Keynesiaanse Valuta speculatie

De paniek rond de Euro was voorbarig, volgens FTM-columnist Jacob Gelt Dekker. En...speculatie is de wortel van alle kwaad.

Op 26 september 2010 was de wisselkoers van US Dollar naar de Euro, 1.35, terwijl die op 17 juni jl. die nog nauwelijks 1,19 was.  De voorpagina van het toonaangevende opinieblad, Newsweek, liet een Euro in brokken zien, en voorspelde een wisselkoers van één op één. De Euro was een totale mislukking en ten dode opgeschreven, aldus een bijgaand redactioneel artikel.

 
De miraculeuze opwaardering met 11 procent van de Euro binnen drie maanden is niet verbazingwekkend, ondanks een enorme lawine van doomsday scenario’s, uitgebraakt door de media, die vooral de nationale schuld van Griekenland, Italië, Spanje en Portugal, buiten alle proporties opbliezen.
 
De Europese economie, productie en consumptie, is stabiel en groeit gestaag in gelijke stap met de bevolkingsgroei en nog een beetje welvaart verbetering. De economie van de VS is echter wat stroperiger en blijft vooral in de zomer wat achter. Het al vele jaren bekende zomereffect en de terugslag op de wisselkoersen was voor vele double-dip depressie gurus aanleiding om de ondergang van de westerse economie te voorspellen. De kabelnetwerken draaiden op volle toeren om publieke emotie te bespelen en om te zetten in paniek. Economische feiten en serieuze wetenschappelijke beschouwingen kwamen nauwelijks aan het woord.
 
Valutaspeculanten hadden grote belangen met het naar beneden praten van de markt. Aan put opties worden miljarden verdiend vooral als aanbieders erin slagen markten tijdelijk met emoties onderuit te halen. Verstrengeling van belangen van financiële kabelnetwerkaandeelhouders en valutaspeculanten is uitvoerig bekend, maar het publiek en de markten laten zich desondanks keer op keer beetnemen.
 
John Maynard Keynes, de beroemde professor economie aan Cambridge universiteit, was een van de agressieve valutaspeculanten van het eerste uur. Zonder enige schaamte of schroom over zijn twee petten, publiceerde Keynes in 1923, A tract on Monetary Reform met een populair wetenschappelijke beschouwing over The forward market in Exchanges.
 
De goudstandaard, letterlijk het loodzware metaal in onderaardse kluizen, werd door centrale banken gebruikt om rekeningen tussen landen te vereffenen. Valuta’s zouden door een vaste goudwisselkoers ongevoelig zijn voor koersfluctuaties, althans zo luidde de theorie. In de praktijk waren het echter steeds opportunistische politici--- zij die het geld uitgaven--- die de centrale banken--- zij die het geld drukten---, dwongen tot vaak enorme inflaties om korte termijn idealisme, meestal oorlogen, te financieren.
 
Keynes meende dat “centrale banken zeer wel in staat waren om de geldelijke zaken van hun landen rationeel en verantwoordelijk te behandelen, zonder zich te hoeven ketenen aan het barbaarse relikwie ( van goud).”
Het duurde nog eens veertig jaar voor de barberous relic, de goudstandaard, werd afgeschaft. De valuta verrekening tussen landen is nu veel beschaafder te regelen via een rekening courant, een kredietsysteem en wisselkoersen, bepaald door overheden of de vrije markt.
 
De Europese valutaslang en uiteindelijk de Euro waren een zeer succesrijke onderneming tot stabilisering van de koersen en het aan banden leggen van dwaze, criminele  politici. Ook kostbare forward contracten werden binnen Europa overbodig. Het was wel even wennen toen er een financiële crisis ontstond in de Zuid Europese landen, immers monetaire oplossingen zoals valutakoersaanpassingen waren onmogelijk geworden. Speculanten probeerden er een slaatje uit te slaan, maar rede en verantwoordelijkheid overwonnen.
 
Het zal nog wel even duren voor de US dollar en de Euro met nog andere wereldleidende valuta’s  in een slang van vaste wisselkoersen zullen worden verenigd. Maar het is te hopen dat de barbarous relic van speculatie in de valuta forward markten spoedig aan haar einde zal komen. Valutahandelaar Keynes wist het zeker, niets was zo desastreus voor de productiviteit en de wereldwelvaart als het realiseren van speculatiewinsten.