Ook Kabinet kraakt EU-rapport over persvrijheid

2 Connecties

Relaties

Persvrijheid

Organisaties

Europese Unie (EU)
2 Bijdragen

Hoogleraren mediarecht schoten vorige maand de aanbevelingen in het EU-rapport over persvrijheid al aan flarden op ftm.nl. Het kabinet ziet er nu ook niets in.

In navolging van de harde kritiek die hoogleraren mediarecht Nico van Eijk, Dirk Voorhoof en europarlementariër Van der Stoep een maand geleden uitten op FTM, wijst nu ook het kabinet de aanbevelingen af van de High Level Group. Deze Europese werkgroep leek het een goed plan om in ieder EU-land een nationale mediaraad te installeren die boetes mag opleggen, rectificaties kan eisen van een medium en zelfs het mandaat krijgt om een journalist zijn status te ontnemen.


Nico van Eijk, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, noemde de aanbevelingen ‘baarlijke nonsens’. Van Eijk: ‘Natuurlijk kun je journalisten straffen als ze de wet overtreden, maar je kunt geen beroepsverbod instellen. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd er in Straatsburg al gezegd dat een beroepsverbod voor journalisten echt niet kan. Dat zo’n commissie nu gaat tornen aan deze fundamentele gedachte is zo gevaarlijk.’


Europarlementariër Daniel van der Stoep ging tegen FTM nog een stapje verder. ‘Het is een schandalig rapport, dit is communisme 2.0. Ze willen via strafmaatregelen de media achterna zitten, maar de EU heeft niets te zeggen over strafrecht. De EU mag de randvoorwaarden creëren voor de vrije pers, iets wat in landen als Roemenië, Bulgarije en Hongarije nauwelijks het geval is. Maar de EU moet zich niet met de inhoud gaan bemoeien. Ik geef dit rapport nul procent kans om overgenomen te worden.’

Kabinet wijst voorstellen af
Het CDA stelde onlangs Kamervragen over de voorgestelde plannen. Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) schrijft daar nu in antwoord op dat hij er niets in ziet om vanuit de EU of nationale mediaraden de journalistiek aan banden te leggen.
“Ik kan mij niet vinden in de aanbeveling dat toezichthouders (de High Level Group spreekt over ‘media councils’) boetes moeten kunnen opleggen aan media/journalisten of iemand zijn journalistieke status moeten kunnen ontnemen. In Nederland hebben we gekozen voor zelfregulering door middel van de Raad voor de Journalistiek. Die kan een oordeel geven wanneer er klachten zijn over journalistieke uitingen of journalistieke gedragingen, maar geen boetes opleggen, laat staan iemands journalistieke status intrekken. De journalistiek is een vrij beroep en dat moet vooral zo blijven. Daarnaast staat voor een klagende partij altijd de weg open naar de gewone rechter. Die kan in voorkomende gevallen een onafhankelijk oordeel vellen en een passende sanctie opleggen. Hieruit volgt, dat ik niets zie in Europees gecentraliseerd toezicht op nationaal beleid rond pluriformiteit en persvrijheid.”