Kanttekeningen bij Elon Musk's 'Hyperloop'-project

2 Connecties

Onderwerpen

transport elon musk

Paypal-oprichter Elon Musk presenteert het bijna-supersonisch vervoersproject Hyperloop voor het traject Los Angeles - San Francisco. Kosten: slechts 6 miljard dollar, maar critici zetten er kanttekeningen bij.

De Superbus van oud-astronaut Wubbo Ockels belandt in de achteruitkijkspiegel van de zogeheten ‘Hyperloop’ van miljardair Elon Musk. Musk, de oprichter van de online betaaldienst PayPal, oprichter van de elektrische autofabrikant Tesla, en ceo van de commerciële ruimtevaartorganisatie SpaceX, presenteerde deze week de details over zijn bijna-supersonische vervoersmiddel die een snelheid van 1200 kilometer kan behalen. Op papier althans. Zijn ambitieuze vervoersproject bestaat uit een tunnel met daarin een zwevende trein – denk aan het spel airhockey - die op snelheid wordt gebracht door elektromagneten. Het grote voordeel: de rolwrijving wordt geminimaliseerd. De tunnelbuis zal bovendien bijna vacuüm getrokken waardoor ook de luchtweerstand verwaarloosbaar is. De zwevende trein wordt op snelheid gebracht – en bij het eindstation weer afgeremd - door middel van elektromagneten. De Hyperloop behaalt volgens Musk snelheden van ruim 1200 kilometer per uur. De route Los Angeles - San Francisco bedraagt dan een half uur.   hyperloop                     Foto: De vacuüm-tunnelbuis met shuttle  

Supersonisch positivisme

Het project van Musk is vooralsnog niet meer dan een uitgewerkt plan. Het dient als alternatief voor de geplande Bullet Train, een hogesnelheidslijn tussen San Francisco en Los Angeles. De beraamde kosten zijn inmiddels gestegen tot 68 miljard dollar. Musk duikt er met zijn alternatieve project ver onder. In zijn kostenspecificatie staat er onder de streep een bedrag van 6 miljard dollar. Voor een meerprijs van 1,5 miljard dollar wordt er een variant gebouwd waarmee zowel mensen als auto’s getransporteerd kunnen worden. In een artikel op de The Washington Post en The Atlantic wijzen critici erop dat Musk een te rooskleurige voorstelling van zaken geeft. Ze verwijzen naar de oorzaken van de kostenoverschrijdingen bij de Bullet Train. Lokale autoriteiten en bewoners eisten daar bijvoorbeeld dat er extra viaducten en tunnels werden aangelegd om de overlast te beperken. In een aantal gevallen moest er zelfs een bypass komen om bewoners te ontzien. Het leidde ertoe dat de begroting meerdere keren moest worden opgerekt. Musk zou daar in de begrote 1 miljard dollar geen rekening mee houden. Zijn bedrag is volgens critici bovendien veel te laag om de tienduizenden hectares te verwerven om de vacuüm-tunnel aan te leggen. Zo werd er in het Bullet Train-project enkel voor het deeltraject Fresno – Bakersfield (160 kilometer) al 7 miljard dollar aan kosten gemaakt. Het traject Los Angeles naar San Francisco bedraagt grofweg 600 kilometer.   superbus ockels 2Foto: Wubbo Ockels's Superbus  

De Superbus van Wubbo Ockels

Musk is niet de enige optimistische ondernemer die zich verdiept in alternatieve vervoersystemen. De voormalig astronaut Wubbo Ockels ontwikkelde de Superbus, een 13 miljoen kostend tellend project dat grotendeels gesubsidieerd werd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat - destijds onder leiding van Karla Peijs. Het plan was om de elektrische bus met 250 kilometer per uur op een verwarmde strook langs te snelweg te laten rijden tussen Heerenveen en Groningen, maar dat is inmiddels van de baan. In Dubai is er mogelijk meer interesse in de Superbus.