Kamervragen over winstuitkering en rechtszaak zorgorganisatie De Karmel

De artikelen die Follow the Money publiceerde over de Gelderse zorgorganisatie De Karmel, hebben tot Kamervragen geleid. SP-kamerlid Nine Kooiman wilde van minister Edith Schippers weten hoe de cliënten op dit moment verder moeten en of de organisatie illegaal winst uitkeert.

De rechtszaak tussen gezinszorgorganisatie De Karmel uit het Gelderse Angeren, vier van haar gezinsouders en de ouders en vertegenwoordigers van cliënten leidde niet alleen tot de ontdekking door Follow the Money dat de instelling tegen het winstverbod in tonnen aan winst uitkeerde, maar heeft inmiddels ook de Tweede Kamer bereikt. Kamerlid Nine Kooiman (SP) stelde gisteren schriftelijke vragen over de kwestie aan minister Edith Schippers. 

Voor wie het heeft gemist: De Karmel, een zorgorganisatie die vervangende gezinshuizen en dagbesteding levert voor licht verstandelijk gehandicapten, raakte na een conflict met vier van haar onderaannemers — de gezinshuisouders — verwikkeld in een rechtszaak, waarbij ouders en vertegenwoordigers zich namens de cliënten ook als partij in de zaak hadden gemeld. De Karmel had de samenwerkingsovereenkomsten met de gezinshuisouders opgezegd, nadat de ouders hadden aangegeven te willen vertrekken, en wilde de ouders houden aan een concurrentie- en een relatiebeding. Bovendien eiste De Karmel de persoonlijke schulden op die de gezinsouders aan de organisatie hebben.

De bedingen tussen gezinsouders en de Karmel staan het voortzetten van de zorgverlening aan de cliënten in de weg

De bedingen staan het voortzetten van de zorgverlening aan de cliënten, die in veel gevallen al jaren bij hun gezinsouders wonen, in de weg. Daarom hadden ook de ouders en vertegenwoordigers van de licht verstandelijk gehandicapte bewoners zich in de zaak gemengd: zij willen dat hun kinderen de mogelijkheid behouden om bij hun vertrouwde gezinsouders te blijven. De Karmel wil de bewoners behouden. Een deel van de ouders heeft echter al aangegeven ongeacht het verdere verloop van de zaak bij de organisatie weg te willen. 

Tijdens de zitting bleek dat het conflict tussen de Karmel en haar gezinsouders voor een belangrijk deel om geld draaide. De Karmel bleek minder dan 40 procent van haar omzet door te betalen aan haar onderaannemers. Follow the Money dook daarop in de jaarrekeningen en ontdekte dat de zorgorganisatie in twee jaar tijd voor 840.000 euro aan dividend had uitgekeerd aan de aandeelhouder: een holding die eigendom is van de bestuurders en eigenaren Teun en Joke Kaptein van De Karmel. Dit schijnbaar volledig in strijd met het verbod op uitkeerbare winst door instellingen als De Karmel.

'Recht op perspectief'

De berichten die Follow the Money publiceerde over de Karmel waren voor Kamerlid Nine Kooiman aanleiding om een aantal vragen te stellen aan de minister. Ten eerste wil ze van minister Schippers weten of een concurrentie- en relatiebeding in deze situatie voorrang mogen hebben op de vrije zorgkeuze van de bewoners van De Karmel. Daarnaast verwijst Kooiman naar de rechten van zorgbehoevenden in de Wet langdurige zorg en de Jeugdwet, en naar de internationale kinderrechten, waarin onder meer een grote mate van keuzevrijheid is vastgelegd voor mensen die zorg nodig hebben. Ook wil ze weten of de minister iets gaat doen aan de situatie van de bewoners van de Karmel: 'Hoe gaat u er in deze situatie voor zorgen dat de kinderen hun vertrouwde zorg niet kwijtraken en tussen wal en schip vallen?'

Nine Kooiman, kamerlid SP

Hoe gaat u er in deze situatie voor zorgen dat de kinderen hun vertrouwde zorg niet kwijtraken en tussen wal en schip vallen?

Uiterste consequentie: toelating intrekken

IGZ zoekt op korte termijn uit of De Karmel inderdaad onterecht winst heeft uitgekeerd

Tot slot vraagt Kooiman of De Karmel nu de wet heeft omzeild met haar winstuitkeringen en wat de minister daaraan gaat doen. Of winstuitkering door De Karmel illegaal was, is een vraag waar ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich op dit moment mee bezig houdt. Dat de instelling als leverancier van zorg met verblijf van een zekere omvang geen winst mag uitkeren, volgt uit de bepalingen in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Vorige week liet een woordvoerder van de IGZ, die toezicht houdt op het naleven van het winstverbod, aan Follow the Money weten op korte termijn uit te zoeken of De Karmel inderdaad onterecht winst heeft uitgekeerd. Op dit moment loopt dat onderzoek nog, meldt een woordvoerder vandaag. 

De vraag is wat er met De Karmel moet gebeuren als er inderdaad tegen de wet winst is uitgekeerd. Volgens de IGZ is de uiterste consequentie in zo'n geval dat de minister de toelating van de zorginstelling intrekt.