Tweede Kamer roept op tot vervolging Liborfraude

4 Connecties
3 Bijdragen

De Tweede Kamer debatteerde woensdagochtend over de schikking van de Rabobank in het Libor-schandaal. De kamerleden buitelden over elkaar heen met hun verontwaardiging over de gang van zaken.

Direct na de bekendmaking van de schikking  van Rabobank met het het Nederlandse Openbaar ministerie (OM) sprak Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, zich uit voor de strafrechtelijke vervolging van de fraudeurs. Kamerleden van allerlei gezindten riepen gisteren op tot meer mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie (OM) om fraudeurs strafrechtelijk te kunnen  vervolgen. Verder was De Nederlandsche Bank (DNB) volgens de kamer passief en afwachtend.
Kamerleden riepen op tot meer mogelijkheden OM  fraudeurs strafrechterlijk te vervolgen
Rabobank moet 774 miljoen euro betalen vanwege de betrokkenheid bij de manipulatie van de Libor-rente aan vier verschillende toezichthouders in Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) ontvangt van Rabobank een bedrag van 70 miljoen euro voor de fraude. In totaal waren dertig medewerkers van de Rabobank bij de fraude betrokken. Zestien hiervan zijn inmiddels vertrokken of ontslagen. In de schikking van het OM met de Rabobank bleek vastgelegd dat de veertien werknemers die nog in dienst zijn, niet vervolgd kunnen worden. Het OM onderzoekt momenteel of er tegen de vertrokken fraudeurs wel een strafzaak mogelijk is.

Geen ontsnappingsmogelijkheden meer

Dit leidde tot kritiek van Kamerleden. De VVD pleitte in het debat voor de strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke personen. Kamerlid Aukje de Vries: ‘Nu krijgt de instelling de boete, die ten laste gaat van de vennootschapsbelasting en kredietverlening, terwijl het een aantal individuen zijn die dit op hun geweten heeft.' De Vries zei verder dat het OM in de toekomst wel instrumenten ter beschikking moet hebben om in te kunnen grijpen. Volgens Dijsselbloem zijn alle fraudeurs inmiddels vertrokken of ontslagen. De werknemers die er nu nog zitten zouden niet gefraudeerd hebben, maar steken hebben laten vallen in het toezicht.
‘De grootste boeven worden niet vervolgd en zijn afgekocht door de Rabobank met hoge bonussen.’
Naast het uitblijven van strafrechtelijke vervolging kwamen ook de bonussen aan de frauderende handelaren ter discussie. Henk Nijboer (PvdA): ‘De grootste boeven worden niet vervolgd en zijn afgekocht door de Rabobank met hoge bonussen.’ FTM-columnist Pieter Lakeman wees eerder op het feit dat de bonussen van frauderende handelaren niet worden teruggevorderd. Hij zag dit als het betalen van zwijggeld. Wel maakte de Rabobank gelijktijdig met de schikking bekend dat de raad van bestuur ‘vrijwillig’ twee miljoen euro aan nog niet uitbetaalde bonussen inlevert. President Commissaris Wout Dekker vertelde aan Follow the Money  dat dit betekent dat het bestuur sinds 2010 geen variabele bonus meer heeft gekregen. De vrijwillige beslissing bleek echter op ‘nadrukkelijk aandringen’ van DNB te zijn gemaakt.

DNB 'passief en afwachtend'

Tijdens het kamerdebat was er veel kritiek op de rol van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder zou te passief en afwachtend zijn geweest.  Dijsselbloem gaf dinsdag al aan dat DNB enkele maanden eerder had moeten starten met een onderzoek. De Amerikaanse toezichthouder had de Libor-fraude al in 2010 op het oog, maar DNB begon pas in januari 2012, twee jaar later, met een uitvoerig onderzoek. De minister gaf aan dat er belangrijke lessen zijn getrokken uit de Libor-fraude bij de Rabobank en dat er ook veranderingen zijn doorgevoerd bij de toezichthouder. In de toekomst kan DNB hogere boetes opleggen tot wel tien procent van de omzet van een instellingen. Onder leiding van president Klaas Knot is er een nieuw en breder georiënteerd toezicht model geïntroduceerd en ook moeten signalen beter worden opgepakt. Zodra een internationale toezichthouder een onderzoek start, moet DNB ook een beslissing hierover maken en dit niet enkel ter kennisgeving aannemen.
Volgens Dijsselbloem is dit bedrag ‘ongekend hoog’
Het bedrag dat Rabobank aan het OM betaalt, is veel lager dan dat zij aan de Amerikaanse en Britse toezichthouder moet betalen. Desondanks is het bedrag volgens Dijsselbloem voor Nederlandse begrippen ‘ongekend hoog’. Opstelten gaf verder aan dat Justitie niet overlegd heeft met de Rabobank over het schikkingsbedrag. Dit is door het OM bepaald en vervolgens  voorgelegd aan Opstelten, die er mee akkoord ging. ‘De Rabobank is als verantwoordelijke organisatie geraakt op een manier die ongekend is’, aldus de minister.