De kaasschaaf van Rutte

Het kabinet-Rutte snijdt zichzelf in de vingers. Het Regeerakkoord bevat teveel tegenstrijdigheden om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Strategie-adviseur Jurriaan Pröpper fileert de plannen voor de kenniseconomie.

Het onderwijsprogramma van het nieuwe Kabinet gaat eindelijk voor betere aansluiting en verhoging van de kwaliteit. Ook het MKB en innovatieprogramma biedt de gewenste focus en ruimte voor ondernemers. Er zitten alleen wat contraproductieve maatregelen over en weer. Het regeerakkoord schiet zichzelf daar in de voet met de kaasschaaf. Bezuinigingen op één gebied maken het moeilijker om doelen op andere gebieden te realiseren.  

 
Het onderwijsprogramma heeft de juiste visie: een ketenbenadering waarbij kinderen vanaf de start alleen op basis van objectieve en uniforme criteria kunnen doorstromen naar een volgend niveau. Eindelijk wordt er een einde gemaakt aan het goedbedoelde maar desastreuze streven naar gelijkheid. Kinderen met taalachterstanden krijgen straks voorschools onderwijs, er komen uniforme kwaliteitscriteria en examens, en de drempelloze doorstroming wordt eindelijk beëindigd. Daling van de schooluitval van bijna 45.000 naar minder dan 25.000 is zo wel reëel. 
 
Ontmanteling
Ook het ondernemers- en innovatieprogramma klinkt op het eerst gezicht goed: verlaging van de regeldruk, ondernemersloket, concentratie van kennis en middelen, en omvorming van innovatiesubsidies naar belastingaftrek zoals WBSO. Eindelijk wordt het oude SenterNovem gekortwiekt, zeker door afschaffing van de SDE regeling, de Stimulering Duurzame Energie. 
 
En daar begint de keerzijde, want met de zoveelste koerswijziging in dit overheidsbeleid wordt deze innovatieve kenniseconomie sector definitief ontmanteld. Het geld klotst over de randen van groene investeringsfondsen, die in Nederland geen rendabele bestemming konden vinden. Dat wordt nu nog erger. We worden in de verkeerde zin export land. Geld dat in ons land zou moeten worden gestoken in een groeiende internationale kennisindustrie, zal nu elders moeten worden geïnvesteerd.
 
Contraproductief
Ook in het onderwijs zitten een aantal contraproductieve maatregelen voor ondernemerschap en innovatie. Er is kennis genoeg, maar het probleem is gebrek aan jongeren die met deze kennis durven excelleren en ondernemen. 
 
Nu al is meer dan de helft van de technische master-studenten van niet-Nederlandse orgine. Het helpt niet om de basisbeurs voor de masterfase af te schaffen. Dat geldt ook voor het verhogen van het collegegeld en de OV jaarkaart als je meer dan één jaar uitloopt. Dit leidt tot nog meer risicomijdend gedrag. Het omgekeerde zou moeten gaan gelden: meer en langere basisbeurs voor moeilijke technische studies.       
 
Imagoprobleem
In andere bezuinigingen zitten ook adders onder het gras. Ondanks alle goede bedoelingen om een onderscheid te maken tussen kansrijke kennismigranten en kansarme arbeidsmigranten, zal Wilders ons land een afschrikwekkend imago bezorgen. 
 
Ook niet handig is de bevriezing van de docentensalarissen als zijnde ambtenaren, terwijl tegelijk het Actieplan Leerkracht wel wordt voortgezet. Net als voor de zorg zou voor het onderwijs een uitzondering gemaakt moeten worden. En om ouderen in staat te stellen om werkend hun 65ste te halen is het contraproductief om de staatsfinanciering van het MBO te beperken tot onder de 30 jaar. 
 
 
De oppositie kan dus de nodige punten scoren. Er zijn grenzen aan de kaasschaaf.
 
 
Jurriaan Pröpper is iedere donderdag te beluisteren in het programma Aan de slag met Paul van Liempt op de zender BNR