vooral veel dollars.

Tegelijkertijd valt er nog veel werk te verrichten voor de claimadvocaten, stelt Het FD. Partijen die zich gedupeerd voelen zijn dat vanuit een juridisch oogpunt wellicht niet. Fraude valt of staat met de verschaffing van onjuiste informatie. Bij de Libortarieven is sprake van een tweetrapsraket, legt jurist Ivo Haazen uit aan Het FD.

 

‘De tarieven zijn niet door het vermeende bankenkartel vastgesteld of wereldkundig gemaakt’, zegt de advocaat in New York en hoogleraar in Leiden. ‘Banken hebben de informatie aan de British Bankers’ Association verstrekt. Die informatie hebben de klagers als Berkshire helemaal nooit te zien gekregen.’

 

Manipulatie is cruciaal punt

Ter illustratie staat het FD stil bij de casus rond de bij het Libor-schandaal betrokken bank Barclays. De Britse grootbank is de enige van de achttien financiële instellingen uit het 'Libor-panel' die met toezichthouders al tot een schikking is gekomen gesloten.

In deze schikkingovereenkomst melden toezichthouder dat de poging tot manipulatie weliswaar is vastgesteld maar niet de manipulatie zelf. Laatstgenoemde punt kan juridisch cruciaal worden. Volgens juridische deskundigen kunnen claims echt uitgroeien zodra de daadwerkelijke manipulatie alsnog wordt vastgesteld in de onderzoeken naar andere banken.

De afgelopen weken werd bekend dat de Rabo een prominente bijrol moet hebben gespeeld in het Libor-renteschandaal. Zo blijkt nu dat de Nederlandse coöperatieve bank enkele jaren geleden vier medewerkers heeft ontslagen die van manipulatie werden verdacht. Inmiddels is ook de Nederlandsche Bank een onderzoek gestart naar mogelijke manipulatie van interbancaire beleningsrente, waarbij de Rabobank betrokken zou zijn geweest.
 

Stiekeme afspraken bankiers

De Libor-rente ofwel de London interbank offered rate (Libor) komt iedere dag opnieuw tot stand via een rondgang langs bankiers die hun eigen inschatting geven van wat het juiste tarief voor die dag zou moeten zijn. Maar sinds het uitgelekte fraudeschandaal met Barclays is de verdenking van toezichthouders gerezen dat bankiers onderling stiekeme afspraken maken om de rente kunstmatig laag te hoog houden in tijden van spanningen op de geldmarkten. Eind juni kreeg Barclays een boete opgelegd van 360 miljoen euro voor fraude met de rentetarieven tussen 2005 en 2009.

 

De Libor-tarieven vormen wereldwijd de basis van miljoenen kredieten. Vandaar dan ook dat de commotie zo groot is. Door onderling afspraken te maken over de Libor-rente hebben bankmanagers de belangen van miljoenen mensen verkwanseld voor eigenbelang of gewin van de eigen bank.

 

(L)