Kamer verwerpt verbod op speculatie met uranium

Onlangs berichtte Follow the Money over de mogelijke prijsspeculatie met uranium die plaatsvindt bij verrijkingsbedrijf Urenco in Almelo. Deze speculatie zou tot onnodige extra transporten met radioactief materiaal van en naar Rusland hebben geleid. Vandaag verwierp de Tweede Kamer een verzoek tot verbod op deze speculatie dat door GroenLinks was ingediend.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën reageerde met de veelzeggende woorden ‘je moet als minister van Financiën ook werkelijk overal verstand van hebben’ toen hij de motie onder ogen kreeg tijdens het Kamerdebat van 18 februari. In de motie, die vandaag ter stemming kwam in de Tweede Kamer, verzocht Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) de minister om ervoor te zorgen dat Urenco niet langer participeert in de speculatie met radioactieve stoffen, of deze speculatie faciliteert. Tevens verzocht zij de minister om niet mee te werken aan het verlenen van transportvergunningen die speculatie ondersteunen. De Kamer is daar nu niet in meegegaan en heeft de motie verworpen.

Transporten

Als gevolg van prijsspeculatie zouden er extra transporten met radioactief uranium tussen Urenco en concurrent Tenex in Rusland plaatsvinden

Van Tongeren stelde eind 2014 al Kamervragen aan minister Henk Kamp van Economische Zaken over de berichten dat er vanwege prijsspeculatie mogelijk extra transporten met natuurlijk en verrijkt uranium plaatsvinden van en naar Urenco in Almelo. Uit een rapport van de Amerikaanse Senaat bleek dat onder meer investeringsbank Goldman Sachs speculeert met uranium dat ligt opgeslagen bij het uraniumverrijkingsbedrijf in Almelo. Als gevolg van deze speculatie zouden er extra transporten met radioactief uranium tussen Urenco en concurrent Tenex in Rusland plaatsvinden. Transporten met radioactief materiaal behoren wettelijk echter tot een minimum te worden beperkt vanwege de risico’s voor de veiligheid en het milieu. Recent diende Stichting Laka daarom bezwaar in bij de Raad van State, die nu moet oordelen of de transportvergunningen voor dit vervoer wel terecht zijn afgegeven.

Kamerdebat

Naar aanleiding van deze zitting nam Follow the Money de uraniumhandel onder de loep en concludeerde dat niemand goed toezicht lijkt te hebben op de handel in radioactieve stoffen die bij Urenco in Almelo liggen opgeslagen. Urenco is een staatsbedrijf, en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de minister. Transparantie over de mogelijke handel van en naar Rusland is echter ver te zoeken. De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu spraken elkaar tegen, er slopen fouten in de vergunningen voor export naar Rusland, en er kon weinig informatie worden verstrekt wegens ‘bedrijfsgevoeligheid’.  

Dijsselbloem schoof de zaak af op college Henk Kamp van Economische Zaken

Het gebrek aan coördinatie rond de gevoelige handel in uranium werd tijdens het Kamerdebat van 18 februari opnieuw duidelijk toen minister Dijsselbloem de zaak afschoof op collega Henk Kamp van Economische Zaken. ‘Wat er mag worden opgeslagen op de locatie van Urenco is in de vergunning bepaald,' was het algemene antwoord van Dijsselbloem. ‘Uw insteek is dat er extra transporten plaatsvinden vanwege speculatie en dat wij de transporten om die reden moeten verbieden. Ik vaar hier op de antwoorden die de minister van EZ u al heeft gegeven: dit is niet aan de orde en wat wel gebeurt past binnen de vergunningen, is toelaatbaar en wordt gecontroleerd'.

Kastje naar de muur

Van Tongeren beklaagde zich er bij de minister over dat zij van het kastje naar de muur werd gestuurd door de verschillende ministeries en nu eens eindelijk duidelijkheid wil krijgen van de regering. Dijsselbloem beloofde ervoor te zorgen dat er een ‘coherente, inhoudelijke reactie’ komt die afgestemd is tussen alle betrokken ministeries. Maar tot een direct verbod komt het nu dus niet.