Kernenergie: back to the eighties

4 Connecties

Relaties

Dwarshuis Kernenergie Fukushima

Locaties

Japan
0 Bijdragen

Het debat over kernenergie wordt dankzij de ramp in Japan in de jaren tachtig 'nee bedankt'-sfeer getrokken.

Kernenergie krijgt het deze week zwaar te verduren op de wereldwijde beurzen. Door het gedonder met de Japanse kerncentrales is het debat over de veiligheid van kernenergie opnieuw opgelaaid. Het aloude 'Nee, bedankt' klinkt weer helder door. Kernenergie loopt daardoor enorme imagoschade op.

De Japanse ramp in Fukushima is in die zin niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk een keiharde klap voor de belangrijke sector. Kernenergie werd de afgelopen tijd vooral beschouwd als een CO2-vrij alternatief voor fossiele brandstoffen. Eigenlijk was kernenergie bezig aan een tweede leven. Aan dat idee lijkt nu abrupt een einde te komen.

 

Klappen
In Europa krijgen fondsen als E.ON en RWE er flink van langs. Duitse investeerders in energiecentrales zijn bang voor de gepeperde rekening die nu al opdoemt voor het aanscherpen van allerlei extra veiligheidsnormen. In Japan kijkt de beursgenoteerde exploitant van de centrale, Tepco, wat verdwaast om zich heen.

 Duitsland schortte de beslissing over het langer in bedrijf houden van oude kerncentrales op. Maar ook Zwitserland heeft de vergunningsprocedure voor drie nieuwe centrales uitgesteld. In dat verlengstuk kregen Australische uraniumdelvers harde klappen door zorgen dat er minder vraag zal zijn naar de belangrijkste grondstof voor kernenergie.

Australië is een dominante speler op dit gebied en is goed voor maar liefst 27 procent van de wereldwijde uraniumvoorraden. Maar ook ons enige uraniumaandeel binnen onze ©olumbeurs-Portefeuille wordt door het negatieve sentiment de grond in geboord. Wij verwijzen naar onze Trading Alerts. Onlangs vroeg iemand zich nog af waar de zwarte zwaan vandaan moesten komen. Wel nu; ze vliegen in zwermen voorbij.

Opvallend binnen al dit energiegeweld is dat zonne-energie juist wordt opgepakt door beleggers. Nu kernenergie in de hoek zit waar de klappen vallen zou dat normaal gesproken positief zijn voor zonne-energie. Maar het verzamelen van zonne-energie is duur en is nog te veel afhankelijk van een politieke en sociale wil om het te gaan gebruiken. Verder is de bereidheid om in deze barre financiële tijden meer te gaan betalen voor energie natuurlijk nul komma nul. De roep om fossiele brandstoffen wordt daarmee alleen maar meer in de hand gewerkt.

Te hard
Hoe dan ook; de belegger straft naar mijn idee kernenergie te hard af. Alternatieven, ondanks al het gedonder, liggen niet eenvoudig voor de hand. Ook zal de vraag naar uranium niet echt afnemen. Wij constateren dat de reactie van beleggers overtrokken is en spelen daarop in. De vraag of u het ethisch verantwoord vindt om geld te verdienen aan alle Japanse ellende leggen wij maar even bij u neer. Het feit dat wij uitgerekend met onze ©olumbeurs-Portefeuille aan de koopkant opereren maakt het antwoord op deze vraag van onze kant wat draaglijker.


Jan Dwarshuis is columnist bij ©OLUMBEURS en Follow the Money: Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde fondsen.

Uw reactie is welkom via Dwarshuis@Columbeurs.nl