Kabinet stelt medisch beroepsgeheim ter discussie bij vermoedens fraude

6 Connecties

Relaties

Fraude Schippers Zorgfraude medisch beroepsgeheim

Organisaties

Overheid

Werkvelden

Zorg

Het kabinet werkt aan een wet die het medisch beroepsgeheim voor verzekeringsartsen openbreekt wanneer er onderzoek naar fraude wordt verricht. Artsenorganisaties zijn daar niet blij mee.

Verzekeringsartsen moeten inzage geven in medische dossiers wanneer er vermoedens van fraude met zorggelden zijn, dat is de kern van een concept-wetsvoorstel waar door ministers Edith Schippers (VWS), Ard van der Steur (Justitie) en Lodewijk Asscher (SZW) aan wordt gewerkt. Dat meldde Trouw zaterdag. Daarmee wordt het medisch beroepsgeheim ter discussie gesteld en in bepaalde gevallen ondergeschikt gemaakt aan het belang van fraudebestrijding.

Inzage patiëntendossiers

De plannen zouden zich uitsluitend richten op verzekeringsartsen die bij het UWV, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wanneer zij het vermoeden hebben dat er gefraudeerd wordt met zorggeld of met uitkeringen zouden zij verplicht zijn dit te melden en patiëntendossiers te overhandigen. Op dit moment mogen artsen bijna onder geen beding inzage geven in medische dossiers. Het medisch beroepsgeheim weegt zo zwaar dat er maar een paar uitzonderingen gelden op die regel. Zelfs tegenover het Openbaar Ministerie (OM) in het kader van een fraudeonderzoek kan een arts niet zomaar inzage geven in medische dossiers onder zijn hoede, zonder het risico te lopen zelf voor de tuchtrechter te eindigen. Dat is een complicerende factor in fraudeonderzoeken in de zorg, waar Follow The Money recent nog over berichtte (link: 'OM over de aanpak van zorgfraude: complex en tijdrovend')

'Noodzaak niet aangetoond'

Dat er nu wordt gewerkt aan een wet die voor bepaalde artsen zelfs een soort meldplicht instelt bij vermoedens van fraude en hen verplicht dossiers te delen, is dus een forse ingreep op het medisch beroepsgeheim. Beroepsorganisaties van artsen zijn niet blij met de maatregel. Zij stellen dat er genoeg andere wegen zijn om fraudeonderzoek efficiënter en doeltreffender te maken, zonder het medisch beroepsgeheim aan te tasten. Zo laat algemeen directeur Wendela Hingst van artsenfederatie KNMG aan Follow The Money weten: ‘Voor ons staat de waarde van het medisch beroepsgeheim voorop. Patiënten moeten in alle openheid en in vertrouwen met hun arts over hun zorgen kunnen praten. De noodzaak voor deze wetgeving is niet aangetoond. Er bestaan al diverse gedragsregels die artsen verplichten zorgvuldig om te gaan met financiële middelen. Wie aanwijzingen heeft van het tegendeel, is verplicht zijn collega daarop aan te spreken.’ De KNMG laat weten met andere betrokken partijen in gesprek te zijn met de ministeries van VWS en VenJ over de aanpak van zorgfraude. 'Mocht het wetsvoorstel in deze vorm worden ingediend bij de Tweede Kamer, dan zal de KNMG daartegen in verweer gaan.'
'PATIËNTEN MOETEN IN ALLE OPENHEID MET HUN ARTS KUNNEN PRATEN. DE NOODZAAK VOOR DEZE WETGEVING IS NIET AANGETOOND'
'Artsen moeten moord en brand schreeuwen', reageerde hoogleraar recht&gezondheidszorg Martin Buijsen bijvoorbeeld twee dagen later in Trouw. Buijsen is van mening dat er binnen de huidige wetgeving voldoende ruimte is om het medisch beroepsgeheim in een fraudeonderzoek niet te breken en dat een wetswijziging niet nodig is. 'Als de overheid mensen wil pakken die ten onrechte in een uitkering zitten, kunnen ze beter het werkproces van verzekeringsartsen veranderen.' Hij waarschuwt tenslotte dat het wetsvoorstel tot gevolg kan hebben dat andere artsen minder snel informatie delen met verzekeringsartsen. De plannen voor het wetsvoorstel verkeren nog in een verkennende fase, maar kunnen nu al op kritiek rekenen in de kamer. SP-kamerlid Renske Leijten uit zich in de Volkskrant kritisch over het conceptvoorstel en stelt dat het aanpakken van het beroepsgeheim vooral een poging is om te maskeren dat de aanpak van fraude niet op orde is.