Kennisinvesteringen nemen verder af

2 Connecties

Onderwerpen

Kenniseconomie

Organisaties

CBS
0 Bijdragen

Ondanks de vele lof verklaringen aan het adres van de 'kenniseconomie' nemen de investeringen in kennis door het bedrijfsleven steeds verder af.

Het CBS laat vandaag zien dat het bedrag aan kennisinvesteringen door het Nederlandse bedrijfsleven verder af neemt. Hoewel de economie in 2010 weer enigszins herstelde, gold dat niet voor kennisinvesteringen. Bovendien zet deze trend zich door. ‘De raming voor de eerste helft van 2011 laat zien dat de groei van kennisinvesteringen nog steeds achterblijft bij de groei van het bbp,’ schrijft het CBS.

 

Grafiek 1: Investeringen in kennis als percentage van het bbp (Bron: CBS)

In 2010 werd er voor bijna €44 miljard geïnvesteerd in kennis evenveel als in 2009. Kennisinvesteringen nemen nu 7,4 procent van het bbp in. Tien jaar eerder was dit nog 8,6 procent. Bijna de helft van alle kennisuitgaven ging in 2010 naar investeringen in organisatiestructuren en merknamen. Het is met name de dienstensector die investeert in kennis. 

 

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Redactie
Redactie
Gevolgd door 598 leden