Kamercommissie VWS ontvangt petitie tegen afbraak beroepsgeheim

4 Connecties
19 Bijdragen

Namens de 'Vrije patiënt' bood activiste Judica Berkelaar vanochtend een petitie aan tegen verdere afbraak van het medisch beroepsgeheim aan de Tweede Kamercommissie van VWS.

De petitie werd ondertekend door ruim 1.100 mensen waaronder volgens Berkelaar 'zowel zorgvragers als niet-zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners.' Daarnaast ondertekenden de directeur van de Depressievereniging en dienstverlener VVAA het document. De petitie is een protest tegen 'de teloorgang van het medisch beroepsgeheim en de privacy in de zorg'. Daarmee wordt gedoeld op het feit dat verzekeraars in het kader van materiële controles patiëntendossiers in kunnen zien zonder toestemming van de patiënt en druk kunnen uitoefenen op artsen om hun medisch beroepsgeheim te schenden. Daarnaast tekent de petitie bezwaar aan tegen de manier waarop met medische gegevens wordt omgegaan in de systemen van verschillende organisaties. Het is niet de eerste petitie die de Kamercommissie dit jaar ontvangt waarin zorgen worden geuit over de privacy en het medisch beroepsgeheim. Oud-verpleegkundige Astrid Vollebregt bood in oktober een soortgelijke petitie aan, ondertekend door 63 personen. Tegenover Medisch Contact verklaarde zij: 'Het tornen aan het medisch beroepsgeheim is een nieuw voorbeeld van het grote wantrouwen waarmee de overheid en zorgverzekeraars zorgverleners de laatste jaren benaderen.' Berkelaar wees in haar speech op het belang van het beroepsgeheim: 'Het medisch beroepsgeheim is een recht van de patiënt en een plicht van de arts, en is onmisbaar voor de kwaliteit van zorg.'

Klacht

Minister Schippers is dit jaar bezig met een wet die het medisch beroepsgeheim juist ter discussie stelt om fraudebestrijding makkelijk te maken. Ze wil een wetswijziging die het mogelijk maakt om allerlei gegevens van een patiënt centraal in een database op te slaan, zonder dat die gegevens geanonimiseerd zijn. De NZa stelde zelfs voor dat verzekeraars ook bij standaardcontroles medische dossiers mogen inzien. Berkelaar kwam al eerder in actie tegen het wetsvoorstel van de minister. Ze legde een klacht neer bij de Nationale ombudsman. Maar kritiek op het voorstel kwam ook uit de hoek van de Raad van State, die stelde dat risicomelding - waar de database van Schippers om draait - onevenredige inmenging in het privéleven van patiënten inhoudt.