Kernenergie: ja graag!

Jacob Gelt Dekker houdt een vurig en stralend pleidooi voor het gebruik van atoomenergie.

Een ontploffing van 17.500 kernbommen, meer dan het gehele huidige parate arsenaal, zouden nodig zijn geweest om de energie van de aardbeving in Japan te evenaren. Zo rekende prof. dr. Rob de Meijer, geokernfysicus in Kaapstad en Groningen, mij voor. Japan, in zijn geheel, is 2,5 meter opgeschoven en de aardas heeft zich 10 centimeter verplaatst.

Verveeld met de ordinaire in Libische olie oorlog van Gadhafi tegen zijn eigen volk, bedienden de nieuwsmedia vergrootglazen de wereldmassa’s van naar drama hunkerende Armageddon/doomsday denkers op hun wenken;  hypothetische meltdown scenario’s van Fukushima’s kernenergie centrale waren nog boeiender dan de verschikkingen van de aardbeving en tsunami zelf...

 

Paasstemming
Het werd tot  een onafwendbare goddelijke profetie, die in hemelse sferen al gebeurd was; het was slechts een kwestie van tijd. Anti- kernenergie fanaten verdrongen zich in grote getalen voor de camera’s om hun decennia sluimerende verliezers frustraties in volle glorie uit te braken. De meute, blijkbaar al in Paasstemming, riep in koor om wraak, om een zondebok: “kruisig hen!"

Voor de aardbeving in Japan, onder de zeer bijzondere en extreme omstandigheden,  met een kracht van 9.0 op de schaal van Richter, is echter het grote nieuws, vooral wat er NIET gebeurde.

- De omhulling van de reactors heeft het prima doorstaan en is niet gebarsten of gesmolten.
- De regelstaven hebben de reactoren uitgeschakeld en het splijtingsproces is gestopt; het si niet uit de hand gelopen.
- De vraag is hoe lang de warmteontwikkeling nog zal door sudderen en in hoeverre men in staat zal zijn het een en ander af te koelen. Voorlopig gaat dat prima, geheel volgens het boekje met zeewater.
- En dan is er ook nog het mogelijk vrijkomen van radioactief materiaal, gas, in de omgeving.

Flinke douche
Jacob Kistemaker, ooit Nederlands meest vermaarde kernfysicus, raadde het publiek eens aan een paraplu op te steken in geval van een kernexplosie als de beste oplossing tegen neerslag van radioactief materiaal. Een flinke schrob douche bleek een paar dagen geleden echter al voldoende voor de 17 Amerikaanse militairen die uit de directe omgeving van de centrale in Fukushima kwamen, om ze te reinigen van alle smet.

Overigens, stel eens voor dat alle daken van woningen in het aardbevingsgebied hadden bestaan uit zonnepanelen, dan zou het milieuramp wegens eeuwigdurende vervuiling niet te overzien zijn geweest.

Veilig en goedkoop

Kernenergie is op onze wereld verreweg de veiligste, goedkoopste en meest milieuvriendelijke vorm van energieopwekking, die we kennen. In Frankrijk komt 39 procent van kernenergie centrales. In de laatste 30 jaar waren er 10 ongelukken, waarvan drie met ontsnapping van radioactief materiaal. Niemand is overleden bij een van die ongevallen.

De 1986 Chernobyl meltdown kostte wel 4000 mensenlevens, maar slechts 20 jaar was het gebied niet toegankelijk en niet de 500 jaar zoals voorspeld was. In vergelijking tot de olie oorlogen in het Midden Oosten met 4500 gedode Amerikaanse militairen en meer dan 100,000 Irakezen, zijn de kernenergieslachtoffers niet veel. Als je daarbij telt de 5000 kolenmijnenwerkers die jaarlijks in China alleen al omkomen, lijkt het aantal verwaarloosbaar klein, om maar niet te spreken over de CO2 footprint die de fossiele brandstoffen opleveren.

Nuchtere feiten
Opgezweepte massa hysterie, die ontstond uit ’60-er jaren politieke ideologie, vormde eerder de hardnekkige tegenstand tegen kernenergiecentrales, dan de harde onveranderbare en nuchtere feiten. Het is nu eenmaal de eer van de babyboomers te na, om nu op hun oude dag, nog te moeten toegeven, dat hun wereld ideaalbeeld het op alle fronten in de praktijk moest afleggen tegen pragmatisme. Liefelijke flowerpower windmolentjes en zonnespiegeltjes ten spijt, de reële kans dat die de nieuwe wereld zullen voorzien van energie, is een utopie die dooft als een langzaam uitgaande nachtkaars.