Kabinet opnieuw in greep van gereformeerde splinter

7 Connecties

Relaties

Noodfonds Kunduz Arie Slob EMS SGP

Organisaties

ChristenUnie

Locaties

Brussel
0 Bijdragen

Het kabinet-Rutte is opnieuw in de greep van een christelijke splinterpartij. Na de SGP wil de Christen-Unie nu extra invloed. Arie Slob eist Nederlandse herziening van het ESM-noodfonds.

'ChristenUnie-leider Arie Slob is opnieuw een man met macht', kopt vandaag  Het Financieele Dagblad. Daarmee doelt de zakelijke krant van Nederland op het feit dat Arie Slob opnieuw meedoet in de centrum van de Haagse politieke macht. Tijdens het laatste kabinet-Balkenende, bestaande uit de coalitie PvdA-CDA-ChristenUnie, bekleedde Slob als fractieleider van de toen zeskoppige ChristenUnie-fractie een invloedrijke positie. En nu heeft Slob met een Kamerzetel minder namens de Christen-Unie weer genoeg melk in de Haagse pap te brokkelen.

 

Of beter gezegd, nog niet genoeg als het aan Slob ligt. De oud-leraar ligt namelijk als enige dwars binnen de Kunduz-coalitie over het permanente noodfonds voor eurolanden met schuldenproblemen, het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).  Waar VVD, CDA, GroenLinks en D66 het ESM steunen, verzet Slob zich nu fel tegen de huidige opzet van het noodfonds.
 

 

Mannenbroeders

Daarmee zit het kabinet-Rutte opnieuw in de greep van een politicus van een gereformeerde splinterpartij. Voor de val van het kabinet kon de CDA-VVD-coalitie niet alleen op gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders, maar ook op hulp van de mannenbroeders van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).

 

Zo hield Rutte regelmatig vertrouwelijke gesprekken met SGP-voorman Kees van der Staaij om hem vertrouwelijk bij te praten over de gang van zaken tijdens de onderhandelingen op het Catshuis. Berichten dat hij dit deed op de achterbank van zijn dienstwagen, ontkende Rutte evenwel met klem.

 

In ruil voor de steun aan de zwarte-kousen-partij regelde Rutte onder meer dat het wetsvoorstel om godslastering niet meer strafbaar te stellen in de ijskast werd gezet evenals het vrijgeven van de koopzondag. Om de oerconservatieve Van der Staaij en diens volgelingen verder te behagen, zorgde Rutte ervoor dat de VVD niet instemde met de motie om weigerambtenaren uit hun functie te zetten omdat ze verdommen homo's of lesbo's in de echt te  verbinden voor de wet.

 

Kleinere splinter dan de SGP

Nu moet het kabinet ernstig rekening houden met een afgevaardigde van de Bible Belt: Arie Slob, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de vijfkoppige Christen-Unie. Net als Van der Staaij is Slob strenggelovig. Maar waar Van der Staaij onderdeel uitmaakt van een orthodox gereformeerde stroming binnen de protestante kerk die goed is voor 234 duizend leden, is Slob lid van een veel kleinere afsplitsing van de protestantse kerk. Slob is lid van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en dit krimpende genootschap telt amper 125 duizend leden. Oftewel: een nog kleinere splinter dan die van de kerkelijke achterban van de SGP.

 

En nu heeft Slob zijn geloof verloren in de huidige opzet van het Europees Stabiliteitsmechanisme.  Dit fonds is opgericht in 2010 ter bestrijding van de financiële crisis. Het ESM valt of staat met het volgende principe:  Europese landen dragen bij aan een grote som geld, die gebruikt kan worden om landen in de problemen er bovenop te helpen. Het geld in het fonds wordt natuurlijk geleend aan een land in de problemen, maar tegen gunstige voorwaarden. Het mes van dit ESM-noodfonds moet dan aan twee kanten snijden: oplossen van acute geldproblemen en zorgen voor een zodanig vertrouwende werking van zo'n noodfonds dat financiële markten geen gelegenheid krijgen om een land in nood stuk te speculeren.

 

Onverantwoord


Slob ziet geen heil in de huidige opzet van het fonds, zo verklaarde hij in een interview met de NOS. Als het ligt aan de kersverse lijsttrekker van de Christen-Unie partij, gaat demissionair minister De Jager van Financiën terug naar Brussel om meer zeggenschap te eisen over de besteding van de Nederlandse bijdrage aan het fonds.

 

Slob verzet zich vooral tegen het feit dat in noodsituaties geld kan worden uitgegeven zonder Nederlandse goedkeuring. De bijdrage van 40 miljard euro die van Nederland gevraagd kan worden is 'net zoveel geld als we in onderwijs en in veiligheid steken... is wat ons betreft onverantwoord', zo stelde de gewezen leraar maatschappijleer.Om er aan toe te voegen dat de Christen-Unie en de overige vier partijen in het "Lente-akkoord" met pijn en moeite een bezuinigingspakket van 12 miljard euro rond hebben gekregen. 'We kunnen dan niet met de andere hand 40 miljard loslaten.'

 

Huid Christen-Unie bijzonder duur verkocht


Vanmiddag gaat de Tweede Kamer in debat met het kabinet over de instelling van het ESM.  Het is de bedoeling dat er woensdag wordt gestemd. Het ESM-verdrag zou op 1 juli in moeten gaan.


Al met al spannende tijden voor CDA-Minister van Financiën Jan Kees De Jager en VVD-minister-president Mark Rutte. Met opnieuw een afgevaardigde van een gereformeerde splinterpartij in invloedrijke positie. Met dat verschil dat het nu niet gaat om zaken zoals koopzondag en weigerambtenaren en andere binnenlandse aangelegenheden, maar om het Europese beleid van Nederland. Met een prijskaartje van 40 miljard euro.


Daarmee stelt Slob als leider van de drie na kleinste partij in Den Haag dat de huid van de Christen-Unie bijzonder duur verkocht moet worden. Bent u ondertussen ook zo benieuwd naar welke deal minister-president Rutte met ChristenUnie-voorman Slob straks gaat sluiten al dan niet op de achterbank van zijn dienstauto of in een ander achterkamertje?