Kalbfleisch krabbelt op

De van meineed verdachte NMa-topman Pieter Kalbfleisch maakte afgelopen zaterdag een comeback in de Telegraaf en de Volkskrant. 'Een witwasoperatie ', volgens Peter Poot.

De Telegraaf wijdde zaterdag een paginagroot artikel aan de teruggetreden topman van de NMa, Pieter Kalbfleisch. De ernstig in opspraak geraakte Kalbfleisch werd enkele weken eerder in dezelfde krant nog met chocoladeletters als meinedige "glamourtopman' op de voorpagina afgeserveerd. Kalbfleisch was een veel terugkerende figuur in de societyrubriek van de Telegraaf, het Stan Huygens Journaal. Nu neemt de krant van wakker Nederland het weer op voor vroegere Haagse rechter. In die rol van rechter zou Kalbfleisch in de jaren negentig een bedenkelijke rol hebben gespeeld in de "Chipshol-affaire". Hij zou voor zijn goede vrienden - de gebroeders Van Andel - die in conflict waren met de familie Poot over gronden rondom Schiphol, rechter Hans Westenberg hebben gevraagd om de zaak op zich te nemen en te regelen. Kalbfleisch ontkende ooit met Westenberg over de zaak te hebben gesproken. Een getuigenverklaring van de voormalige vriendin van Kalbfleisch, die in de Telegraaf bij voor- en achternaam wordt genoemd, sprak zijn verklaring tegen. De rijksrecherche stelde een onderzoek naar meineed in en Kalbfleisch nam "verlof' van zijn functie bij de NMa.

"Niets is bewezen"

De Telegraaf meent "na lezing van de stukken" dat er wel wat op de verklaringen van de getuige is af te dingen. Zo schreef de getuige in december nog aan Kalbfleisch dat ze niet denkt dat de rechtsgang negatief is beïnvloed. De woordvoeder van Kalbfleisch zegt er "nog niets is bewezen" en "het enige is dat de rijkrecherche onderzoek naar meineed instelt". De Telegraaf noemt Jan Poot en zoon Peter van Chipshol 'complotdenkers pur sang'. Het artikel dat zaterdag ook op de website van de krant werd gezet, werd er een uur later al weer vanaf gehaald. Volgens de webredactie van de krant was gedaan op "verzoek van de hoofdredactie".

Vrienden en bekenden

In de Volkskrant werden een aantal vrienden en goede bekenden van Kalbfleisch aan het woord gelaten. "Ik heb hem nooit op een onwaarheid kunnen betrappen", zei dikke vriend Arthur Docters van Leeuwen, oud topman van de AFM. Look-alike, studievriend en dispuutgenoot (VU-koor) Ferdinand Grapperhaus, advocaat bij Allen & Overy: "De man heeft een geweldige reputatie. Ik wil grote vraagtekens plaatsen bij wat hier gebeurt". Grapperhaus zou ook uit "betrouwbare bron" hebben vernomen dat bij de toewijzing van de Chipsholzaak aan Westenberg alles volgens de regels is gegaan.   Ferdinand Grapperhaus weet uit "betrouwbare bronnen" dat alles volgens de regels is gegaan.

Enige nuance

Pieter Kalbfleisch heeft zijn woordvoeringen enkele weken geleden in handen gegeven van het financiële PR-bureau Sparrow & Partners uit Den Haag. Oprichter Jeroen Sparrow, een goede vriend van Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs, vindt het niet meer dan redelijk dat het verhaal over Kalbfleisch wordt genuanceerd. "Er wordt iemand met de grond gelijk gemaakt die nog helemaal niet schuldig is bevonden", zegt Sparrow die 's ochtends op 2e Paasdag aan een wandeling bezig is. "Als je Matthijs van Nieuwkerk zonder enige kennis van zaken in De Wereld Draait Door te keer hoort gaan, dan is enige nuance wel gepast. Kalbfleisch wordt nu al schuldig verklaart op grond van een enkele verklaring waar ook nog eens inconsequenties in zitten. Dat klopt natuurlijk niet".
"Ik had wel verwacht dat de Telegraaf met een witwasoperatie-operatie zou komen"
Peter Poot van Chipshol geniet net als Sparrow op 2e Paasdag van het mooie weer. Erg verrast over de publicatie van de Telegraaf is hij niet. "Ik had wel verwacht dat de Telegraaf met een witwasoperatie-operatie zou komen", zegt Poot. "Die krant speelt sowieso een vreemde rol. Ze hebben in al die jaren dat onze zaak speelt er nooit enige aandacht  aan geschonken en nu zijn ze er weer al de kippen bij om Kalbfleisch onschuldig te verklaren. De verdachtmakingen gaan nu zelfs richting de getuige die tegen wil en dank haar verklaringen heeft gedaan. Ik wijs er nogmaals op dat de Haagse rechtbank zelf heeft besloten om met haar verklaringen over de zaak naar buiten te treden. Vervolgens heeft de rijksrecherche besloten om een onderzoek naar meineed te doen. Dat betekent nog niet dat Kalbfleisch schuldig is, maar wel dat er iets zeer ernstigs aan de hand is".

Ongelooflijk

Poot zegt dat hij het artikel in de Volkskrant nog niet te hebben gelezen. Nadat hij telefonisch kennis heeft genomen van enkele citaten wil hij ook daar wel wat over zeggen. "Ik moet glimlachen als advocaten als Grapperhaus worden opgevoerd. Advocaten buigen recht wat krom is. Als Grapperhaus zegt dat de toewijzing van onze zaak aan Westenberg volgens de regels is verlopen, klets hij uit zijn nek. In Nederland bestaan helemaal geen regels  over het toewijzen van rechters. Sinds 2004 bestaat er een leidraad, meer is het niet. En als enkele deftige heren zeggen dat ze niet kunnen geloven dat hun vriend Kalbfleisch heeft gerommeld, dan kan ik het alleen maar met hen eens zijn: het is ook ongelooflijk."