Kadaster: november stelt teleur

4 Connecties

Relaties

Nieuwbouw

Organisaties

Kadaster

Werkvelden

Vastgoed Woningmarkt
7 Bijdragen

De woningverkopen zijn afgelopen maand gestagneerd constateert het kadaster. Reden tot zorg of storm in een glas water?

In november 2014 registreerde het Kadaster 11.696 verkochte woningen. Dit is een stijging van 10,6 procent ten opzichte van november 2013 (10.576). Dat is een mooie stijging, maar sinds april waren we gewend geraakt aan veel grotere stijgingen van gemiddeld meer dan 40 procent op jaarbasis. Vergelijken met een voorgaande maand is doorgaans lastig vanwege seizoenseffecten, maar ten opzichte van oktober registreert het kadaster opvallend weinig verkochte woningen. fnd_verkcht_26810_image007 Deze terugval van 14.353 verkopen in oktober naar 11.696 in november is opvallend groot, mede omdat ik een eindejaarsrun verwacht. Vanaf volgend jaar gaan de maximale lening ten opzichte van de waarde van het huis en ten opzichte van het inkomen omlaag, wordt de rijksbijdrage aan de starterslening beëindigd en wordt de schenkingsvrijstelling afgebouwd. Veel mensen zullen om die redenen nog gauw dit jaar een huis willen kopen. Omdat de cijfers van het kadaster deze maand die stelling niet onderschrijven heb ik ook de verkopen volgens Funda per maand opgezocht. Beide reeksen lijken elkaar redelijk te volgen, afgezien van de maanden december en januari, als er altijd een grote piekdrukte is bij het kadaster. Afgelopen maand vertoont echter een opvallende dip bij het kadaster, die niet op Funda is waar te nemen. Dit kan betekenen dat er meer nieuwbouwwoningen zijn verkocht of minder kopers particulieren waren; deze cijfers zitten niet in de registratie van het kadaster. Het zou ook kunnen betekenen dat het kadaster een registratieachterstand heeft weg te werken vanwege ziektes, vakanties etc. Ik zie in ieder geval nog geen reden is om aan te nemen dat de eindejaarsrun alweer voorbij is, of dat de verkopen nu al inzakken. Dat verwacht ik pas rond februari volgend jaar te zien is, als de registratie van de eindejaarsdrukte voltooid is. fnd_verkcht_26810_image003 In totaal werden er tot en met november 128.246 woningverkopen geregistreerd door het kadaster. Daarmee is 2014 beter dan het vorige 'beste' crisisjaar 2010 met 112.063 verkopen en ruimschoots beter dan 2013 met maar 94.631 verkopen. Toch worden de aantallen van voor de crisis nog lang niet gehaald. Toen waren er deze tijd van het jaar al meer dan 180 duizend verkopen geregistreerd. fnd_verkcht_26810_image005 Volgende week maandag maakt het CBS bekend hoe de prijsontwikkeling van woningen is geweest in november.